Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
10/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.12.2013 - 31.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 584,68 € 07.01.2014 Faktúra
10/2014-UVSR Montáž vonkajšieho osvetlenia v priestoroch autodopravy v areáli ÚV SR SR, OHS ERmont Bratislava, Polianky 15, 841 01 Bratislava 299,71 € 10.01.2014 Objednávka
10/2015 Prenájom zasadačky č. 290 v budove Mestského úradu Banská bystrica dňa 03.12.2014 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banaská Bystrica 60,00 € 05.01.2015 Faktúra
100/2011 Nájomné za využívanie plavárne v priestoroch Stavebnej fakulty STU od 30.1.2011 - 30.6.2011 STU, Vazovova 5, Bratislava 1 584,00 € 03.02.2011 Faktúra
100/2011 - EO Výroba darov predsedníčky vlády pre športovcov roka 2010 Viera Brunovská, Kvetná 41, Zohor 2 000,00 € 15.03.2011 Objednávka
100/2012 Servisná činnosť IS "SD" v štandardnom rozsahu a operatívna programová činnosť za 01/2012 ACS Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 396,00 € 13.01.2012 Faktúra
100/2012-ORF Zákusky na mesiac február 2012, ÚZ Hotel Bôrik Cukráreň TIMA, Saratovská 7, 841 02 Bratislava 500,00 € 30.01.2012 Objednávka
100/2013 Potraviny Pekáreň Juraj OREMUS, spol. s r.o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 16,26 € 15.01.2013 Faktúra
100/2013-ÚVSR Káva Lawaza, Víno na mesiac február 2013, ÚZ Bôrik CORNER SK, s.r.o. Krížna 12, 811 07 Bratislava 2 500,00 € 25.01.2013 Objednávka
100/2014 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS - 1/2014 ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava 2 648,84 € 16.01.2014 Faktúra
100/2015 Chlieb, pečivo od 1.1.2015 do 10.1.2015 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 31,18 € 16.01.2015 Faktúra
100/2015-UVSR Chlieb olivový, fitnes chlieb, banketové pečivo cereálne, ovocné tortičky, sacher tortičky, croisanty plnené a neplnené na mesiac február 2015, ÚZ Bôrik TRANSTRADE s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 700,00 € 30.01.2015 Objednávka
100/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok - Nám. Slobody 29 ZSE Energia, a. s. 977,45 € 15.01.2016 Faktúra
1000/2012 Fiber Power Business za obdobie 1.4.-30.4.2012 upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 32,26 € 05.04.2012 Faktúra
1000/2012-ÚV SR LCD televízor 19 ks, OHS FAST PLUS, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 5 727,60 € 27.07.2012 Objednávka
1000/2013 Zverejnenie inzercie PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 2 280,00 € 23.04.2013 Faktúra
1000/2013-ÚVSR Výroba keramických plastík, OP E.T.ART, Eva Třísková, Černyševského 17, 851 01 Bratislava 750,00 € 19.06.2013 Objednávka
1000/2014 Tlač menu lístkov pri príležitosti stretnutia predstaviteľov vlády SR a ČR František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 333,96 € 07.05.2014 Faktúra
1000/2014-UVSR Prášok do tepovacieho stroja, 10 kg, OA MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 91,00 € 31.07.2014 Objednávka
1000/2015 Viazanie zbierky zákonov František Belica 410,40 € 19.05.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »