Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28904
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000095 Stredná odborná škola 3 042,13 € 08.02.2016 Objednávka
691/2014-UVSR 3 x Zverejnenie PR článku na portáli www.topky.sk k pripravovanému Dňu otvorených dverí na ÚVSR Zoznam,s. r. o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 900,00 € 27.05.2014 Objednávka
3041/2012 Izolácia múru - ÚZ Limbora Palstav Slovakia, s. r. o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad 10 402,01 € 31.10.2012 Faktúra
921/2013 Potraviny Grand Quality Food, s.r.o., Hodská 358, 924 01 Galanta 1 313,86 € 15.04.2013 Faktúra
61/2016 Servis TKR - AGRA SWAN plus, a. s. 118,80 € 11.01.2016 Faktúra
93/2016 Stočné, vodné za obdobie od 21.11.2015 - 18. 12. 2015 - Nám. Slobody 1/7435 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 854,03 € 14.01.2016 Faktúra
880/2013 Strategické hodnotenie horizontálnej priority IS 2009-2011 Kosťova, s. r. o., Za plavárňou 3, 010 08 Žilina 9 590,40 € 10.04.2013 Faktúra
2133/2012 Technické zabezpečenie akcie Juraj Kellyér - CONTEST, Pestovateľská 2, P.O.BOX 8, 820 16 Bratislava 216 275,15 € 31.07.2012 Faktúra
1000001769 "Organizačno-technické zabezpečenie Dňa Európy 2018", v termíne 9. mája 2018, Hlavné námestie, Bratislava, OIP MERTEL RG SLOVENSKA REPUBLIKA, s. r. o. 11 765,40 € 04.05.2018 Objednávka
1000001035 "Príprava a vedenie stretnutia odborne pripravených a skúsených facilitátorov (2 osôb) za účelom vedenia a riešenie konfliktov na seminári dňa 12.4.2017 od 13:00 – 17:00 (4 hod) v hoteli Bôrik v Bratislave. Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa na osobnom PDCS, o. z. 1 000,00 € 07.04.2017 Objednávka
128/2015 "Reklamná a komunikačná kampaň pre OP IS" Apple Pie s. r. o. 46 800,00 € 20.01.2015 Faktúra
577/2016 "Strategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámcia nástrjovj viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry" - Návrh procesných, metodických a technických zmien Deloitte Advisory, s. r. o. 59 706,00 € 21.03.2016 Faktúra
1000000961 "Účasť na seminári v termíne 7.3.2017 pre zamestnanca OKMBŠ: ""Ochrana osobných údajov - odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb"", OÚ" Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 266,64 € 06.03.2017 Objednávka
731/2013 . IMPA Šamorín, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 1 062,72 € 28.03.2013 Faktúra
192/2011 1 náhrdelník, 2 páry manžetových gombíkov TRIGOLD, s.r.o., Drotárska 28, Bratislava 280,80 € 24.02.2011 Faktúra
258/2015 1. Fáza - Príprava Metodického pokynu CKO k číselníku merateľných ukazovateľov a zostavenie samotného zoznamu merateľných ukazovateľov a údajov sledovaných na úrovni OP (prioritné OP) KPMG Slovensko spol. s r. o. 72 956,16 € 10.02.2015 Faktúra
1236/2012-ÚV SR 1. Odborné školenie "PRINCE2 Foundation" v termíne 22.-24.10.2012, Účastníci: Kornélia Čajková, Michala Mňahončáková, Andrej Markovič; 2.Odborné školenie "PRINCE2 Foundation + Practitioner" v termíne 22.-26.10.2012, Účastníci: Pavol Kopačka, Mich POTIFOB, s.r.o., Adyho 43, 900 45 Malinovo 6 836,40 € 19.09.2012 Objednávka
259/2015 1.Fáza - Koncepcia systému Integrovanej siete informačno-poradenských centier pre Európske štrukturálne a investičné fondy KPMG Slovensko spol. s r. o. 24 318,72 € 10.02.2015 Faktúra
157/2015-UVSR 10 ks kancelárskych kresiel Luxor a 1 ks kancelárskeho kresla Siesta vrátane ich dodávky, OHS GEMMEX, s.r.o., 1 198,80 € 13.02.2015 Objednávka
739/2014-UVSR 10 ks pamäťových modulov 2GB DDR2 800MHz CL6 DIMM, OIES AGEM Computers, spol. s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava 255,80 € 04.06.2014 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »