Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 20704
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000653/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES TooNet, s. r. o. 1 497,60 € 03.05.2019 Faktúra
3100000645/2019 Vodné, stočné, ÚZŽdiar Podtatranská vod. prevádzková spol. 162,10 € 03.05.2019 Faktúra
3100000646/2019 Vodné, stočné, ÚZLI Podtatranská vod. prevádzková spol. 215,75 € 03.05.2019 Faktúra
3100000647/2019 Vodné, stočné, ÚZKA Podtatranská vod. prevádzková spol. 405,25 € 03.05.2019 Faktúra
3100000638/2019 Dod. elek. energia, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 489,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000639/2019 Dod. elek. energie, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 838,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000642/2019 Dod. zem. plyn, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 860,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000652/2019 GSM poplatok, 042019, STS-OA SECAR, s.r.o. 144,83 € 03.05.2019 Faktúra
3100000640/2019 Dod. elek. energia, predd. platba, 052019, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 4 631,00 € 03.05.2019 Faktúra
3100000628/2019 Kúpa pozemku BB, VÚV STS Mesto Banská Bystrica 600 000,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000631/2019 Čistička vzd. Stadler Form VIKTOR, STS OHS DALAP s. r. o. 518,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000634/2019 Mesačná kontr.EPS Štefán. 04 2019, STS OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 02.05.2019 Faktúra
3100000632/2019 Zabezpeč. kvetinových aranžmánov, OP ELEN GREEN, s.r.o. 1 214,17 € 02.05.2019 Faktúra
3100000633/2019 Štvrťroč. a mes. kont.EPS 04 2019, STS OPT DIAFAN, s.r.o. 388,80 € 02.05.2019 Faktúra
3100000636/2019 Daň z nehnuteľnosti I.splátka 2019, OSMŚ Mesto Banská Bystrica 1 165,50 € 02.05.2019 Faktúra
3100000648/2019 Karta PVC, Závesný remienok, STS-OPT Tibor Varga TSV PAPIER 663,00 € 02.05.2019 Faktúra
3100000663/2019 Dodanie tlače, online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 312,67 € 02.05.2019 Faktúra
3100000627/2019 Dodanie a montáž sklenen. výplne dverí,ÚZ HB Arcus International, s. r. o. 1 030,00 € 30.04.2019 Faktúra
3100000625/2019 Skartovačka HSM Securio B26 a B32, OIES FULL SERVIS, spol. s. r. o. 3 122,90 € 30.04.2019 Faktúra
3100000622/2019 Kontrola EPS Schrack v obj. ÚZ HB, STS OPT PALMYRA, spol. s r.o. 228,00 € 29.04.2019 Faktúra
3100000623/2019 Zabezp. mobiliáru na podujatie Brat.hrad, OP REK FILM, s. r. o. 9 368,40 € 29.04.2019 Faktúra
3100000624/2019 Štvrťročná kontrola EPS, OPT ExNet, s.r.o. 300,00 € 29.04.2019 Faktúra
3100000617/2019 Miestny popl. za komun. odpad, II.splátka Hlavné mesto SR Bratislava 5 098,93 € 29.04.2019 Faktúra
3100000621/2019 Polica drevená, šatník.skriňa, STS OPT Ústav na výkon trestu OS 1 254,00 € 29.04.2019 Faktúra
3100000594/2019 Skupinové cestovné poist. pre firmy, OFR Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 668,36 € 26.04.2019 Faktúra
3100000576/2019 Zverejnenie inzercie, SPKKM MAFRA Slovakia, a.s. 902,40 € 26.04.2019 Faktúra
3100000570/2019 Ušitie a dodanie rešt. a hot.textilu, ÚZ HB UNIONTEX TRADE 9 101,16 € 26.04.2019 Faktúra
3100000532/2019 Kont. podper. konš. Rusovce 01 03 2019, STS OI Ise s.r.o. 1 198,80 € 26.04.2019 Faktúra
3100000563/2019 Odvoz odpadových nádob, II.štvrťrok, ÚZLI VPS, Vysoké Tatry 171,25 € 26.04.2019 Faktúra
3100000558/2019 Odvoz a likv. odpad. 12.2.do 31.3.19, STS OPT LEONTECH, s.r.o. 7 832,16 € 26.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »