Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001681/2018 Reklama odvysielaná na TV TA3, OIP C.E.N. s.r.o. 149 688,00 € 15.10.2018 Faktúra
3100002011/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP C.E.N. s.r.o. 149 688,00 € 07.11.2018 Faktúra
3730/2012 Rozšírenie informačného systému "Sledovanie a kontrola úloh z uznesení vlády SR" Stengl, a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 148 800,00 € 27.12.2012 Faktúra
980/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 143 970,22 € 16.05.2016 Faktúra
3100003069 Rekonšt. lamelových podhľadov, ÚZ HB I.B.S. s.r.o. 143 880,00 € 22.12.2016 Faktúra
981/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 142 706,28 € 16.05.2016 Faktúra
3100003258 Poskytnutie poradenských služieb, OPTP STENGL, a.s. 141 971,82 € 31.01.2017 Faktúra
2631/2012 Vykonané práce SEKOP Žilina, s. r. o. 010 01 Žilina 140 873,55 € 21.09.2012 Faktúra
2311/2015 Reklamná a komunikačná kampaň pre OPIS - Media 10/2015 Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o. 140 609,63 € 16.11.2015 Faktúra
3100002458 Poskytnutie poradenských služ. 122017, OP TP STENGL, a.s. 137 182,88 € 28.12.2017 Faktúra
711/2015 Dielo 4 - Pilotný projekt - hodnotenie príspevku EÚ 2020 v zmysle Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb KPMG Slovensko spol. s r. o. 136 275,00 € 13.04.2015 Faktúra
3100000700 Zakúpenie informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 132 892,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100002704 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 132 370,20 € 02.11.2016 Faktúra
3100001992 Poskyt.poradenských služieb 092017, OPTP STENGL, a.s. 131 719,57 € 18.10.2017 Faktúra
3100001774 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 130 027,94 € 02.06.2016 Faktúra
2290/2012 Škoda Superb Elegance ŠKODA AUTO Slovakia, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 125 981,86 € 15.08.2012 Faktúra
3595/2012 Stavebné a montážne práce ÚZ Miestodržiteľský palác - odstránenie havarijného stavu SEKOP Žilina, s. r. o. 010 01 Žilina 124 173,05 € 17.12.2012 Faktúra
3100003013 Zabez.aktivity Roadshow 2016 CREATIVE PRO, s.r.o. 123 000,00 € 05.12.2016 Faktúra
2534/2015 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Radio EXPRES za obdobie od 21.12.2015 do 28.2.2016 EXPRES MEDIA k. s. 120 780,00 € 08.12.2015 Faktúra
1677/2015 Dielo 2 - ITMS - analýza implementácie elektronického podpisu KPMG Slovensko spol. s r. o. 118 950,00 € 25.08.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »