Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
672/2015-UVSR Zabezpečenie prehliadky rímskokatolíckeho kostola a kostolnej veže s výkladov v AJ + vstup pre 15 osôb v termíne 18. 6. 2015, ONG Dušan Bevilaqua 40,00 € 09.06.2015 Objednávka
673/2015-UVSR Gumové ventily, OHS FOREX - SK, s. r. o. 579,98 € 09.06.2015 Objednávka
674/2015-UVSR Jednorázové plastové potravinové nádoby, OS 2 Zet s. r. o. 207,55 € 09.06.2015 Objednávka
675/2015-UVSR Oprava ohrievača vody EURO 200, OHS ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. 70,16 € 09.06.2015 Objednávka
677/2015-UVSR Účasť na seminári Getting Ready for Presidency v termíne 15. 6. 2015 pre Ing. Ž. Hybská, Mgr. M. Hasíková Academia Istropolitana Nova 160,00 € 09.06.2015 Objednávka
680/2015-UVSR Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov Fera Guldana, ÚSVNM Stredná odborná škola Jána Bocatia 368,25 € 11.06.2015 Objednávka
681/2015-UVSR Pravidelná odborná prehliadka nákladného výťahu, OHS GEOS - ENERGY, s. r. o. 48,00 € 11.06.2015 Objednávka
683/2015-UVSR Servis komunálneho stroja Park Ranger 2150, OHS INGOTTO, spol. s r.o. 563,44 € 11.06.2015 Objednávka
684/2015-UVSR Potraviny na mesiac júl 2015, ÚZ Kamzík SINTRA spol. s r.o. 900,00 € 11.06.2015 Objednávka
686/2015-UVSR Mäso, mäsové výrobky na mesiac júl 2015, ÚZ Kamzík AGRO CS, s.r.o. 800,00 € 11.06.2015 Objednávka
736/2015-UVSR Výroba a dodanie nálepiek pre Operačný program Informatizácia spoločnosti v náklade 1200 ks, SOP-OMaH OPIS ONE, s. r. o 42,00 € 24.06.2015 Objednávka
767/2015-UVSR Vypracovanie projektovej dokumentácie pre odkanalizovanie splaškovej a dažďovej vody ako aj vypracovanie pre rekonštrukciu zásobovacej rampy v priestoroch ÚVSR, OHS ampulse4 s.r.o. 1 747,27 € 06.07.2015 Objednávka
769/2015-UVSR Kompletné čistenie prečerpávaciej šachy v ÚZ Hotel Bôrik KANAL M.P.S. s.r.o. 576,00 € 06.07.2015 Objednávka
770/2015-UVSR Oprava chladiaceho boxu v kuchyni ÚZ Hotel Bôrik TITTL THERMO KING, s.r.o. 774,00 € 06.07.2015 Objednávka
771/2015-UVSR Oprava chladničky v kuchyni ÚZ Hotel Bôrik TITTL THERMO KING, s.r.o. 256,80 € 06.07.2015 Objednávka
772/2015-UVSR Oprava mraziaceho boxu v kuchyni ÚZ Hotel Bôrik TITTL THERMO KING, s.r.o. 192,00 € 06.07.2015 Objednávka
773/2015-UVSR Dodávka a montáž náhradných dielov pre zvislé žalúzie v budove ÚVSR na ul. Štefánikova 2, OHS Viliam Bartek 719,28 € 07.07.2015 Objednávka
775/2015-UVSR Tlač hlavičkového papiera v SJ, OP František Belica 93,60 € 07.07.2015 Objednávka
779/2015-UVSR Kancelársky nábytok, SKPK OLAF Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 049,60 € 09.07.2015 Objednávka
781/2015-UVSR Dopravu náhradných dielov na existujúce stany v ÚZ Hotel Bôrik TIREX, spol. s r.o. 252,00 € 09.07.2015 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »