Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000013/2019 Nájom nebytových priestorov, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 10.01.2019 Faktúra
3100000106/2019 Prenájom nehnuteľnosti, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.02.2019 Faktúra
3100000323/2019 Prenájom nehnut. Dunajská 03 2019, STS OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 08.03.2019 Faktúra
3100000470/2019 Nájom priestorov Dunajská 04 2019, STS OI MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 15.04.2019 Faktúra
3100000702/2019 Nájom nebyt. pries. Dunajská 05 2019, STS OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 09.05.2019 Faktúra
3100000891/2019 Pren. nebyt. priest. Dunajská jún 2019,STS OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.06.2019 Faktúra
3100001094/2019 Prenájom nehnuteľnosti, 072019, STS-OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.07.2019 Faktúra
3100001298/2019 Prenájom pries. Dunajská 08 2019, STS OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 05.08.2019 Faktúra
1640/2013 Školenie užívateľov ITMS apríl - jún 2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 31 056,00 € 20.06.2013 Faktúra
3100001738 Ušitie a montáž záclon, ÚZHB Viera MIkičová - MITEX -V 31 010,00 € 20.06.2016 Faktúra
883/2013 Školenie užívateľov ITMS január - marec 2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 30 960,00 € 10.04.2013 Faktúra
3100002506 Nákup IT techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 30 697,84 € 01.09.2016 Faktúra
3100000390/2019 Nebonusové poistenie súbor FNZ, STS OA KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30 663,46 € 19.03.2019 Faktúra
3100001606 Nákup štátnych vlajok, OPT 2U spol. s r.o. 30 626,40 € 05.09.2017 Faktúra
769/2015 Dielo 7 - Analýza a zhodnotenie zistení z auditov, kotnrol a certifikácií a návrh vhodného modelu riadenia rizík na úrovni CKO, 2 fáza - Nastavenie riadenia rizík v PO 2014 - 2020 a definovanie právomoci nezávislého monitorovacieho subjektu KPMG Slovensko spol. s r. o. 30 398,40 € 20.04.2015 Faktúra
770/2015 Dielo 7 - Analýza a zhodnotenie zistení z auditov, kontrol a certifikácií a návrh vhodného modelu riadenia rizík na úrovni CKO - 3 fáza - Návrh vhodného modelu riadenia rizík CKO pre PO 2014 - 2020 KPMG Slovensko spol. s r. o. 30 398,40 € 20.04.2015 Faktúra
2749/2012 Zabezpečenie prác SEKOP Žilina, s. r. o. 010 01 Žilina 30 124,83 € 03.10.2012 Faktúra
2158/2015 Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" za obdobie 9/2015 2158/2015 30 097,48 € 29.10.2015 Faktúra
3100002586/2018 Poskytnuté porad.služby za 122017, OP TP STENGL, a.s. 30 055,46 € 25.01.2018 Faktúra
814/2016 Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 Hlavné mesto SR Bratislava 30 050,47 € 28.04.2016 Faktúra
3100002000 Poplatok dane, OHS Hlavné mesto SR 30 050,45 € 08.08.2016 Faktúra
3100002377 Poplatky, dane, OHS Hlavné mesto SR 30 050,45 € 10.10.2016 Faktúra
3054/2014 Technologické zariadenie a iné zariadenie do kuchyne ÚZ Bystrica LAWEX, spol. s r.o., Sládkovičova 41, 974 05 Banská Bystrica 29 937,60 € 23.12.2014 Faktúra
1638/2015 50" Samsung UE50H5570 - záruka 24mes. - 2 ks; MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta bizhub C454 - 2 ks; Konica Minolta bizhub C3100P (nástupca Bizhub C35P) - 5 ks; Samsung VG-STC5000 TV kamera - záruka24 mes. - 2 ks; SHO 1004B sklopný držiak PL.-LCD60Stell AutoCont SK a.s. 29 885,52 € 13.08.2015 Faktúra
3100001512/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Petit Press, a.s. 29 805,20 € 17.09.2018 Faktúra
3100001895 Elek.energia, OPT ZSE Energia, a.s. 29 762,56 € 14.07.2016 Faktúra
3100001804 Platba ZSE, OPT ZSE Energia, a.s. 29 762,56 € 14.07.2016 Faktúra
396/2014 Práce súvisiace s vytvorením a nasadením IS pre projekt NGIS - Poskytnutie licencie, Práce súvisiace s vytvorením IS, Práce súvisiace s implementáciou IS JUMP soft a. s., Ružová dolina 25, 821 05 Bratislava 29 760,00 € 18.02.2014 Faktúra
753/2011 Vypracovanie Hodnotenia k procesnému zjednodušeniu implementácie projektov OPIS Jenewein Slovakia, s. . o. 29 088,00 € 08.06.2011 Faktúra
2561/2013 Vypracovanie Ad hoc hodnotenia: "Hodnotenie prípravy budovania základnej širokopásmovej infraštruktúry z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska" Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 29 036,40 € 30.09.2013 Faktúra