Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
57/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 17.01.2011 Faktúra
58/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,00 € 17.01.2011 Faktúra
60/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 49,10 € 17.01.2011 Faktúra
55/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 17.01.2011 Faktúra
55/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 26,30 € 17.01.2011 Faktúra
55/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 17.01.2011 Faktúra
0083 Účastnícky poplatok na školení Daň z príjmu zo závislej činnosti za p. Kubincovú a p. Kašubovú Ing. Mária Vlčková - VIA, Dudince 80,00 € 19.01.2011 Faktúra
68/2011 Poistenie počas ZPC vo Viedni: Kolocany Frantisek Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 3,00 € 24.01.2011 Faktúra
68/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Čajková Kornélia, Dohnáliková Erna Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 274,90 € 24.01.2011 Faktúra
68/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre: Chmel Rudolf Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 5,90 € 24.01.2011 Faktúra
0074 Členský poplatok na rok 2011 European association of Library and Information, Dublin, Írsko 120,00 € 26.01.2011 Faktúra
73/2011 Spiatočná letenka pre: Pollak Peter Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 363,25 € 27.01.2011 Faktúra
73/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Nociar Alojz Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 436,65 € 27.01.2011 Faktúra
73/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Čanecký Marek Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 522,45 € 27.01.2011 Faktúra
72/2011 Spiatočná letenka do Osla pre: Mojžiš Jaroslav Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 703,14 € 27.01.2011 Faktúra
72/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Frankova Marta Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 482,45 € 27.01.2011 Faktúra
72/2011 Poistenie počas ZPC v Rumunsku pre: Miroslav Pollak Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 27.01.2011 Faktúra
76/2011 4 ks - 50 vydaní, 2ks - 25 vydaní TREND Representative, s.r.o, Tomášikova 23, Bratislava 316,60 € 28.01.2011 Faktúra
0116 Služby poskytované slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom za rok 2011 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava 2 389,92 € 28.01.2011 Faktúra
78/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 115,67 € 28.01.2011 Faktúra
88/2011 Občerstvenie Správa Zariadení Úradu vlády SR - ÚZ Dom hostí Košice 23,94 € 31.01.2011 Faktúra
86/2011 Na základe príkaznej zmluvy Darina Pindová, Mišíková 14, Bratislava 588,95 € 31.01.2011 Faktúra
87/2011 Odmena za január 2011 Oľga Gregorovičová, Gwerkovej 20, Bratislava 863,00 € 31.01.2011 Faktúra
81/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 28,64 € 31.01.2011 Faktúra
90/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 86,50 € 01.02.2011 Faktúra
90/2011 Občerstvenie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,15 € 01.02.2011 Faktúra
90/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 69,30 € 01.02.2011 Faktúra
91/2011 Občerstvenie a prenájom priestorov v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 58,70 € 01.02.2011 Faktúra
91/2011 Stravovacie a ubytovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 56,13 € 01.02.2011 Faktúra
92/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 171,60 € 01.02.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »