Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27367
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000647/2019 Vodné, stočné, ÚZKA Podtatranská vod. prevádzková spol. 405,25 € 03.05.2019 Faktúra
3100000638/2019 Dod. elek. energia, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000639/2019 Dod. elek. energie, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 838,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000642/2019 Dod. zem. plyn, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 860,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000652/2019 GSM poplatok, 042019, STS-OA SECAR, s.r.o. 144,83 € 03.05.2019 Faktúra
3100000640/2019 Dod. elek. energia, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 03.05.2019 Faktúra
1000002400 Čistička vzduchu Stadler Form VIKTOR Black - 2 ks, STS-OHS DALAP s. r. o. 518,00 € 02.05.2019 Objednávka
1000002401 Vykonanie ročnej servisnej prehliadky na záložnom zdroji elektrickej energie (generátora) Volvo MG Progen TAD 1630, STS-OPT ALTRON SK, a. s. 1 147,20 € 02.05.2019 Objednávka
1000002402 Zabezpečenie "Celoslovenskej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M.R.Štefánika na Bradle", OP Mesto Brezová pod Bradlom 12 235,00 € 02.05.2019 Objednávka
1000002403 Ľudový kroj ušitý na mieru, OP Helena Fekiačová, Slovenské ľudové umenie 1 750,00 € 02.05.2019 Objednávka
1000002404 Zabezpečenie workshopu k FIDIC v priestoroch ÚV SR, SVO Creatio eu, s.r.o. 600,00 € 02.05.2019 Objednávka
3100000628/2019 Kúpa pozemku BB, VÚV STS Mesto Banská Bystrica 600 000,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000631/2019 Čistička vzd. Stadler Form VIKTOR, STS OHS DALAP s. r. o. 518,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000634/2019 Mesačná kontr.EPS Štefán. 04 2019, STS OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 02.05.2019 Faktúra
3100000632/2019 Zabezpeč. kvetinových aranžmánov, OP ELEN GREEN, s.r.o. 1 214,17 € 02.05.2019 Faktúra
3100000633/2019 Štvrťroč. a mes. kont.EPS 04 2019, STS OPT DIAFAN, s.r.o. 388,80 € 02.05.2019 Faktúra
3100000636/2019 Daň z nehnuteľnosti I.splátka 2019, OSMŚ Mesto Banská Bystrica 1 165,50 € 02.05.2019 Faktúra
3100000648/2019 Karta PVC, Závesný remienok, STS-OPT Tibor Varga TSV PAPIER 663,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000663/2019 Dodanie tlače, online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 312,67 € 02.05.2019 Faktúra
2000001241 Pásky do tlačiarne Zebra a Datacard, STS-OPT KODYS Slovensko, s. r. o. 1 857,60 € 30.04.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »