Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
891/2014 Dodané služby za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 17.04.2014 Faktúra
1786/2014 Dodané služby za obdobie 1.4.2014-30.6.2014 Atos IT Solutions and Services, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 89 568,00 € 10.07.2014 Faktúra
2484/2014 Dodané zmluvné služby za obdobie 1. 7. 2014 - 30. 9. 2014 Atos IT Solutions and Services, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 89 568,00 € 15.10.2014 Faktúra
99/2015 Dodanie služieb za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 89 568,00 € 16.01.2015 Faktúra
766/2015 Dodané zmluvné služy za obdobie od 1.1.2015 - 31. 3. 2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 17.04.2015 Faktúra
1458/2015 Služby za obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 17.07.2015 Faktúra
91/2016 Dodatné služby za obdobie od 1.10.2015 - 31.12.2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 14.01.2016 Faktúra
3100002259/2018 Vypracovanie projekt. dokument., STS OHS AXA Projekt, s.r.o. 88 308,00 € 18.12.2018 Faktúra
3100000370 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 87 911,76 € 08.03.2017 Faktúra
3100001592/2018 Produkčné zabezpečenie kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 05.10.2018 Faktúra
3100001696/2018 Produkčné zabezp. kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 16.10.2018 Faktúra
3100001799/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 87 381,83 € 02.11.2018 Faktúra
3100001682/2018 Nákup vysielacieho času 092018, OIP Zoznam, s.r.o. 87 381,82 € 12.10.2018 Faktúra
3100002044 Poradenské služby, SOP,OAK,EŠIF STENGL, a.s. 87 205,42 € 05.10.2017 Faktúra
3100000893 Audit protikorup. právnych predpisov, KVSÚ OECD 87 000,00 € 19.05.2017 Faktúra
3100002266 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 86 863,43 € 03.11.2017 Faktúra
3100002270/2018 Rekonštrukcia schodiska a dverí, STS-OHS H.T.D. spol. s r.o. 86 805,65 € 21.12.2018 Faktúra
2362/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - september 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 86 541,00 € 25.11.2015 Faktúra
1819/2015 Preddavok na IV. Štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 85 000,00 € 14.09.2015 Faktúra
2220/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projetkov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - september 2015 stengl, a. s. 84 614,11 € 06.11.2015 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »