Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002458 Poskytnutie poradenských služ. 122017, OP TP STENGL, a.s. 137 182,88 € 28.12.2017 Faktúra
711/2015 Dielo 4 - Pilotný projekt - hodnotenie príspevku EÚ 2020 v zmysle Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb KPMG Slovensko spol. s r. o. 136 275,00 € 13.04.2015 Faktúra
3100000700 Zakúpenie informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 132 892,80 € 06.06.2018 Faktúra
3100002704 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 132 370,20 € 02.11.2016 Faktúra
3100001992 Poskyt.poradenských služieb 092017, OPTP STENGL, a.s. 131 719,57 € 18.10.2017 Faktúra
3100001774 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 130 027,94 € 02.06.2016 Faktúra
2290/2012 Škoda Superb Elegance ŠKODA AUTO Slovakia, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 125 981,86 € 15.08.2012 Faktúra
3595/2012 Stavebné a montážne práce ÚZ Miestodržiteľský palác - odstránenie havarijného stavu SEKOP Žilina, s. r. o. 010 01 Žilina 124 173,05 € 17.12.2012 Faktúra
3100003013 Zabez.aktivity Roadshow 2016 CREATIVE PRO, s.r.o. 123 000,00 € 05.12.2016 Faktúra
2534/2015 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Radio EXPRES za obdobie od 21.12.2015 do 28.2.2016 EXPRES MEDIA k. s. 120 780,00 € 08.12.2015 Faktúra
1677/2015 Dielo 2 - ITMS - analýza implementácie elektronického podpisu KPMG Slovensko spol. s r. o. 118 950,00 € 25.08.2015 Faktúra
2413/2015 Posúdenie vplyvu OP IS na tvorbu pracovných miest KPMG Slovensko spol. s r. o. 118 500,00 € 30.11.2015 Faktúra
1991/2015 Služby riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS" za mesiac júl a august 2015 stengl, a. s. 117 858,00 € 09.10.2015 Faktúra
3100000653 Vyčisťovacie práce v areáli Rusovce, SETS FBT Slovakia, s.r.o. 117 368,58 € 06.06.2018 Faktúra
3100002502 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 112 350,80 € 11.10.2016 Faktúra
3100002410 Poskytnutie porad. služ. 112017, OP TP STENGL, a.s. 110 488,79 € 19.12.2017 Faktúra
3100002450 Špeciálne poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 109 691,62 € 13.12.2017 Faktúra
1620/2013 Požadované práce na odstránení havarijného stavu plynových kotlov, dymovodov, expanzných nádob a prislúchjúcich častí rozvodov v ÚZ Agra SEKOP Žilina s.r.o., Holleho 375/41, 010 01 Žilina 108 777,89 € 18.06.2013 Faktúra
3100002949 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 107 354,76 € 02.11.2016 Faktúra
3100001757 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 107 108,96 € 11.07.2016 Faktúra
3100001444 Realizácia mediálnej kampane, OIP Media RTVS, s. r. o. 106 782,72 € 06.09.2018 Faktúra
3100000669 OKMBŠ UNITEC HOLDING spol. s r.o. 105 393,11 € 06.06.2018 Faktúra
1171/2016 RTG prehliadač batožín ASTROPHYSICS XIS-7858 s montážou, príslušenstvom a zaškolením, Rámový detektor kovov PD6500i s montážou, príslušenstvom a zaškolením STEBERG s. r. o. 103 599,96 € 14.06.2016 Faktúra
1843/2015 Dielo 3 - Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007-2013 KPMG Slovensko spol. s r. o. 102 000,00 € 21.09.2015 Faktúra
3100001949 Poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 100 435,18 € 14.09.2017 Faktúra
3100000400 Nákup informačnej techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 100 162,00 € 06.02.2017 Faktúra
2490/2015 Poradenské služby súvisiacie so spracovaním Plánu Hodnotení OP TP 2014-2020 a riadením Rizík v rámci PO TP 2014-2020 - za mesiac november 2015 stengl, a. s. 99 636,43 € 04.12.2015 Faktúra
2363/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 99 294,00 € 25.11.2015 Faktúra
2432/2015 Kreatívny návrh a produkcia dokumentárneho filmu Apple Pie s. r. o. 99 000,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001046 Informačná technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 98 644,80 € 13.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »