Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
162/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 17.02.2011 Faktúra
162/3/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,90 € 17.02.2011 Faktúra
163/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 44,95 € 17.02.2011 Faktúra
162/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,70 € 17.02.2011 Faktúra
161/3/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,60 € 17.02.2011 Faktúra
161/2/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,80 € 17.02.2011 Faktúra
161/1/2011 Náklady za nákup potravín za február 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,92 € 17.02.2011 Faktúra
158/2011 Kvetinová výzdoba interiéru NR SR na Župnom námestí 15.2.2011 RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava 1 000,00 € 16.02.2011 Faktúra
157/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 15,60 € 16.02.2011 Faktúra
125/3/2011 Občerstvenie - zasadnutie MPS k vypracovaniu správy o bezpečnosti SR za rok 2010 Správa Zariadení Úradu vlády SR 6,77 € 07.02.2011 Faktúra
126/1/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie informatizácia samospráv Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,54 € 07.02.2011 Faktúra
126/2/2011 Občerstvenie - zasadnutie pracovnej skupiny Správa Zariadení Úradu vlády SR 12,51 € 07.02.2011 Faktúra
126/3/2011 Občerstvenie - 5., 6., 7. rokovanie LR vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 268,10 € 07.02.2011 Faktúra
127/1/2011 Občerstvenie - stretnutie k národnému konventu EU Správa Zariadení Úradu vlády SR 5,10 € 07.02.2011 Faktúra
127/2/2011 Občerstvenie - 31. zasadnutie IDMV pre OPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,56 € 07.02.2011 Faktúra
127/3/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie s humanitárnymi organizáciami Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,75 € 07.02.2011 Faktúra
128/1/2011 Občerstvenie - stretnutie pracovnej skupiny k Olympiáde ľudských práv, rokovanie MPSVR a MV SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,17 € 07.02.2011 Faktúra
128/2/2011 Občerstvenie - stretnutie poradcu PVL a VV Japonska a stretnutie predsedu ZP s riaditeľom záchranárskych psov Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,12 € 07.02.2011 Faktúra
128/3/2011 Občerstvenie - zasadnutie HSR SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 104,43 € 07.02.2011 Faktúra
129/1/2011 Občerstvenie - stretnutie poradcu PV s predstavitelmi cirkvi, prijatie predstavitelov ZMOS, atď Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 988,48 € 07.02.2011 Faktúra
129/2/2011 Občerstvenie - otváranie ponúk Správa Zariadení Úradu vlády SR 17,36 € 07.02.2011 Faktúra
129/3/2011 Občerstvenie - tlačovka ZV SR, pracovné rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 170,23 € 07.02.2011 Faktúra
130/1/2011 Občerstvenie - zasadnutie vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 199,27 € 07.02.2011 Faktúra
130/2/2011 Občerstvenie - novoročné pracovné stretnutie s ministrami, a zamestnancami ÚVSR Správa Zariadení Úradu vlády SR 256,53 € 07.02.2011 Faktúra
130/3/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie a výberové konania Správa Zariadení Úradu vlády SR 15,63 € 07.02.2011 Faktúra
131/1/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,80 € 07.02.2011 Faktúra
131/2/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 55,28 € 07.02.2011 Faktúra
131/3/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 960,24 € 07.02.2011 Faktúra
132/2011 Podané obedy za mesiac január 2010 v počte 3129 Správa Zariadení Úradu vlády SR 9 387,00 € 07.02.2011 Faktúra
68/2011 Poistenie počas ZPC vo Viedni: Kolocany Frantisek Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 3,00 € 24.01.2011 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »