Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0074 Členský poplatok na rok 2011 European association of Library and Information, Dublin, Írsko 120,00 € 26.01.2011 Faktúra
0083 Účastnícky poplatok na školení Daň z príjmu zo závislej činnosti za p. Kubincovú a p. Kašubovú Ing. Mária Vlčková - VIA, Dudince 80,00 € 19.01.2011 Faktúra
0115 Účastnícky poplatok na konferencii Bezpečnostné fórum 2011 za p. Škutovú a p. Škublovú UMB Banská Bystrica- FPVaMV, katedra bezpečnostných štúdií 40,00 € 27.02.2011 Faktúra
0116 Služby poskytované slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom za rok 2011 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava 2 389,92 € 28.01.2011 Faktúra
0219 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 8 142,06 € 08.02.2011 Faktúra
0220 Kancelársky nábytok Bartek Viliam, FBF interiér - Kuklovská 1, Bratislava 14 805,26 € 08.02.2011 Faktúra
1/2011 Poskytovanie právnych služieb za mesiac december 2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o., Borekova 4, Bratislava 2 450,00 € 04.01.2011 Faktúra
1/2012 Sýstémová údržba Human Klasik do 300 OC, 3PC, 1fy za rok 2012 HOUR, s.r.o. Veľký Diel 3323,010 08 Žilina 1 832,30 € 03.01.2012 Faktúra
1/2013 Zemiaky čistené Združenie ZEMIAK s.r.o., Lieskovec 13, 821 06 Bratislava 74,66 € 02.01.2013 Faktúra
1/2014 Zmes praliniek CACAOTICA, s.r.o., Šenkvická 1, 902 01 Pezinok 528,00 € 03.01.2014 Faktúra
1/2015 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov za mesiac december 2014 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4 1 176,00 € 02.01.2015 Faktúra
1/2016 Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu za 12/2015 SITA Slovenská tlačová agentúra 1 176,00 € 04.01.2016 Faktúra
10/2012 Potraviny Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 0,24 € 04.01.2012 Faktúra
10/2013 Simultánne a konsekutívnej tlmočenie STILUS, s. r. o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava 1 008,00 € 07.01.2013 Faktúra
10/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.12.2013 - 31.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 584,68 € 07.01.2014 Faktúra
10/2015 Prenájom zasadačky č. 290 v budove Mestského úradu Banská bystrica dňa 03.12.2014 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banaská Bystrica 60,00 € 05.01.2015 Faktúra
100/2011 Nájomné za využívanie plavárne v priestoroch Stavebnej fakulty STU od 30.1.2011 - 30.6.2011 STU, Vazovova 5, Bratislava 1 584,00 € 03.02.2011 Faktúra
100/2012 Servisná činnosť IS "SD" v štandardnom rozsahu a operatívna programová činnosť za 01/2012 ACS Applied Software Consultants, Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 396,00 € 13.01.2012 Faktúra
100/2013 Potraviny Pekáreň Juraj OREMUS, spol. s r.o., Štúrová 17, 941 01 Bánov 16,26 € 15.01.2013 Faktúra
100/2014 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS - 1/2014 ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, 821 01 Bratislava 2 648,84 € 16.01.2014 Faktúra
100/2015 Chlieb, pečivo od 1.1.2015 do 10.1.2015 PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov 31,18 € 16.01.2015 Faktúra
100/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok - Nám. Slobody 29 ZSE Energia, a. s. 977,45 € 15.01.2016 Faktúra
1000/2012 Fiber Power Business za obdobie 1.4.-30.4.2012 upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 32,26 € 05.04.2012 Faktúra
1000/2013 Zverejnenie inzercie PEREX, a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 2 280,00 € 23.04.2013 Faktúra
1000/2014 Tlač menu lístkov pri príležitosti stretnutia predstaviteľov vlády SR a ČR František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 333,96 € 07.05.2014 Faktúra
1000/2015 Viazanie zbierky zákonov František Belica 410,40 € 19.05.2015 Faktúra
1000/2016 Profylaktická prehliadka zariadenia MaR v objekte ÚZ Hotel Bôrik MaR servis spol. s r. o. 127,46 € 19.05.2016 Faktúra
1001/2012 Rozšírený súbor za 1.4. - 30.9.2012 upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 66,80 € 05.04.2012 Faktúra
1001/2013 Tlmočenie v AJ ENTRANS, s. r. o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava 648,00 € 23.04.2013 Faktúra
1001/2014 Ozdobné tašky LUX Ján Volf, Pifflova 5, 851 01 Bratislava - Petržalka 604,80 € 07.05.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »