Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001895 Elek.energia, OPT ZSE Energia, a.s. 29 762,56 € 14.07.2016 Faktúra
3100001804 Platba ZSE, OPT ZSE Energia, a.s. 29 762,56 € 14.07.2016 Faktúra
3100001805 Platba ZSE, OPT ZSE Energia, a.s. 406,48 € 18.07.2016 Faktúra
3100001806 Platba ZSE, OPT ZSE Energia, a.s. 3 382,64 € 18.07.2016 Faktúra
3100002446 Dodávka a odber energie, 092016,OPT ZSE Energia, a.s. 3 800,42 € 12.10.2016 Faktúra
3100002558 Dodávka elek.energie, 092016,OPT ZSE Energia, a.s. 27 343,10 € 12.10.2016 Faktúra
3100002642 Elek.energia, 102016, OPT ZSE Energia, a.s. 25 623,64 € 10.11.2016 Faktúra
3100002643 Elek.energia, 102016, OPT ZSE Energia, a.s. 4 711,04 € 10.11.2016 Faktúra
3100002718 Dodanie elek.energie, OPT ZSE Energia, a.s. 425,64 € 14.11.2016 Faktúra
3100002728 Dodávka a odber elektriny, 102016, OPT ZSE Energia, a.s. 4 090,15 € 18.11.2016 Faktúra
3100002880 Dodanie elek.energie, OPT ZSE Energia, a.s. 26 421,74 € 08.12.2016 Faktúra
44/2014 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 2 003,53 € 10.01.2014 Faktúra
63/2014 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 3 736,73 € 13.01.2014 Faktúra
94/2014 Vyúčtovanie dodávky elektriny ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 4 610,09 € 15.01.2014 Faktúra
151/2014 Dodanie tovaru a služby - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 15 022,62 € 20.01.2014 Faktúra
178/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 416,64 € 21.01.2014 Faktúra
179/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 4 817,60 € 21.01.2014 Faktúra
189/2014 Opakované dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 553,15 € 23.01.2014 Faktúra
190/2014 Opakované dodanie tovaru a služby ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 811,98 € 23.01.2014 Faktúra
393/2014 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 1 111,52 € 17.02.2014 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »