Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2426/2015 Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 - Zavedie analytických kapacít, metód a nástrojov Deloitte Advisory s.r.o 310 671,00 € 01.12.2015 Faktúra
2411/2015 Poskytnuté poradenské služby na projekte: spracovanie vybranej prípravnej dokumentácie "veľkého investičného projektu v oblasti budovania základnej širokopásmovej infaštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v tzv. bielych miestach Slovenska KPMG Slovensko spol. s r. o. 303 849,00 € 30.11.2015 Faktúra
2415/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového odbobia 2007-2013, prioritná os 1 za mesiac október 2015 stengl, a. s. 300 711,17 € 30.11.2015 Faktúra
2536/2015 Vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie od 21.12.2015 do 28. 2.2016 FUN MEDIA GROUP a. s. 300 000,00 € 08.12.2015 Faktúra
1477/2015 Vykonanie a odovzdanie diela: "Hodnotenie vybraných intervenicí ŠF a KF využitím metód Counterfactual impact evaluation" KPMG Slovensko spol. s r. o. 296 250,00 € 21.07.2015 Faktúra
2142/2015 Dielo s názvom Hodnotenie príspevku implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na vyrovnávanie regionálnych disparít na Slovensku stengl, a. s. 277 500,00 € 27.10.2015 Faktúra
3100001122 Vypracovanie projekt.dokumentácie, SETS Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
3100001576 Vypracovanie projekt.dok. RU Dopravoprojekt, a.s. 266 222,40 € 19.06.2017 Faktúra
1886/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 Zavedenie analytických kapacít, Deloitte Advisory s.r.o 265 662,00 € 01.10.2015 Faktúra
2420/2015 Poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os 1 za mesiac november 2015 stengl, a. s. 263 035,04 € 01.12.2015 Faktúra
2028/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku" Plnenie 1 - Audit procesov a systémov, Plnenie 2 Zavedenie analytických kapacít Deloitte Advisory s.r.o 261 252,00 € 14.10.2015 Faktúra
2459/2015 Reklamná a komunikačná kampaň pre OPIS - MEDIA 11/2015 Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o. 256 527,72 € 03.12.2015 Faktúra
3100002983 Udržiavacie práce a stavebné úpravy, OHS ARPROG a.s. Poprad 254 678,61 € 13.12.2016 Faktúra
2337/2015 Poradenské služby na projekte "Spracovanie vybranej prípravnej dokumentácie veľkého investičného projektu v oblasti budovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v tzv. bielych miestach Slovenska" - za obdobie od 12. 5. KPMG Slovensko spol. s r. o. 247 767,00 € 19.11.2015 Faktúra
2458/2015 Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane prostredia sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku pre plnenie 2 - zavedenie analytických kapacít, metód a nástrojov Deloitte Advisory, s. r. o. 244 497,00 € 03.12.2015 Faktúra
2442/2015 Štúdia TUR 2015+ KPMG Slovensko spol. s r. o. 225 000,00 € 01.12.2015 Faktúra
3487/2013 Rekonštrukcia účelového zariadenia AGRA v Trenčianskych Tepliciach SLOVPANEL a. s., Kamenná cesta, 010 88 Žilina 217 147,51 € 20.12.2013 Faktúra
3100001785 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 216 520,51 € 01.07.2016 Faktúra
3100002325 Poskyt.mediál.služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 213 618,36 € 19.09.2016 Faktúra
3100001471/2018 Zabezpečenie reklamného priestoru, OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 206 063,30 € 12.09.2018 Faktúra
3100002484 Poradenské služby, SCKO KPMG Slovensko, s.r.o. 205 547,59 € 24.10.2016 Faktúra
3100000320 Zabezp. TV vysielania JOJ GROUP, OIP Slovenská produkčná, a.s. 198 000,00 € 10.01.2018 Faktúra
949/2016 Poradenská činnosť na účely podpory aktivít monitorovania programov a projektov v relevancii k procesom VO stengl a. s. 190 775,34 € 12.05.2016 Faktúra
3100001528/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Slovenská produkčná, a.s. 190 476,19 € 20.09.2018 Faktúra
3100002974 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 190 341,34 € 07.12.2016 Faktúra
2444/2015 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovanie programov a projektov KPMG Slovensko spol. s r. o. 189 195,42 € 01.12.2015 Faktúra
1968/2014 Dodanie diela s názvom "Posúdenie vplyvov politiky súdržnosti na rozvoj Slovenska s využitím vhodného ekonometrického modelu - Hodnotiaca správa 2014" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 189 000,00 € 07.08.2014 Faktúra
3100000347 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 188 970,00 € 27.02.2017 Faktúra
1555/2015 Kreatívny návrh a produkcia ištruktážných videií Apple Pie s.r.o. 180 000,00 € 06.08.2015 Faktúra
2340/2015 Kreatívny návrh a produkcia inštruktážných videií Apple Pie s. r. o. 180 000,00 € 20.11.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »