Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2549/2015 Plnenie 1 - Analýza aktivít, identifikácia, definícia a zaradenie výdavkov, Plnenie 2 - Nastavenie cenovej úrovne/cenového stropu, Plnenie 3 - Nastavenie metodiky pre aktualizáciu cenových máp v rámci projektu "Cenové mapy pre výdavky financované z ESF a Deloitte Advisory s. r. o 350 620,80 € 08.12.2015 Faktúra
3482/2013 Stavebné práce SLOVPANEL a. s., Kamenná cesta, 010 88 Žilina 347 455,49 € 20.12.2013 Faktúra
3100001820/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Slovenská produkčná, a.s. 342 857,15 € 06.11.2018 Faktúra
3100002010/2018 Nákup vysielacieho času, OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 339 393,00 € 07.11.2018 Faktúra
3534/2013 Rekonštrukcia účelového zariadenia Bystrica PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 332 431,70 € 31.12.2013 Faktúra
3100001650/2018 Oprava dezosteru, OPT ESOX Vrútky, s. r. o. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
3100001750/2018 Zabezpeč. televíz. vysielania, OIP Slovenská produkčná, a.s. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
2548/2015 Plnenie 1 - Potvrdenie stategického smerovania CKO, Plnenie 2 - Návrh procesných, metodických a technických zmien v rámci projektu "Stategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámci nástrojov viaczložkového financovania prioritnej infrašt Deloitte Advisory s. r. o 319 074,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100001624/2018 Zabezpečenie reklamného priestoru, OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 315 150,67 € 08.10.2018 Faktúra
3100002346 Poskyt.mediál.služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 312 037,54 € 15.09.2016 Faktúra
2426/2015 Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 - Zavedie analytických kapacít, metód a nástrojov Deloitte Advisory s.r.o 310 671,00 € 01.12.2015 Faktúra
2411/2015 Poskytnuté poradenské služby na projekte: spracovanie vybranej prípravnej dokumentácie "veľkého investičného projektu v oblasti budovania základnej širokopásmovej infaštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v tzv. bielych miestach Slovenska KPMG Slovensko spol. s r. o. 303 849,00 € 30.11.2015 Faktúra
2415/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového odbobia 2007-2013, prioritná os 1 za mesiac október 2015 stengl, a. s. 300 711,17 € 30.11.2015 Faktúra
2536/2015 Vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie od 21.12.2015 do 28. 2.2016 FUN MEDIA GROUP a. s. 300 000,00 € 08.12.2015 Faktúra
1477/2015 Vykonanie a odovzdanie diela: "Hodnotenie vybraných intervenicí ŠF a KF využitím metód Counterfactual impact evaluation" KPMG Slovensko spol. s r. o. 296 250,00 € 21.07.2015 Faktúra
2142/2015 Dielo s názvom Hodnotenie príspevku implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na vyrovnávanie regionálnych disparít na Slovensku stengl, a. s. 277 500,00 € 27.10.2015 Faktúra
3100001122 Vypracovanie projekt.dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
3100001576 Vypracovanie projekt.dok. RU Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
1886/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 Zavedenie analytických kapacít, Deloitte Advisory s.r.o 265 662,00 € 01.10.2015 Faktúra
2420/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os 1 za mesiac november 2015 stengl, a. s. 263 035,04 € 01.12.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »