Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21212
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000574/2018 Dod.elek.energie,032018,OPT ZSE Energia, a.s. 31 615,21 € 18.04.2018 Faktúra
3100000610 Platba elek.energia, nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 31 615,21 € 06.06.2018 Faktúra
3100001077 Kampaň Deň Európy, OIP Radio Services a.s. 31 600,80 € 17.05.2017 Faktúra
3053/2014 Dokončovacie práce súvisiace s nákupom, montážou dverí a obložiek a povrchovú úpravu stien v ÚZ Bystrica PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31 553,64 € 23.12.2014 Faktúra
1502/2015 Škoda Superb Elegance ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 31 500,00 € 28.07.2015 Faktúra
1036/2016 Dodávka úžitkového elektromobilu Auto - IMPEX spol. s r.o. 31 440,00 € 27.05.2016 Faktúra
3100000742 Prenájom kancelár.priest. 052017, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 09.05.2017 Faktúra
3100000971 Prenájom kancel.priest. 062017, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 07.06.2017 Faktúra
3100001186 Prenájom kancel.priest. 072017, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.07.2017 Faktúra
3100001490 Nájom nebyt.priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 11.08.2017 Faktúra
3100001649 Nájom kanc., parkov. miesta 092017, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 08.09.2017 Faktúra
3100001810 Prenájom kancel. priestorov 102017, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.10.2017 Faktúra
3100002038 Prenájom nehnuteľnosti 112017, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.11.2017 Faktúra
3100002258 Prenájom nehnuteľnosti, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.12.2017 Faktúra
3100000002/2018 Prenájom nehnuteľnosti 012018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.01.2018 Faktúra
3100000105/2018 Prenájom kancelárskych priest. 022018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 05.02.2018 Faktúra
3100000254/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 02.03.2018 Faktúra
3100000494/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 09.04.2018 Faktúra
3100000710 Nájom nebytových priestorov, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.06.2018 Faktúra
3100000827/2018 Nájom nebytových priestorov, OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 04.06.2018 Faktúra
3100000997/2018 Prenájom kancelár.priestorov 072018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.07.2018 Faktúra
3100001227 Prenájom kancel.priestorov 082018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001392 Prenájom kancelárskych priestorov, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.09.2018 Faktúra
3100001597/2018 Prenájom nehnutel. Dunajská 102018, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.10.2018 Faktúra
3100001849/2018 Nájom kancelárií Dunajská 68 za 112018, STS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.11.2018 Faktúra
3100002084/2018 Nájom nebytových priestorov, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 05.12.2018 Faktúra
3100000013/2019 Nájom nebytových priestorov, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 10.01.2019 Faktúra
3100000106/2019 Prenájom nehnuteľnosti, OHS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 06.02.2019 Faktúra
3100000323/2019 Prenájom nehnut. Dunajská 03 2019, STS OPT MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 08.03.2019 Faktúra
3100000470/2019 Nájom priestorov Dunajská 04 2019, STS OI MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 15.04.2019 Faktúra