Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24455
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000154/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 417,74 € 09.02.2018 Faktúra
3100000155/2018 Vodné, stočné, zrážky Bôrik 15, OPT BVS a.s. 459,77 € 09.02.2018 Faktúra
3100000156/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OPT BVS a.s. 11,09 € 09.02.2018 Faktúra
3100000158/2018 Dod., odber a využ. spr. serv. 012018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 09.02.2018 Faktúra
3100000160 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bystrica, OPT Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 192,78 € 09.02.2018 Faktúra
3100000152 Štvrťroč., mesač.kontrola EPS 12018, OPT Global Facility, s.r.o. 330,00 € 09.02.2018 Faktúra
3100000166 Mäsový mlynček, ÚZHB Elektrolux Slovakia s. r. o. 363,60 € 09.02.2018 Faktúra
3100000144 Platba elek.energia, nedoplatok, 01/18, OPT ZSE Energia, a.s. 7 052,47 € 09.02.2018 Faktúra
3100000159/2018 Dod., odber a využ.sprv.servisu 012018, OIP Tlačová agentúra SR 144,00 € 09.02.2018 Faktúra
3100000102/2018 Dodávka a odber tepla, OPT Bratislavska teplarenska a.s. 15 080,00 € 08.02.2018 Faktúra
3100000141/2018 Mäsové výrobky 012018, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 4 437,20 € 08.02.2018 Faktúra
3100000147/2018 Pluhovanie a posyp príj.cesty, ÚZ Kamzík VPS, Vysoké Tatry 20,74 € 08.02.2018 Faktúra
3100000114/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 11,52 € 08.02.2018 Faktúra
3100000137/2018 Mäsové výrobky 022018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 77,28 € 08.02.2018 Faktúra
3100000140/2018 Koloniálny tovar, ÚZ HB METRO Cash&Carry SR 241,21 € 08.02.2018 Faktúra
3100000139/2018 Dodávka rýb 012018, ÚZ Bôrik METRO Cash&Carry SR 1 081,58 € 08.02.2018 Faktúra
3100000135/2018 Poskytov. služ. práčov. 012018, ÚZ Limbora WASCO - družstvo 178,27 € 08.02.2018 Faktúra
3100000138/2018 Dodávka koloniálneho tovaru 012018, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 000,23 € 08.02.2018 Faktúra
3100000131/2018 Poskytovanie služ. práč. 012018, ÚZ Kamzík WASCO - družstvo 110,10 € 08.02.2018 Faktúra
3100000136/2018 Poskytov. služ.práčov. 012018, ÚZ Ždiar WASCO - družstvo 183,59 € 08.02.2018 Faktúra