Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000589/2019 Dodávka printových titulov a el. pr., KVÚV Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 5,99 € 24.04.2019 Faktúra
3100000592/2019 Zabezpeč. tlmoč. techniky, OP CONTEST, s.r.o. 997,20 € 24.04.2019 Faktúra
3100000590/2019 Zabezp. tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 828,05 € 24.04.2019 Faktúra
3100000593/2019 Účasť na online odb. webinári, OÚ Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka 76,80 € 24.04.2019 Faktúra
3100000415/2019 Ovládanie okien L na MV, STS OA DielyMM s. r. o. 126,30 € 23.04.2019 Faktúra
3100000416/2019 Predné brzdové platničky, STS OA DielyMM s. r. o. 234,34 € 23.04.2019 Faktúra
3100000449/2019 Koloniálny tovar, STS OS MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 664,62 € 23.04.2019 Faktúra
3100000474/2019 Koloniálny tovar 03 2019, ÚZ HB MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 2 767,39 € 23.04.2019 Faktúra
3100000505/2019 Poskytnutie právnych služieb 03 2019, KVÚV JUDr. M. Töröková 2 280,00 € 23.04.2019 Faktúra
3100000506/2019 Poskytnutie právnych služieb 03 2019, KVÚV JUDr. M. Töröková 837,28 € 23.04.2019 Faktúra
3100000478/2019 Dod. alko, nealko nápojov, STS-OS KON-RAD, s.r.o. 3 871,08 € 23.04.2019 Faktúra
3100000513/2019 Dodanie nápojov 03 2019, ÚZ Kamzík KON-RAD, s.r.o. 218,27 € 23.04.2019 Faktúra
3100000514/2019 Koloniálny tovar 03 2019, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 142,88 € 23.04.2019 Faktúra
3100000547/2019 Zabez. občerst. a obeda počas. výjaz., STS OS Hotelová akadémia Jána Andraščíka 3 749,20 € 23.04.2019 Faktúra
3100000548/2019 Zabez. občerst. a obeda počas. výjaz., STS OS Hotelová akadémia 1 288,10 € 23.04.2019 Faktúra
3100000527/2019 Odber tepla, 032019,OPT Bratislavská teplárenská a.s. 2 603,54 € 23.04.2019 Faktúra
3100000591/2019 Cukrárenské výrobky, STS OS Danela, s.r.o. 416,10 € 23.04.2019 Faktúra
3100000607/2019 Cukrárenské výrobky 04 2019, ÚZ HB Danela, s.r.o. 300,60 € 23.04.2019 Faktúra
3100000595/2019 Letné pneumatiky, STS-OA Automobilové opravovne MV SR, a. s. 467,74 € 23.04.2019 Faktúra
3100000530/2019 Servis TKR Agra, Trenč.Teplice, STS OPT SWAN Mobile, a. s. 177,00 € 18.04.2019 Faktúra
3100000534/2019 Telekom. služby, č. fa.2491810202, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 18.04.2019 Faktúra
3100000542/2019 Technická norma, STN018012-2, SVNM Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 22,36 € 18.04.2019 Faktúra
3100000533/2019 Komp. čistenie lapača tukov NS HB, STS OPT KANAL M.P.S. 198,66 € 18.04.2019 Faktúra
3100000519/2019 Oprava autom. posuvnej brány ÚZBB, STS OPT POLLUX STEEL, s. r. o. 469,32 € 18.04.2019 Faktúra
3100000522/2019 Servis a výmena náhr. dielov, OIES COPY SERVICE P. Kuchárek 27,60 € 18.04.2019 Faktúra
3100000551/2019 Potraviny, STS OS KUGLUF, s.r.o. 1 081,81 € 18.04.2019 Faktúra
3100000582/2019 Telekom.služby, č. fa. 2493286805,OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 18.04.2019 Faktúra
3100000596/2019 Dodanie interiérového vybavenia, STS IO SPACEPLAN Factory s.r.o. 51 990,00 € 18.04.2019 Faktúra
3100000581/2019 Textové pečiatky, STS-OPT MARKING Center Slovakia, s. r. o. 1 408,85 € 18.04.2019 Faktúra
3100000613/2019 Skupinové pois. zmluva, úraz. poistenie, STS OA Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 238,08 € 18.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »