Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002624 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 95 796,48 € 31.10.2016 Faktúra
2364/2015 Poradenské služby pozostávajúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 95 706,00 € 25.11.2015 Faktúra
3100001837/2018 Zabezpečenie sláv.koncertu Martin, OP KING LIGHT & SOUND, s.r.o. 95 280,00 € 06.11.2018 Faktúra
3100001982/2018 Slávnostný koncert Martin, OP KING LIGHT & SOUND, s.r.o. 95 280,00 € 06.11.2018 Faktúra
3100002950 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 94 933,62 € 22.11.2016 Faktúra
3100001987 Poskyt.poradenských služieb 082017, OPTP STENGL, a.s. 94 582,34 € 09.10.2017 Faktúra
1029/2016 Poradenské služby v rámci OPTP pre programové obdobie 2014-2020 vykonané v mesiaci apríl 2016 stengl a. s. 93 359,86 € 26.05.2016 Faktúra
3100001824/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 92 709,12 € 06.11.2018 Faktúra
3100001589/2018 Vysielanie reklamy FUN RADIO 092018, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 92 635,20 € 04.10.2018 Faktúra
2813/2012 Zabezpečenie občerstvenia počas pracovného stretnutia Oreg Halász Hotel és Étterem, 2534 Tát, Fp út 2. 92 220,00 € 10.10.2012 Faktúra
3100002332 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 91 830,46 € 07.12.2017 Faktúra
3100001798/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Zoznam, s.r.o. 90 294,54 € 02.11.2018 Faktúra
756/2015 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 Hlavné mesto SR Bratislava 90 151,38 € 16.04.2015 Faktúra
861/2014 Daň z nehnuteľností na rok 2014 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 151,30 € 14.04.2014 Faktúra
574/2012 Daň z nehnuteľností Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 064,57 € 01.03.2012 Faktúra
950/2013 Daň z nehnuteľností na rok 2013 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 90 018,96 € 17.04.2013 Faktúra
1966/2013 Zmluvné služby za obdobie od 1.1.2013 - 31.3.2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 18.07.2013 Faktúra
1965/2013 Zmluvné služby za obdobie od 1.4.2013 - 30.6.2013 ATOS IT Solutions and Services, Einstenova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 18.07.2013 Faktúra
423/2014 Dodané zmluvné služby za obdobie od 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 20.02.2014 Faktúra
891/2014 Dodané služby za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 Atos IT Solutions and Services, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 89 568,00 € 17.04.2014 Faktúra
1786/2014 Dodané služby za obdobie 1.4.2014-30.6.2014 Atos IT Solutions and Services, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 89 568,00 € 10.07.2014 Faktúra
2484/2014 Dodané zmluvné služby za obdobie 1. 7. 2014 - 30. 9. 2014 Atos IT Solutions and Services, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava 89 568,00 € 15.10.2014 Faktúra
99/2015 Dodanie služieb za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 89 568,00 € 16.01.2015 Faktúra
766/2015 Dodané zmluvné služy za obdobie od 1.1.2015 - 31. 3. 2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 17.04.2015 Faktúra
1458/2015 Služby za obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 17.07.2015 Faktúra
91/2016 Dodatné služby za obdobie od 1.10.2015 - 31.12.2015 Atos IT Solutions and Services s. r. o. 89 568,00 € 14.01.2016 Faktúra
3100002259/2018 Vypracovanie projekt. dokument., STS OHS AXA Projekt, s.r.o. 88 308,00 € 18.12.2018 Faktúra
3100000370 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 87 911,76 € 08.03.2017 Faktúra
3100001592/2018 Produkčné zabezpečenie kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 05.10.2018 Faktúra
3100001696/2018 Produkčné zabezp. kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 16.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »