Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6709
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002381 Dodanie a montáž sklenenej výplne dverí v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Arcus International, s. r. o. 1 236,00 € 17.04.2019 Objednávka
1000002382 Kazetové filtre pre zariadenie vzduchotechniky v objekte ÚZ Bôrik vrátane montáže a dopravy, ÚZ Bôrik MaR servis, s. r. o. 388,80 € 17.04.2019 Objednávka
1000002383 Doplnky a chémia do bazéna, ÚZ Kamzík VP Holding, s. r. o. 1 012,46 € 17.04.2019 Objednávka
1000002385 Skartovačky - 4 ks, OIES FULL SERVIS, spol. s. r. o. 3 122,90 € 17.04.2019 Objednávka
1000002376 Sťahovanie kancelárií v rámci Bratislavy: Námestie slobody 1, Námestie slobody 29, Radlinského 13, Dunajská 68, Štefánikova 2, Hlavné námestie 8, podľa potrieb ÚV SR počas roka 2019 IVANEX services s.r.o. 6 246,00 € 16.04.2019 Objednávka
1000002379 Účasť na online odbornom webinári "Rekreačné príspevky v roku 2019 - odpovede na najčastejšie otázky zamestnávateľov", v termíne 16. 4. 2019, OÚ Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 76,80 € 16.04.2019 Objednávka
1000002380 Vyhotovenie a dodanie znaleckého posudku, ktorého výstupom bude spracovanie odpovedí týkajúce sa súťažných podkladov na predmet zákazky: "Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ , SVO Slovenská technická univerzita v Bratislave 17 700,00 € 16.04.2019 Objednávka
1000002367 Zabezpečenie služieb súvisiacivh s organizovaním konsenzus meetingu pre účastníkov implementácie modelu CAF v rámci národnéh projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v termíne 25.6.-26.6.2019, OU ELISIS, s.r.o. 3 079,52 € 15.04.2019 Objednávka
1000002368 Obraz 120x100 cm na plexi 5 mm kašírovanie (fólia matná), kašírovanie (plexisklo 5 mm čierne), i-cut - frézovanie na formát2-od 2mm do 6mm, Úz Bôrik Bittner print s. r. o. 457,92 € 15.04.2019 Objednávka
1000002360 Textové pečiatky typ 4726 - 50 ks, typ 4911 - 1 ks, STS-OPT MARKING Center Slovakia, s. r. o. 1 408,85 € 09.04.2019 Objednávka
1000002361 Zabezpečenie tlmočníckej techniky počas tlačovej konferencie v termíne 16. apríla 2019, OP CONTEST, s. r. o. 997,20 € 09.04.2019 Objednávka
1000002359 Kuchynský a reštauračný inventár, ÚZ Bôrik GASTRO GLASS TATRY, s. r. o. 9 451,46 € 08.04.2019 Objednávka
2000001214 Karta PVC bez výseku - 5 balíkov/100 ks, Závesný remienok - 250 ks, STS-OPT Tibor Varga TSV Papier 663,00 € 08.04.2019 Objednávka
1000002354 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 9.4.2019 v Medzilaborciach, STS-OS Hotelová akadémia 1 288,10 € 05.04.2019 Objednávka
1000002355 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 10.4.2019 v Bardejove, STS-OS Hotelová akadémia Jána Andraščíka 4 288,20 € 05.04.2019 Objednávka
1000002357 Zabezpečenie ručnej výrobky dreveného obkladu, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 119,00 € 05.04.2019 Objednávka
1000002358 Zabezpečenie stavebných úprav kancelárskych a kuchynských priestorov v budove ÚV SR, STS-OPT Enfield, s. r. o. 9 183,37 € 05.04.2019 Objednávka
1000002351 Zabezpečenie tlmočníckej techniky počas tlačovej konferencie v termíne 5.apríla2019, OP CONTEST, s. r. o. 925,20 € 04.04.2019 Objednávka
1000002345 Oprava okenných horizontálnych žalúzií, STS-OPT Viliam Bartek 1 152,00 € 03.04.2019 Objednávka
1000002347 Police drevené, šatníkové skrine, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 254,00 € 03.04.2019 Objednávka
1000002348 Zadná pružina do motorového vozidla VW Passat, ŠPZ: BA 436XG, STS-OA DielyMM s. r. o. 58,32 € 03.04.2019 Objednávka
1000002349 Technická norma STN 01 8012-2 - Bezpečnostné farby a značky, časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia v elektronickej verzii s možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov, SVNM Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22,36 € 03.04.2019 Objednávka
1000002344 Zabezpečenie kvetinových aranžmánov a výzdoby reprezentačných priestorov predsedu vlády SR a schodiska, OP ELEN GREEN, s.r.o. 2 460,47 € 02.04.2019 Objednávka
1000002342 Zabezpečenie opravy elektroinštalácie v areáli ÚVSR, STS-OPT Ing. Peter Turian - ERMONT 303,61 € 01.04.2019 Objednávka
1000002343 Oprava uzatváracej armatúry v ÚZ AGRA , STS-OPT DINI, s.r.o. 597,60 € 01.04.2019 Objednávka
1000002336 Sťahovanie tlačiarní, STS-IO Golem services, s. r. o. 654,00 € 29.03.2019 Objednávka
1000002337 Oprava klimatizačnej jednotky Emerson v priestoroch Dátového centra ÚV SR, STS-OPT E.D.T. s. r. o. 1 588,20 € 29.03.2019 Objednávka
1000002339 Oprava dávkovacieho čerpadla pre bazén v ÚZ Agra Trenčianske Teplice, STS-OPT MARINER, s. r. o. 558,02 € 29.03.2019 Objednávka
1000002340 Oprava vodovodného potrubia pod budovou ÚZ Dom hostí Košice, STS-OHS LEPASTAV, s. r. o. 782,40 € 29.03.2019 Objednávka
1000002341 Kontrola tesnení a predsezónny servis chladiacich zariadení YORK YCRE v priestoroch ÚV SR, STS-OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 2 530,80 € 29.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »