Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1485/2014-UVSR Zhotovenie stolových plátov na reštauračné stoly, ÚZ Bôrik Marek Sátor, Ulica kráľa Štefana 356/21, 929 01 Malé Dvorníky 431,00 € 21.11.2014 Objednávka
53/2013-ÚVSR Zhotovenie stojanu pre novú elektrickú pec, konvektomat v kuchyni ÚZ Košice, OHS Peter Milkovič "INOX", Svetlá 48, 040 17 Košice 450,00 € 21.01.2013 Objednávka
529/2014-UVSR Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie na úpravu vzduchotechniky ÚZ Agra v Trenčianskych Tepliciach, OHS ZIBB s. r. o., Horný Hričov 158, 013 42 Horný Hričov 1 440,00 € 25.04.2014 Objednávka
1213/2014 Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie na úpravu vzduchotechniky ÚZ Agra ZIBB s. r. o., Horný Hričov 158, 013 42 Horný Hričov 1 440,00 € 03.06.2014 Faktúra
270/2013 Zhotovenie prípojok vody, odpadu a elektro ku konvektomatu a el. rúre na objekte ÚZ Košice ENCOTECH s.r.o., Moldavská 33, 040 11 Košice 516,00 € 05.02.2013 Faktúra
37/2013-ÚVSR Zhotovenie prípojky ku konvektomatu a el. rúre, ÚZ Košice ENCOTECH s.r.o., Moldavská 33, 040 11 Košice 516,00 € 17.01.2013 Objednávka
446/2013-ÚVSR Zhotovenie postelí, matracov, roštov a ich doprava a montáž na ÚZ Kamzík, OHS Peter Kacvinský - Drevovýroba, Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad - Veľká 1 525,60 € 26.03.2013 Objednávka
1058/2013 Zhotovenie postelí, matracov a roštov vrátane dopravy a montáže Kacvinský Peter, Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad - Velká 1 525,60 € 30.04.2013 Faktúra
1926/2013-UVSR Zhotovenie informačných tabúľ - 4 ks a objímok 60 mm - 6 ks, ÚZ Bôrik SATES, a.s., Považská Bystrica, závod Bratislava, Domové role 76, 821 05 Bratislava 218,40 € 26.11.2013 Objednávka
1840/2014 Zhotovenie diela s názvom Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za Európske štrukturálne a investičné fondy a administatívnych kapacít príjímateľov pomoci stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 723 000,00 € 16.07.2014 Faktúra
444/2014 Zhotovenie diela - Hodnotiaca správa o pokroku prioritných osí 1, 2, a 3 OPIS za 3. štvrťrok 2013 stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 000,00 € 21.02.2014 Faktúra
1690/2014 Zhotovenie diela "Súhrnná výročná hodnotiaca správa za rok 2013" stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 14 625,00 € 08.07.2014 Faktúra
1689/2014 Zhotovenie diela "Hodnotiaca správa o pokroku prioritných osí 1, 2 a 3 OPIS za 4. štvrťrok 2013 stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 000,00 € 08.07.2014 Faktúra
2143/2014 Zhotovenie časti diela - Strategické hodnotenie OPIS stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 14 625,00 € 09.09.2014 Faktúra
2142/2014 Zhotovenie časti diela - Hodnotenie fungovania riadenia a finančného riadenia OPIS zo strany RO, SORO a Prijímateľov pomoci za obdobie do 31. 12. 2013 stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 13 500,00 € 09.09.2014 Faktúra
3100001684 Zhotov.a dodanie diela, OIP BIREGAL, s.r.o. 23 160,00 € 27.07.2017 Faktúra
2490/2014 Zhodnotenie a úschova odpadu za III.štvrťrok 2014 - Hotel Bôrik Odvoz a likvidácia odpadu a s.- OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 25,90 € 16.10.2014 Faktúra
13/2013-ÚVSR Žhaviče do vozidla VW Passat BA-XA792, OA PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 104,00 € 10.01.2013 Objednávka
426/2013 Žhavič na VW Passat, Žiarovky PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 123,82 € 19.02.2013 Faktúra
195/2013-ÚVSR Žhavič na VW Passat - ŠPZ: XB339 - 4 ks, žiarovky H7 - 10 ks, OHS PETERSON SK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra 125,00 € 14.02.2013 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »