Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002010 Zabezpečenie dopravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020, V." v termíne 26.9.- 27.9.2018, OIP SATUR TRANSPORT a.s. 336,00 € 21.09.2018 Objednávka
1000001993 Zabezpečenie školenia "Implementácia EŠIF 2014-2020, V." pre cca 65 účastníkov (ubytovanie, stravovanie, organizačno-technické zabezpečenie, prenájom konferenčnej sály, prenájom techniky), v termíne 26. - 27. 9. 2018, OIP MERTEL RG SLOVENSKA REPUBLIKA, s. r. o. 12 600,00 € 17.09.2018 Objednávka
1000001989 Oprava klimatizačnej jednotky TOSHIBA v ÚZ Dom Hostí Košice, STS GASTROCHLAD S+S,s.r.o. 909,34 € 12.09.2018 Objednávka
1000001988 Zabezpečenie školenia vodičov z povolania, OA Autoškola GAMA 252,00 € 11.09.2018 Objednávka
2000001009 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 11.09.2018 Objednávka
1000001985 Ubytovacie služby v termíne 14. - 15. 9. 2018, KVÚV Kancelária NR SR 2 053,00 € 10.09.2018 Objednávka
1000001979 Zistenie závady v hydromasážnom vírivom bazéne, ÚZ Kamzík Ján Šebek 186,00 € 05.09.2018 Objednávka
1000001981 Účasť na školení "Kruz poskytovnaia prvej pomoci" v termíne 2.10.2018, OÚ TeamPrevent Santé, s. r. o. 21,60 € 05.09.2018 Objednávka
1000001982 Účasť na kurze "Kreatívna akadémia 2018" v termíne 24.9.2018 - 15.1.2019, OÚ Marek Gurega 999,00 € 05.09.2018 Objednávka
1000001983 Oprava mrazničky ELEKTRLOLUX RS 13 FX2F, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 107,50 € 05.09.2018 Objednávka
1000001972 Vykonanie servisných prác na chladiacom zariadeniach YORK YCRE 100SB50 vrátane opravy diferenčného snímača prietoku vody, OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 1 402,20 € 03.09.2018 Objednávka
1000001973 Výroba a dodávka atypických stojanov na vlajky, OPT VETEX Int, s. r. o. 1 011,65 € 03.09.2018 Objednávka
1000001974 Oprava motorového vozidla VW Transportér, - záručná prehliadka s výmenou oleja, OA IMPA, a. s. 271,16 € 03.09.2018 Objednávka
1000001975 Oprava motorového vozidla VW Passat - oprava bŕzd, OA AUTONOVA, s. r. o. 769,20 € 03.09.2018 Objednávka
1000001977 Stravovacie služby v termíne 14. - 15. 9. 2018, KVÚV Kancelária NR SR 3 322,50 € 03.09.2018 Objednávka
1000001969 Účasť na školení v termíne 24.9.2018 "Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach" pre 1 osobu, OÚ Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 214,92 € 31.08.2018 Objednávka
1000001970 Účasť na školení v termíne 24.9.2018 "Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach" pre 1 osobu, ÚZ Bôrik Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 214,92 € 31.08.2018 Objednávka
3100001359 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova 2, OPT BVS a.s. 218,92 € 31.08.2018 Faktúra
1000001968 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci september 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 30.08.2018 Objednávka
3100001354 Potraviny, 082018, ÚZKA SINTRA, spol. s.r.o. 242,27 € 30.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »