Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3041/2012 Izolácia múru - ÚZ Limbora Palstav Slovakia, s. r. o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad 10 402,01 € 31.10.2012 Faktúra
921/2013 Potraviny Grand Quality Food, s.r.o., Hodská 358, 924 01 Galanta 1 313,86 € 15.04.2013 Faktúra
61/2016 Servis TKR - AGRA SWAN plus, a. s. 118,80 € 11.01.2016 Faktúra
93/2016 Stočné, vodné za obdobie od 21.11.2015 - 18. 12. 2015 - Nám. Slobody 1/7435 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 854,03 € 14.01.2016 Faktúra
880/2013 Strategické hodnotenie horizontálnej priority IS 2009-2011 Kosťova, s. r. o., Za plavárňou 3, 010 08 Žilina 9 590,40 € 10.04.2013 Faktúra
2133/2012 Technické zabezpečenie akcie Juraj Kellyér - CONTEST, Pestovateľská 2, P.O.BOX 8, 820 16 Bratislava 216 275,15 € 31.07.2012 Faktúra
128/2015 "Reklamná a komunikačná kampaň pre OP IS" Apple Pie s. r. o. 46 800,00 € 20.01.2015 Faktúra
577/2016 "Strategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámcia nástrjovj viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry" - Návrh procesných, metodických a technických zmien Deloitte Advisory, s. r. o. 59 706,00 € 21.03.2016 Faktúra
731/2013 . IMPA Šamorín, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 1 062,72 € 28.03.2013 Faktúra
192/2011 1 náhrdelník, 2 páry manžetových gombíkov TRIGOLD, s.r.o., Drotárska 28, Bratislava 280,80 € 24.02.2011 Faktúra
258/2015 1. Fáza - Príprava Metodického pokynu CKO k číselníku merateľných ukazovateľov a zostavenie samotného zoznamu merateľných ukazovateľov a údajov sledovaných na úrovni OP (prioritné OP) KPMG Slovensko spol. s r. o. 72 956,16 € 10.02.2015 Faktúra
259/2015 1.Fáza - Koncepcia systému Integrovanej siete informačno-poradenských centier pre Európske štrukturálne a investičné fondy KPMG Slovensko spol. s r. o. 24 318,72 € 10.02.2015 Faktúra
3100001825 1000000007 / Achbergerova Emilia / Hlinkova 34, 900 27 Bernolakovo / 17580315 Achbergerova Emilia 117,36 € 12.07.2016 Faktúra
3100000224 1000000059 / BVS a.s. / Presovska 48, 826 46 Bratislava / 35850370 BVS a.s. 758,69 € 23.02.2017 Faktúra
3100000427/2018 1000001133 / Satelitná televízia Skylink / P.O.BOX, 022 04 Čadca / 00143760 Satelitná televízia Skylink 55,60 € 29.03.2018 Faktúra
1219/2014 2 ks kovové spisové skrine KOVOTYP s. r. o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava 411,84 € 03.06.2014 Faktúra
2471/2015 2 ks monitorov pre systém CCTV SBA-Expert s. r. o. 1 197,60 € 03.12.2015 Faktúra
936/2014 2 ks Roll-Up MADNESS, s. r. o., Drieňová 34, 851 01 Bratislava 151,20 € 28.04.2014 Faktúra
3014/2012 2 ks zimná pneumatika MATADOR na vozidlo Škoda Octavia MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 106,08 € 29.10.2012 Faktúra
1855/2015 2 x Stolová zostava Svet Ratanu, s. r. o. 1 187,90 € 24.09.2015 Faktúra
497/2011 20 knih Slovensko Simplicissimus vydavateľstvo, Čelakovského 16, Bratislava 1 980,00 € 26.04.2011 Faktúra
172/2011 20 výročie založenia Vyšehradskej skupiny , numizmatická obálka, obal na FDC Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 525,12 € 17.02.2011 Faktúra
2509/2014 20.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 551,27 € 20.10.2014 Faktúra
1417/2011 2011/30801462/MSSK SLOVNAFT, a.s. 5 604,59 € 22.08.2011 Faktúra
3081/2013 24 ks konferenčných stoličiek Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava 457,66 € 13.11.2013 Faktúra
3517/2013 2727,65 € s DPH IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 2 727,65 € 30.12.2013 Faktúra
1016/2015 30 ks účastníckych prijímačov infra na akcii konanej 19.5.2015 v hoteli Bôrik Contest, s. r. o. 66,96 € 22.05.2015 Faktúra
520/2014 310,88 € s DPH ENTRANS s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35868180ENTRANS s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava 310,88 € 05.03.2014 Faktúra
1119/2016 31320414 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 176,00 € 08.06.2016 Faktúra
912/2016 35763469 Slovak Telekom, a. s. 27,89 € 10.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »