Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
107/2013 Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.1. - 31.12.2012 SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava -43 833,08 € 15.01.2013 Faktúra
9/2016 Zostatok preddavku za IV. štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. -41 143,00 € 05.01.2016 Faktúra
107/2016 Vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -25 091,59 € 15.01.2016 Faktúra
930/2014 Tvorbu (výrobu) informatických filmov C.E.N. s. r. o., Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 215 -22 800,00 € 28.04.2014 Faktúra
2926/2013 Dobropis k faktúre 3611301663: Prenosný počítač typ 3 - HP Elittenbook 8470p - 7 ks, Dokovacia stanica k prenosnému počítaču typ 3 - 7 ks, Monitor typ 3 - HP EliteDisplay E231 - 2 ks, Monitor typ 2 - HP ProDisplay P221 - 7 ks, Dokovacia stanica k prenosné AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava -19 550,53 € 31.10.2013 Faktúra
3115/2013 Vyúčtovacia faktúra ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 -15 874,59 € 15.11.2013 Faktúra
2270/2013 Dobropis k faktúre č. 2013/018 SWOT spol. s r.o., Ivana Krasku 14, 934 01 Levice -12 501,51 € 27.08.2013 Faktúra
1454/2014 Dobropis za Posúdenie troch projektov v rámci Zelené inovácie v priemysle z dôvodu vyradenia týchto žiadostí o projekt z hodnotiaceho procesu" - faktúre č. 2014081034 KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 -11 250,00 € 20.06.2014 Faktúra
806/2016 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah" - KPMG Slovensko spol. s r. o. -9 985,00 € 27.04.2016 Faktúra
2292/2015 DOBROPIS - Dielo 5 - Hodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v rámci procesu implementácie pomoci zo ŠF a KF v PO 2007-2013, predmetom fakturácie ja fáza 1 - METODIKA KPMG Slovensko spol. s r. o. -8 250,00 € 12.11.2015 Faktúra
727/2013 Vyúčtovanie podľa odberných miest Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -7 293,16 € 27.03.2013 Faktúra
565/2016 Vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok Bratislavská teplárenská, a. s. -6 304,30 € 17.03.2016 Faktúra
116/2015 Vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie 19.1.2014 - 31.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -5 873,16 € 19.01.2015 Faktúra
1645/2012 odber zemného plynu od 1.5. - 31.5.2012, odberné miesto 4101454285 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava -5 639,54 € 11.06.2012 Faktúra
230/2015 Vyúčtovanie za január 2015 Bratislavská teplárenská, a. s. -5 516,46 € 09.02.2015 Faktúra
3202/2012 Vyúčtovanie za október 2012 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -4 063,94 € 14.11.2012 Faktúra
77/2015 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2014 - preplatok ZSE Energia, a.s., -3 978,44 € 15.01.2015 Faktúra
2937/2012 Dobropis k fa č. 65/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -3 538,39 € 19.10.2012 Faktúra
3284/2012 Dobropis k faktúre 72/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -3 538,39 € 22.11.2012 Faktúra
323/2016 Vyúčtovanie 1/2016 Bratislavská teplárenská, a. s. -3 455,30 € 11.02.2016 Faktúra
894/2016 Dobropis - preplatok na fieremnej karte Diners Club CS, s. r. o. -3 448,54 € 09.05.2016 Faktúra
1382/2013 Dobropis - náklady za energie a služby za obdobie 01-12/2012 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov -3 374,88 € 30.05.2013 Faktúra
78/2013 Vyúčtovanie za rok 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Brtislava 26 -3 162,93 € 11.01.2013 Faktúra
106/2016 Faktúra za december - preplatok Bratislavská teplárenská, a. s. -3 028,15 € 15.01.2016 Faktúra
3396/2013 Poskytnutie služieb - vyúčtovanie za 11/2013 Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -2 813,24 € 11.12.2013 Faktúra
575/2015 Dobropis k faktúre 2014119 Miroslaw Lucjan Idzikowski - M.I.L. SYSTEM -2 541,60 € 23.03.2015 Faktúra
501/2015 Vyúčtovanie - február 2015 Bratislavská teplárenská, a. s. -2 249,88 € 11.03.2015 Faktúra
80/2015 Vyúčtovacia faktúra za 12/2014 Bratislavská teplárenská, a. s. -2 226,83 € 15.01.2015 Faktúra
2905/2014 Vyúčtovanie 11/2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -2 200,20 € 08.12.2014 Faktúra
2187/2013 Storno faktúry č. 130770 za tematický monitoring médií - júl 2013 STORIN spol. s r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava -2 184,00 € 15.08.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »