Všetky dokumenty

Počet záznamov: 27367
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002457 Tlačiarenské služby - grafická úprava, tlač a dodávka 2000 ks papierových obalov so záložkou/foldrov na prezentácie, 2100 ks poznámkových blokov, vrátane grafického návrhu a s potlačami, OCKÚ OLAF Stredná odborná škola polygrafická 1 969,42 € 30.05.2019 Objednávka
1000002451 Dodanie a montáž brán do priestorov Úradu vlády SR, STS-OA PEMAT Slovakia, s. r. o. 11 250,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002452 Reaktivácia licencie Disig Desktop Singer, OIES Disig, a. s. 24,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002453 Dodávka a montáž protipožiarnych dverí, ÚZ Bôrik PRIMA INVEST, s. r. o. 4 918,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002454 Zabezpečenie cateringu pre 100 účastníkov podujacia " Informačné dni pre samosprávu v termíne 7.6.2019 v Košiciach", SFP OPNS Technická univerzita Košice 1 373,50 € 29.05.2019 Objednávka
1000002455 Vykonanie arboristických prác na pozemku ÚVSR v Rusovciach - park, STS OPT Arbor Vitae - Arboristika 1 800,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002450 Odborný audit časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, STS-IO I.N.I., s. r. o. 2 340,00 € 28.05.2019 Objednávka
1000002448 Publikácia ÚV SR zameraná na projekty financované z EŠIF 2014-2020" v náklade 3000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 15 400,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002449 Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018"" - 100 ks v SJ, 80 ks v AJ, ÚSVNM Kancelária NR SR 2 246,86 € 27.05.2019 Objednávka
2000001268 Cukrárenské výrobky (torty, zákusky) , OS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002441 Fitnes zariadenia pre ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik ProActive s. r. o. 23 721,07 € 24.05.2019 Objednávka
1000002442 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice - odkalenie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik KANAL M.P.S 747,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002443 Zabezpečenie autokozmetiky, STS-OA Group INDORS, s. r. o. 1 946,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002444 Oprava plynového kotla K1 MGK 130, STS-OPT Pavol Vlkovič - Bioplyn 1 027,20 € 24.05.2019 Objednávka
1000002445 Likvidácia toxického odpadu v priestoroch kaštieľa Rusovce, STS-OPT Redinex, s. r. o. 2 220,00 € 24.05.2019 Objednávka
1000002440 Prenájom priestorov v termíne 7.6.2019 pre 80 osôb,OPNS Technická univerzita Košice 45,97 € 23.05.2019 Objednávka
1000002435 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII" v termíne 27.-28.5.2019 na trase Bratislava-Šamorín a späť, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 357,60 € 22.05.2019 Objednávka
1000002438 Norma STN "ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie" v elektronickej forme, OPK Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 41,44 € 22.05.2019 Objednávka
1000002439 Výmena nefunkčného elektrického pohonu ventilu ústredného kúrenia, STS-OPT Johnson Controls, s. r. o. 246,00 € 22.05.2019 Objednávka
3100000793/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik ASANARATES, s.r.o. 748,80 € 21.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »