Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002181 Stravné poukážky, EO LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 51 234,75 € 23.11.2017 Faktúra
1197/2013 Komunálny stroj INGOTTO, spol. s r. o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 50 284,00 € 13.05.2013 Faktúra
3100001577 Odborné práce na stolárskych výrob. OPT EDMA Wood s.r.o. 50 255,00 € 30.08.2017 Faktúra
906/2014 Dodanie diela s názvom "Metodické príručka pre orpávnenosť výdavkov" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 50 081,36 € 23.04.2014 Faktúra
2445/2015 Zabezpečenie služieb súvisiacich s organizáciou CBC fóra v dňoch 24. - 27. 11. 2015 PAXTRAVEL, s. r. o. 49 990,00 € 02.12.2015 Faktúra
2583/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace so spracovaním Plánu Hodnotení OP TP 2014-2020 a Riadením rizík v rámci OP TP 2014-2020 za mesiac december 2015 stengl, a. s. 49 918,13 € 09.12.2015 Faktúra
1085/2015 Dielo 5 - Hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v rámci procesu implementácie pomoci zo ŠF a KF v PO 2007 - 2013, predmet fakturácie je fáza 1 - Metodika KPMG Slovensko spol. s r. o. 49 500,00 € 03.06.2015 Faktúra
3100000379/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 49 020,00 € 13.03.2018 Faktúra
2417/2015 Poradenské služby pozostávacjúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac november 2015 stengl, a. s. 48 828,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001718 Poradenské služby 072017, SOP OR OPTP STENGL, a.s. 48 813,50 € 20.09.2017 Faktúra
3100001867 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 48 813,50 € 20.09.2017 Faktúra
3100002231 Zabzpeč. odborných konzult.služieb, OIP MW PROMOTION, spol. s r.o. 48 782,40 € 28.11.2017 Faktúra
816/2011 Analýza a hodnotenie prioritných životných situácií pre projekty PO 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Jenewein Slovakia, s.r.o. 48 480,00 € 17.06.2011 Faktúra
143/2014 Vyúčtovanie - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 48 143,96 € 17.01.2014 Faktúra
2661/2015 Dodaná časť diela - Súhrnná výročná hodnotiaca správa za rok 2015 stengl, a. s. 48 000,00 € 17.12.2015 Faktúra
3100001273/2019 Dod. elektroinštal. mater. svet.zd., STS OPT LIGHT Spectrum 47 886,43 € 30.07.2019 Faktúra
3100001864 Výpočtová technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 47 818,75 € 01.07.2016 Faktúra
2440/2015 Podpora aktivít monitorovania programov a projektov - november 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 47 792,58 € 01.12.2015 Faktúra
3100001732 Nákup a dodanie propagač. predmet., OIP Hauerland, s.r.o. 47 310,68 € 02.10.2019 Faktúra
128/2015 "Reklamná a komunikačná kampaň pre OP IS" Apple Pie s. r. o. 46 800,00 € 20.01.2015 Faktúra
3100001898/2018 Rekonšt. pánskych a dáms. toaliet, STS OPT H.T.D. spol. s r.o. 46 437,71 € 09.11.2018 Faktúra
1645/2015 Realizované služby na zákazke "Nákup rekladmného a mediálneho priestoru pre OP TP - FÁZA III." video súťaž "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015" Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 45 985,20 € 14.08.2015 Faktúra
1512/2014 WinRmDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL - 15 ks, VisioPro 2013 SNGL MVL - 6 ks, PrjctPro 2013 SNGL MVL w1PrjctSvrCAL - 6 ks, Blade server - Typ 3 / A - 1 ks AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 45 943,34 € 27.06.2014 Faktúra
3100002464 Poradenské služby 122017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 45 293,62 € 28.12.2017 Faktúra
3100001982 Nákup vysielacieho času, OIP Radio Services a.s. 45 017,28 € 11.10.2019 Faktúra
3100001977 Nákup vysielacieho času, OIP News and Media Holding, a.s. 45 000,00 € 14.10.2019 Faktúra
976/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 44 811,00 € 16.05.2016 Faktúra
2815/2013 Sieťové zariadenie typ 2 - Catalyst 2960S - 5 ks, Monitor typ 3 - HP EliteDisplay E231 - 10 ks, Osobný počítač typ 2 - HP Compaq Pro 6300 MT PC - 8 ks AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 44 666,04 € 21.10.2013 Faktúra
3100000384/2018 Nákup vysielacieho času, OIP RINGIER AXEL SPRINGER 44 328,00 € 13.03.2018 Faktúra
1510/2014 iPad Air Smart Cover - Black (obal na Ipad) - 1 ks, Apple IPAD AIR WI-FI+Cellular 128GB - Space Grey - 2 ks, Viazací stroj Galaxy e500 - 1 ks, Monitor Typ 4 - 46" LED Samsung ME46C - Full HD, 300cd, DP, LAN - 2 ks, MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta Bizh AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 43 995,43 € 27.06.2014 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »