Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000547 Oprava chladničky Elektrolux, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 89,00 € 26.07.2016 Objednávka
1000000548 Oprava vonkajšej žalúzie v spoločenských priestoroch ÚZ Hotela Bôrik SunPet s.r.o. 87,40 € 26.07.2016 Objednávka
1000000549 Následné overenie určeného meradla analyzátora dychu - vydanie jednostránkového certifikátu o overení, OHS Slovenská legálna metrológia, n. o. 174,60 € 26.07.2016 Objednávka
1000000550 Kancelársky nábytok pre oddelenie Platobnej jednotky OPTP, SOP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 267,00 € 26.07.2016 Objednávka
1000000551 Ročná internetová aktualizácia softvéru Bezpečnostno-technický systém BTS, OHS BE-SOFT a.s. 294,83 € 27.07.2016 Objednávka
1000000552 Chémia do bazéna, ÚZ Agra MARINER, spol. s.r.o. 137,04 € 28.07.2016 Objednávka
1000000553 Zabezpečenie programu pre deti na podujatí Medzinárodné cykloputovanie Ukrajina - Slovensko v termíne 13. - 14. 8. 2016, ONG Polcster Racing 4 800,00 € 29.07.2016 Objednávka
1000000589 Výmena nefunkčného signalizačného tabla elektrického zabezpečovacieho systému kategórie PT a výmena priestorového a zvukového snímača elktrického zabezpečovacieho systému v objekte NS1, OHS SBA-Expert, s.r.o. 787,03 € 23.08.2016 Objednávka
1000000592 Tlačiarenske práce na Spoločné stretnutie vlád SR a ČR, OP agens REKLAMA s.r.o. 2 222,40 € 23.08.2016 Objednávka
2000000269 Potraviny do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 23.08.2016 Objednávka
1000000598 Oprava konvektomatu Alba v priestoroch kuchyne UVSR , OS Zoltán Kamenár - ZOMA 188,88 € 24.08.2016 Objednávka
1000000602 Protokolárne dary PV SR, OP ESTER AURUM s. r. o. 997,42 € 31.08.2016 Objednávka
1000000603 Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015" - 80 ks v SJ, 50 ks v AJ, ÚSVNM Kancelária Národnej rady SR 815,55 € 31.08.2016 Objednávka
1000000611 Vyhotovenie typizovanej drevenej kazety - 30 ks, OP Ida Tóthová - CLARIMPEX 1 011,60 € 31.08.2016 Objednávka
1000000612 Technické zabezpečenie výjazdového rokovania vlády SR dňa 07.09.2016 v meste Veľký Krtíš, OHS CONTEST s.r.o. 1 056,00 € 31.08.2016 Objednávka
2000000281 Ryby do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik METRO Cash & Carry SR s.r.o. 1 000,00 € 31.08.2016 Objednávka
1000000675 Účasť na jazykovom kurze "Hospodárska nemčina a komunikácia s nemecky hovoriacim obchodným partnerom" v termíne 7. 10. - 16. 12. 2016, OÚ GOETHE-INSTITUT BRATISLAVA 70,00 € 06.10.2016 Objednávka
1000000677 Zabezpečenie kultúrneho programu v rámci gala večera 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región v termíne 3. - 4. 11. 2016 v Novej budove SND, SOP-OPNS Tanečné divadlo Ifjú Szivek 5 000,00 € 06.10.2016 Objednávka
1000000678 Zabezpečenie 3-dňového seminára na tému: Ochrana finančných záujmov EÚ" v termíne 7. - 9. 11. 2016 v Trenčianskych Tepliciach (ubytovanie, prenájom konferenčnej miestnosti, technické zabezpečenie, strava, doprava na miesto a z miesta konania do Bratislav Ing. Ľubomír Marko - SMF - Stavebno - montážna firma Marko 3 964,00 € 07.10.2016 Objednávka
1000000679 Typizované drevené kazety - 48 ks, OP CLARIMPEX 1 607,04 € 07.10.2016 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »