Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1555/2015 Kreatívny návrh a produkcia ištruktážných videií Apple Pie s.r.o. 180 000,00 € 06.08.2015 Faktúra
2340/2015 Kreatívny návrh a produkcia inštruktážných videií Apple Pie s. r. o. 180 000,00 € 20.11.2015 Faktúra
3100002292 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 175 869,43 € 16.11.2017 Faktúra
1852/2015 Reklamná a konunikačná kampaň pre OP IS - Media 8/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 172 419,85 € 23.09.2015 Faktúra
2097/2015 Dielo 1 - Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - výskum a vývoj KPMG Slovensko spol. s r. o. 170 250,00 € 23.10.2015 Faktúra
2537/2015 Zabezpečenie reklamnej kampane Radio Services s. r. o. 168 480,00 € 08.12.2015 Faktúra
3100002602/2018 Zabezp. reklamného priestoru, rek.kamp., OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 168 144,00 € 15.01.2018 Faktúra
1678/2015 Reklamná a kominikačná kampaň pre OPIS - MEDIA 7/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 166 748,22 € 25.08.2015 Faktúra
1045/2015 Kampaň deň Európy 2015, Mediálne služby 4-5/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 165 415,76 € 27.05.2015 Faktúra
3100001585/2018 Vysielanie reklamy, OIP Media RTVS, s.r.o. 164 845,82 € 03.10.2018 Faktúra
3100001866 Nákup inf.techniky, OIES AutoCont SK s.r.o. 164 183,90 € 12.05.2016 Faktúra
3100001819/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP Media RTVS, s.r.o. 164 178,43 € 06.11.2018 Faktúra
409/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - Podpora činnosti CKO za február 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 163 877,21 € 03.03.2016 Faktúra
994/2016 Modernizácia a rozšírenie audiovizuálnych technologických systémov v spoločenských priestoroch Hotela Bôrik CONTEST, s. r. o. 160 482,00 € 18.05.2016 Faktúra
930/2016 Dodávka a montáž podlahovej krytiny VETEX Int., s. r. o. 160 176,31 € 10.05.2016 Faktúra
3100002211 Poradenské služby 10/2017,OPTP STENGL, a.s. 156 762,42 € 23.11.2017 Faktúra
2098/2015 Dielo 2 - Pilotný projekt - príspevok k EÚ 2020 - zmena klímy a energetická udržateľnosť KPMG Slovensko spol. s r. o. 154 500,00 € 23.10.2015 Faktúra
410/2016 Dodanie zmluvne dohodnutého tovaru - výpočtovej technicky AutoCont SK, a. s. 153 358,92 € 03.03.2016 Faktúra
408/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - Podpora činnosti CKO za január 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 153 331,24 € 03.03.2016 Faktúra
3100003257 Poskytnutie poradenských služieb, OPTP STENGL, a.s. 152 617,32 € 31.01.2017 Faktúra
1593/2015 Fakturácia v rámci projektu "Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ Fondov na Slovensku" Deloitte Advisory s.r.o 150 681,00 € 07.08.2015 Faktúra
3100001516/2018 Reklama odvysielaná v TV TA3, OIP C.E.N. s.r.o. 150 408,00 € 18.09.2018 Faktúra
3100001681/2018 Reklama odvysielaná na TV TA3, OIP C.E.N. s.r.o. 149 688,00 € 15.10.2018 Faktúra
3100002011/2018 Nákup vysielacieho času 102018, OIP C.E.N. s.r.o. 149 688,00 € 07.11.2018 Faktúra
3730/2012 Rozšírenie informačného systému "Sledovanie a kontrola úloh z uznesení vlády SR" Stengl, a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 148 800,00 € 27.12.2012 Faktúra
980/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 143 970,22 € 16.05.2016 Faktúra
3100003069 Rekonšt. lamelových podhľadov, ÚZ HB I.B.S. s.r.o. 143 880,00 € 22.12.2016 Faktúra
981/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 142 706,28 € 16.05.2016 Faktúra
3100003258 Poskytnutie poradenských služieb, OPTP STENGL, a.s. 141 971,82 € 31.01.2017 Faktúra
2631/2012 Vykonané práce SEKOP Žilina, s. r. o. 010 01 Žilina 140 873,55 € 21.09.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »