Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6783
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002475 Zabezpečenie občerstvenia a pohostenia na informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá vo Východoslovenskej galérií v Košiciach v termíne 12.-13.6.2019, SFP-OGN Hotelová akadémia 1 361,40 € 10.06.2019 Objednávka
1000002476 Zabezpečenie prehliadky mesta Košice v termíne 13.-14.6.2019 v rámci informačných seminárov a seminárov pre budúce partnerstvá programu Kultúra, SFP-OGN Mgr. Igor Kupec 295,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002477 Prenájom priestorov na Informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá v termíne 12.-13.júna 2019, SFP-OGN Východoslovenská galéria 1 000,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002480 Vypracovanie odborného stanoviska na sanáciu poškodených stenových konštrukcií v priestoroch Arcibiskupského paláca, STS-OPT Ing. Jozef Bakoc CSC. - RES 560,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002481 Oprava kávovaru San Maríno, STS-OPT CORTEC, Obchodné a gastronomické zariadenia s. r. o. 288,08 € 10.06.2019 Objednávka
1000002482 Vykonanie odborných prehliadok, škúšok, servisu VZT plynových a kalibráciu detektorov úniku plynu a CO v ÚZ Kamzík a ÚZ Limbora, OHS PLYNOSERVIS E.Bednarčík 1 885,20 € 10.06.2019 Objednávka
1000002483 Mobilné klimatizácie Sinclair AMC - 14P vrátane dopravy - 20 ks, OHS SINCLAIR Slovakia, s. r. o. 9 600,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002485 Vypracovanie stanoviska statika, výkon technického dozoru investora, STS-OPT Ing. Jiří Švaniga Projektová a inžinierska činnosť spol s. r. o. 580,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002486 Dodávka a montáž cirkulačných obehových čerpaniel pre ÚZ Ždiar, STS-IO MOPAX, spol. s. r. o. 1 650,00 € 10.06.2019 Objednávka
1000002487 Geodetické práce v ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, STS-IO GEOZET, s. r. o. 2 013,60 € 10.06.2019 Objednávka
1000002488 Vykonanie diagnostiky poruchy zariadenia CIAT v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT KVT servis, s. r. o. 209,70 € 10.06.2019 Objednávka
1000002489 Skartovačka - 1 ks, OIES FULL SERVIS, spol. s. r. o. 162,24 € 10.06.2019 Objednávka
1000002474 Nástroj pre komplexnú správu vlastných sociálnych sietí /vlastnej účasti na sociálnych sieťach z jedného miesta, OIP dotcom.sk s. r. o. 2 520,00 € 07.06.2019 Objednávka
1000002471 Dodávka elektroinštalačného materiálu, svetelných zdrojov, svietidiel a príslušenstva pre ÚV SR, STS-OPT LIGHT Spectrum 48 601,97 € 06.06.2019 Objednávka
1000002467 Oprava a údržba umývacích strojov značky ZANUSSI a ARISTACO, STS-OS Zoltán Kamenár - ZOMA 174,44 € 05.06.2019 Objednávka
1000002458 Kompletná dodávka gumovej granulátovej podlahy v prevedení puzzle s jednoduchou inštaláciou bez lepenia, OHS ProActive s. r. o. 2 611,20 € 03.06.2019 Objednávka
1000002459 Zabezpečenie odbornej prípravy pre obsluhu plynových zariadení kotlov nad 100 kW a obsluhu tlakových zariadení kotlov V.triedy pre zamestnancov ÚV SR v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, OÚ Elšpec H.H., s. r. o. 622,40 € 03.06.2019 Objednávka
1000002460 Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch posilňovne v budove ÚV SR, OHS Daniel Gombár - INTEGO 1 575,40 € 03.06.2019 Objednávka
1000002461 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac jún 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 800,00 € 03.06.2019 Objednávka
1000002462 Oprava chladiaceho boxu "Elektrolux MSG", ÚZ Bôrik Peter Šarmír 75,00 € 03.06.2019 Objednávka
1000002457 Tlačiarenské služby - grafická úprava, tlač a dodávka 2000 ks papierových obalov so záložkou/foldrov na prezentácie, 2100 ks poznámkových blokov, vrátane grafického návrhu a s potlačami, OCKÚ OLAF Stredná odborná škola polygrafická 1 969,42 € 30.05.2019 Objednávka
1000002451 Dodanie a montáž brán do priestorov Úradu vlády SR, STS-OA PEMAT Slovakia, s. r. o. 11 250,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002452 Reaktivácia licencie Disig Desktop Singer, OIES Disig, a. s. 24,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002453 Dodávka a montáž protipožiarnych dverí, ÚZ Bôrik PRIMA INVEST, s. r. o. 4 918,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002454 Zabezpečenie cateringu pre 100 účastníkov podujacia " Informačné dni pre samosprávu v termíne 7.6.2019 v Košiciach", SFP OPNS Technická univerzita Košice 1 373,50 € 29.05.2019 Objednávka
1000002455 Vykonanie arboristických prác na pozemku ÚVSR v Rusovciach - park, STS OPT Arbor Vitae - Arboristika 1 800,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002450 Odborný audit časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, STS-IO I.N.I., s. r. o. 2 340,00 € 28.05.2019 Objednávka
1000002448 Publikácia ÚV SR zameraná na projekty financované z EŠIF 2014-2020" v náklade 3000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 15 400,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002449 Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018"" - 100 ks v SJ, 80 ks v AJ, ÚSVNM Kancelária NR SR 2 246,86 € 27.05.2019 Objednávka
2000001268 Cukrárenské výrobky (torty, zákusky) , OS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 27.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »