Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001318 Archeologický výskum, zemné práce, SETS MinibagerLozorno, s.r.o. 38 162,50 € 15.08.2018 Faktúra
3100001827/2018 Nákup vysielacieho času Europa 2, OIP Radio Services a.s. 38 064,60 € 05.11.2018 Faktúra
866/2011 Hodnotenie fungovania riadenia a finančného riadenia OPIS zo strany RO a SORO Jenewein Slovakia, s.r.o. 37 700,00 € 22.07.2011 Faktúra
833/2013 Vypracovanie záverečnej správy nastavenia systému merateľných ukazovateľov Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 37 700,00 € 09.04.2013 Faktúra
507/2016 Právne poradenstvo Ružička Csekes s. r. o. 37 632,00 € 11.03.2016 Faktúra
3100001588/2018 Kampaň na rádiu Europa 2, OIP Radio Services a.s. 37 620,00 € 05.10.2018 Faktúra
1165/2014 Dodanie diela "Posúdenie desiatich projektov v rámci programu Zelené inovácie v priemysle implementovaného v rámci NFM" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 37 500,00 € 23.05.2014 Faktúra
1285/2015 Osobný počítač Typ 2 - HP ProDesk 60 - 5 ks, Osobný počítač Tyy 3 HP Elite Desk 800 - 3 ks, Monitor Typ 2 HP ProDispley P221 - 9 ks, HP 4y NextbusDay Medium Monitor HW Supp, Prenosný počítač Typ 1 HP Probook 650, HP Professional Top Load 15,6´´, Skartova AutoCont Sk, a. s. 36 840,10 € 25.06.2015 Faktúra
1059/2015 Dielo 1 - Metahodnotenie KPMG Slovensko spol. s r. o. 36 750,00 € 29.05.2015 Faktúra
3100003030 Zabez.medz.konferencie, SOP CREATIVE PRO, s.r.o. 36 700,00 € 02.12.2016 Faktúra
551/2015 Dielo 7 - Analýza a zhodnotenie zistení z auditov, kotnrol a certifikácií a návrh vhodného modelu riadenia rizík na úrovni CKO - I. fáza - Analýza zistení z auditov, kontrol a certifikácií v PO 2007-2013 a zostavenie registra rizík KPMG Slovensko spol. s r. o. 36 478,08 € 20.03.2015 Faktúra
968/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s koordinačnou a metodickou podporou pre prípravu projektu s názvom "Centrálny informačný systém štátnej služby" za obdobie február - apríl 2015 stengl a. s. 36 478,08 € 15.05.2015 Faktúra
2384/2015 Skriňová dodávka PORSCHE Slovakia 36 432,50 € 25.11.2015 Faktúra
2563/2015 Skriňová dodávka PORSCHE Slovakia 36 432,50 € 08.12.2015 Faktúra
3100001317/2019 Poskyt.právnych služieb, SVO MENKE LEGAL, s.r.o. 36 174,60 € 02.08.2019 Faktúra
444/2014 Zhotovenie diela - Hodnotiaca správa o pokroku prioritných osí 1, 2, a 3 OPIS za 3. štvrťrok 2013 stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 000,00 € 21.02.2014 Faktúra
1689/2014 Zhotovenie diela "Hodnotiaca správa o pokroku prioritných osí 1, 2 a 3 OPIS za 4. štvrťrok 2013 stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04stengl a. s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 000,00 € 08.07.2014 Faktúra
2335/2015 Vozidlo ŠKODA Superb 2.0 TSI 206kW ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 36 000,00 € 19.11.2015 Faktúra
2336/2015 Vozidlo ŠKODA Superb 2.0 TSI 206kW ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 36 000,00 € 19.11.2015 Faktúra
2348/2015 ŠKODA Superb 2.0 TSI 206 kW ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 36 000,00 € 20.11.2015 Faktúra
2349/2015 ŠKODA Superb 2.0 TSI 206 kW ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 36 000,00 € 20.11.2015 Faktúra
3100003243 Nákup mot.vozidla, OA SKODA AUTO Slovensko 36 000,00 € 30.12.2016 Faktúra
3100003244 Nákup mot.vozidla, OA SKODA AUTO Slovensko 36 000,00 € 30.12.2016 Faktúra
3100003245 Nákup mot.vozidla, OA SKODA AUTO Slovensko 36 000,00 € 30.12.2016 Faktúra
3100003246 Nákup mot.vozidla, OA SKODA AUTO Slovensko 36 000,00 € 30.12.2016 Faktúra
3100000533 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000534 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000535 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
3100000536 Nákup motor. vozidla Škoda SuperB, OA ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 35 998,66 € 06.06.2018 Faktúra
471/2016 Oprava strechy EUROSTAVING s. r. o. 35 719,00 € 08.03.2016 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »