Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2413/2015 Posúdenie vplyvu OP IS na tvorbu pracovných miest KPMG Slovensko spol. s r. o. 118 500,00 € 30.11.2015 Faktúra
1991/2015 Služby riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS" za mesiac júl a august 2015 stengl, a. s. 117 858,00 € 09.10.2015 Faktúra
3100000653 Vyčisťovacie práce v areáli Rusovce, SETS FBT Slovakia, s.r.o. 117 368,58 € 06.06.2018 Faktúra
3100002502 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 112 350,80 € 11.10.2016 Faktúra
3100002410 Poskytnutie porad. služ. 112017, OP TP STENGL, a.s. 110 488,79 € 19.12.2017 Faktúra
3100002450 Špeciálne poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 109 691,62 € 13.12.2017 Faktúra
1620/2013 Požadované práce na odstránení havarijného stavu plynových kotlov, dymovodov, expanzných nádob a prislúchjúcich častí rozvodov v ÚZ Agra SEKOP Žilina s.r.o., Holleho 375/41, 010 01 Žilina 108 777,89 € 18.06.2013 Faktúra
3100002949 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 107 354,76 € 02.11.2016 Faktúra
3100001757 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 107 108,96 € 11.07.2016 Faktúra
3100001444 Realizácia mediálnej kampane, OIP Media RTVS, s. r. o. 106 782,72 € 06.09.2018 Faktúra
3100000669 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 105 393,11 € 06.06.2018 Faktúra
1171/2016 RTG prehliadač batožín ASTROPHYSICS XIS-7858 s montážou, príslušenstvom a zaškolením, Rámový detektor kovov PD6500i s montážou, príslušenstvom a zaškolením STEBERG s. r. o. 103 599,96 € 14.06.2016 Faktúra
1843/2015 Dielo 3 - Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007-2013 KPMG Slovensko spol. s r. o. 102 000,00 € 21.09.2015 Faktúra
3100001949 Poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 100 435,18 € 14.09.2017 Faktúra
3100000400 Nákup informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 100 162,00 € 06.02.2017 Faktúra
2490/2015 Poradenské služby súvisiacie so spracovaním Plánu Hodnotení OP TP 2014-2020 a riadením Rizík v rámci PO TP 2014-2020 - za mesiac november 2015 stengl, a. s. 99 636,43 € 04.12.2015 Faktúra
2363/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 99 294,00 € 25.11.2015 Faktúra
2432/2015 Kreatívny návrh a produkcia dokumentárneho filmu Apple Pie s. r. o. 99 000,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001046 Informačná technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 98 644,80 € 13.06.2017 Faktúra
3100002624 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 95 796,48 € 31.10.2016 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »