Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21524
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
415/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KBR Správa Zariadení Úradu vlády SR 15,23 € 11.04.2011 Faktúra
415/3/2011 Pohostenie na rokovaniach Správa Zariadení Úradu vlády SR 235,05 € 11.04.2011 Faktúra
416/1/2011 Pohostenie na školení Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,09 € 11.04.2011 Faktúra
416/2/2011 Pohostenie na rokovaniach SVL Správa Zariadení Úradu vlády SR 360,91 € 11.04.2011 Faktúra
416/3/2011 Pohostenie na otvárení ponúk Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,72 € 11.04.2011 Faktúra
417/1/2011 Pohostenie na IX. zasadnutí národného monitorovacieho výboru ŠFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 25,38 € 11.04.2011 Faktúra
417/2/2011 Pohostenie na rokovaní Správa Zariadení Úradu vlády SR 5,22 € 11.04.2011 Faktúra
417/3/2011 Pohostenie na pracovnom stretnutí Správa Zariadení Úradu vlády SR 20,00 € 11.04.2011 Faktúra
418/1/2011 Pohostenie na rozkladovej komisii Správa Zariadení Úradu vlády SR 2,35 € 11.04.2011 Faktúra
418/2/2011 Pohostenie na zasadnutí HSR Správa Zariadení Úradu vlády SR 126,67 € 11.04.2011 Faktúra
118/3/2011 Pohostenie na koordinačnej porade a pracovnom stretnutí Správa Zariadení Úradu vlády SR 23,03 € 11.04.2011 Faktúra
419/1/2011 Pohostenie na zasadnutí pracovnej skupiny Správa Zariadení Úradu vlády SR 21,02 € 11.04.2011 Faktúra
419/2/2011 Občerstvenie - január, február Správa Zariadení Úradu vlády SR 306,00 € 11.04.2011 Faktúra
419/3/2011 Pohostenie na seminári, rokovanie so zástupcami VŠVV Správa Zariadení Úradu vlády SR 37,09 € 11.04.2011 Faktúra
420/1/2011 Pohostenie na rokovaniach Správa Zariadení Úradu vlády SR 10,60 € 11.04.2011 Faktúra
420/2/2011 Pohostenie na vernisáži výstavy Správa Zariadení Úradu vlády SR 126,09 € 11.04.2011 Faktúra
420/3/2011 Pohostenie na zasadnutiach Správa Zariadení Úradu vlády SR 572,21 € 11.04.2011 Faktúra
421/1/2011 Pohostenie na tlačovkách Správa Zariadení Úradu vlády SR 362,24 € 11.04.2011 Faktúra
421/2/2011 Pohostenie na výberových konaniach Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,36 € 11.04.2011 Faktúra
421/3/2011 Pohostenie na návštevách, rokovaniach atď Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 515,70 € 11.04.2011 Faktúra
422/1/2011 Pohostenie na rokovaniach Správa Zariadení Úradu vlády SR 451,34 € 11.04.2011 Faktúra
422/2/2011 Pohostenie na zasadnutiach vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 2 074,24 € 11.04.2011 Faktúra
423/1/2011 Preškolenie vedúceho sl.úradu v autoškole Gama Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 11.04.2011 Faktúra
423/2/2011 Dodávka stoličiek - 19 ks Správa Zariadení Úradu vlády SR 3 791,74 € 11.04.2011 Faktúra
423/3/2011 Tlačiarenské práce Správa Zariadení Úradu vlády SR 690,60 € 11.04.2011 Faktúra
424/2/2011 transakcie firemných kariet Diners clubu Diners Club CS s.r.o. 1 810,00 € 11.04.2011 Faktúra
425/2011 Služby spojené s tvorbou a aktualizáciou www stránok pre ÚV SR Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, Bratislava 650,00 € 11.04.2011 Faktúra
427/2011 Poplatky za domény SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava 47,76 € 11.04.2011 Faktúra
428/2011 Odvysielanie 4 častí Slovensko v EU - EU okolo nás Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava 3 300,00 € 11.04.2011 Faktúra
429/2011 Odvysielanie 5 častí Slovensko v EU - EU okolo nás Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava 4 250,00 € 11.04.2011 Faktúra