Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
125/2011 Občerstvenie - rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,87 € 07.02.2011 Faktúra
19/2011 Zamestnanecké obedy za december 2010 - 24 porcií Správa Zariadení Úradu vlády SR 72,00 € 05.01.2011 Faktúra
12/2011 Občerstvenie - výberové konania Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,32 € 05.01.2011 Faktúra
13/2011 Občerstvenie - rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,10 € 05.01.2011 Faktúra
17/2011 Občerstvenie - 4. rokovanie LRV SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 183,36 € 05.01.2011 Faktúra
16/2011 Občerstvenie - zasadnutie vlády Správa Zariadení Úradu vlády SR 944,51 € 05.01.2011 Faktúra
20/2011 Pohostenie Správa Zariadení Úradu vlády SR 276,11 € 10.01.2011 Faktúra
16/2011 Občerstvenie - stretnutie s britskou delegáciou, rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 8,28 € 05.01.2011 Faktúra
13/2011 Občerstvenie - otváranie obálok Správa Zariadení Úradu vlády SR 4,63 € 05.01.2011 Faktúra
16/2011 Občerstvenie - zasadnutie rozkladovej komisie Správa Zariadení Úradu vlády SR 2,65 € 05.01.2011 Faktúra
15/2011 Občerstvenie - zasadnutie pracovnej skupiny Správa Zariadení Úradu vlády SR 15,80 € 05.01.2011 Faktúra
17/2011 Občerstvenie - koordinačná porada k príprave sumitu V4, vianočné pečivo, rokovanie PV a MP MR Správa Zariadení Úradu vlády SR 378,65 € 05.01.2011 Faktúra
14/2011 Občerstvenie - rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 5,29 € 05.01.2011 Faktúra
13/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie Správa Zariadení Úradu vlády SR 90,63 € 05.01.2011 Faktúra
15/2011 Občerstvenie - rokovanie hodnotiacej komisie, pracovné stretnutie s rezortami MVO, prijatie delegácie Čiernej Hory Správa Zariadení Úradu vlády SR 34,59 € 05.01.2011 Faktúra
14/2011 Občerstvenie - rokovanie a pracovné stretnutie Správa Zariadení Úradu vlády SR 34,75 € 05.01.2011 Faktúra
16/2011 Občerstvenie - stretnutie s novinármi, otvorenie výstavy v priestoroch UVSR Správa Zariadení Úradu vlády SR 163,98 € 05.01.2011 Faktúra
58/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,00 € 17.01.2011 Faktúra
57/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 17.01.2011 Faktúra
58/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 44,95 € 17.01.2011 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »