Všetky dokumenty

Počet záznamov: 28120
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000441 Oprava a servis tlakovej stanice vody, OHS IMEX Pumpy, s. r. o. 2 403,60 € 10.06.2016 Objednávka
1000000442 Servis plynových kotlov - 2 ks v objekte ÚZ Bôrik, OHS Július Vaňura PLYNOTEMP 300,00 € 10.06.2016 Objednávka
1000000443 Zverejnenie inzercie v rozmere 93 mm x 159 mm (1/8), čierno-biela tlač, vrátane grafického spracovania o zverejnení výtvy na výber členov Rady úradu pre verejné obstarávanie, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 816,00 € 13.06.2016 Objednávka
1000000444 Nákup a dodanie elektrospotrebičov - 20 ks varných kanvíc, 2 ks práčky, 1 ks chladnička, OHS FAST PLUS, s.r.o. 1 182,64 € 13.06.2016 Objednávka
1000000445 Záhradné stolové sedenie pre 6 osôb pre ÚZ Bystrica s dopravou na miesto určenia, OHS Svet Ratanu, s.r.o. 708,90 € 13.06.2016 Objednávka
1000000446 Montážne práce spojené s opravou strešnej krytiny na Arcibiskupskom paláci na Námestí slobody 1, Bratislava, OHS Anton Kosztolányi - AZET 1 741,70 € 13.06.2016 Objednávka
1000000447 Oprava kanalizačných a vodovodných potruí v objekte ÚVSR - Miestodržiteľský palác, OHS DINI, s.r.o. 2 142,00 € 13.06.2016 Objednávka
1000000450 Výroba, dodávka a montáž terasových dverí (sklenených), Zabezpečenie výmeny prasknutej okennej tabule (bezpečnostné sklo), OHS PRIMA INVEST, s. r. o. 5 160,34 € 14.06.2016 Objednávka
1000000453 Oprava chladiaceho zariadenia, OS Peter Šarmír 65,00 € 14.06.2016 Objednávka
1000000454 Oprava el. kotla ZANUSSI, konvektomatu Alba - v priestoroch kuchy a oprava (čistenie) kávovaru Bonamat v priestoroch obsluhy NB ÚVSR, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 223,07 € 14.06.2016 Objednávka
1000000455 Servis antikorupčnej linky, OIES ALCASYS Slovakia, a.s. 165,60 € 14.06.2016 Objednávka
1000000456 Zverejnenie inzercie o vyhlásenej výzve - oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na programovej úrovni v denníku PRAVDA, rozmer 82x60 mm vrátane grafického spracovania vo farebnom vyhotovení, ONG PEREX, a. s. 575,64 € 15.06.2016 Objednávka
1000000459 Ubytovanie pre predsedu Rady ministrov Bosny a Hercegoviny, OP Best Hotel Properties a.s. 210,00 € 16.06.2016 Objednávka
1000000460 Zaškolenie na obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie pre objekt Štefánikova 2, Bratislava, OHS ALAM, s. r. o. 99,60 € 16.06.2016 Objednávka
1000000461 Palubné občerstvenie a tlač na II. Polrok 2016, OP Ministerstvo vnútra SR 15 000,00 € 16.06.2016 Objednávka
1000000462 Obstaranie nového čerpadla na bazénovú vodu z dôvodu vzniku havarijnej situácie prasknutia bazénového čepadla v ÚZ Kamzík vrátane dopravy, OHS Pavol Šenkár 566,00 € 16.06.2016 Objednávka
1000000464 Notárske služby, ONG JUDr. Ľubica Floriánová 105,34 € 17.06.2016 Objednávka
1000000466 Inštalácia zariadení kamerového systému (rozšírenie systému) v priestoroch ÚVSR, OHS KELCOM International spol. s r.o. 144,00 € 17.06.2016 Objednávka
1000000476 Zabezpečenie obeda a občerstvenia v termíne 24. 6. 2016, OS SOŠ obchodu a služieb 2 300,00 € 21.06.2016 Objednávka
1000000477 Zabezpečenie obeda a občerstvenia v termíne 23. 6. 2016, OS SOŠ hotelových služieb a dopravy 3 600,00 € 21.06.2016 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »