Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27973
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002662 Zabezpečenie autobusovej prepravy na školenie z Bratislavy do Oponíc a späť v termíne 9.-11.10.2019, OCKÚ OLAF BUSTRANSPORT Slovakia, s. r. o. 540,00 € 06.09.2019 Objednávka
1000002650 Vykonanie geofyzikálnych terénnych meraní pomocou georadarovej a gravimetrickej metódy za účelom detekcie podpovrchových objektov, OKM G-trend, s. r. o. 5 400,00 € 04.09.2019 Objednávka
1000002651 Výroba interiérového nábytku, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 293,00 € 04.09.2019 Objednávka
1000002652 Kombinovaná fínska a infra sauna, ÚZ Bôrik Woodmaster SK, s. r. o. 8 398,36 € 04.09.2019 Objednávka
1000002639 Zverejnenie inzercie na voľné štátnozamestnanecké miesto v rámci ISA na obdobie 1 mesiaca, ISA Profesia, spol. s r.o. 106,80 € 30.08.2019 Objednávka
1000002641 Nákup technických noriem, SPKKM-OPK Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 144,00 € 30.08.2019 Objednávka
1000002636 Výroba a dodávka dvoch atypických stolov, STS OI mazama, s.r.o. 4 632,00 € 27.08.2019 Objednávka
1000002631 Nákup, dodanie a potlač reklamných systémov, OIP MADNESS ADVERTISING k.s 5 167,32 € 26.08.2019 Objednávka
1000002632 Oprava poškodených dažďových zvodov a omietok na fasáde Arcibiskupského a Miestodržiteľského paláca v Bratislave a ÚZ Agra v Trenč.Tepliciach, STS OPT STAV-LM s.r.o. 10 644,00 € 26.08.2019 Objednávka
1000002633 Rámovanie 3 ks obrazov, STS OddSMŠ Ateliér VIKI 371,40 € 26.08.2019 Objednávka
1000002634 Diagnostika poruchy na chaldiacom zariadení York YCRE 1005B50, STS OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 574,56 € 26.08.2019 Objednávka
1000002635 Nákup elektrospotrebičov do ÚZ Ždiar, STS OHS ELEKTROSPED, a.s. 2 405,00 € 26.08.2019 Objednávka
1000002629 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 28.8.2019 v Buzitke, STS-OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 3 762,80 € 22.08.2019 Objednávka
1000002630 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 27.8.2019 v Kokave nad Rimavicou, STS-OS SOŠ hotelových služieb 1 912,40 € 22.08.2019 Objednávka
1000002621 Prístupy do EPI Právneho systému Premium na obdobie 12 mesiacov, OCKÚ OLAF S-EPI, s. r. o. 2 464,80 € 20.08.2019 Objednávka
1000002619 Inštalácia kombinovanej fínskej a infra sauny v objekte ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik DINI, s. r. o. 5 914,00 € 20.08.2019 Objednávka
3100001426/2019 Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 23,98 € 16.08.2019 Faktúra
3100001424/2019 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 277,78 € 15.08.2019 Faktúra
3100001425/2019 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Jozef Zemčák 87,24 € 15.08.2019 Faktúra
3100001416/2019 Podpora internet. aplik. ÚZ HB 07 2019, OIES SoftSolutions, s.r.o. 238,80 € 15.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »