Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6783
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002535 Vyrezanie otvorov na mobilnú klimatizáciu Peter Ložan - SKLENÁRSTVO 456,00 € 26.06.2019 Objednávka
1000002536 Oprava komunálneho stroja Nilfisk INGOCLEAR s. r. o. 744,82 € 26.06.2019 Objednávka
1000002537 Výmena elektromagnetického ventilu spojená so servisnými prácami na chladiacom zariadení YORK REFRI Slovensko, s. r. o. 1 167,60 € 26.06.2019 Objednávka
1000002525 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci júl 2019, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 25.06.2019 Objednávka
1000002526 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac júl 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 400,00 € 25.06.2019 Objednávka
1000002527 Dodávka a montáž elektrickej závory, OHS PEMAT Slovakia, s. r. o. 1 152,72 € 25.06.2019 Objednávka
1000002528 Oprava chladiaceho vozíka na nápoje, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 128,00 € 25.06.2019 Objednávka
1000002529 Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku, STS-OPT Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 115,00 € 25.06.2019 Objednávka
1000002530 Údržba sústrojenstva nepretržitého napájania vrátane výmeny paliva v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik A2B, s. r. o. 3 841,20 € 25.06.2019 Objednávka
1000002513 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 26.6.2019 v Michalovciach Mesto Michalovce 1 193,30 € 24.06.2019 Objednávka
1000002514 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 25.6.2019 v Stropkove Základná škola 1 324,60 € 24.06.2019 Objednávka
1000002515 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 26.6.2019 v Michalovciach SOŠ obchodu a služieb 2 188,75 € 24.06.2019 Objednávka
1000002516 Operatívny servisný zásah na systéme UTvO v zmysle kalkulačného listu UNITEC HOLDING spol. s r. o. 2 419,60 € 24.06.2019 Objednávka
1000002518 Vypracovanie návrhu interiéru ubytovacích zariadení pre ÚZ Ždiar po rekonštrukcii objektu Mgr. art. Marek Jamrich 2 922,00 € 24.06.2019 Objednávka
1000002519 Výroba a montáž zrkadiel, OHS Karol Sekucia - Sklenárstvo 714,00 € 24.06.2019 Objednávka
1000002504 Zabezpečenie zájazdu do Family parku v Rakúsku pre 147 osôb vrátane vstupov a služby sprievodcu počas zájazdu v termíne 29.6.2019 SATUR TRAVEL, a.s. 5 468,40 € 20.06.2019 Objednávka
1000002506 Výmena samozatváračov na vstupných dverách do budovy ÚV SR spojená s výmenou elektropohonu na autobráne na Nám. slobody 1, BA STAVRO plus, spol. s r. o. 2 124,00 € 20.06.2019 Objednávka
1000002507 Oprava a údržba konvektomatu ALBA model ASCC 10.2, STS OSS Zoltán Kamenár - ZOMA 155,85 € 20.06.2019 Objednávka
1000002508 Servisný výjazd na poruchu merania a regulácie systému v priestore Miestodržiteľského paláca, STS OPT Johnson Controls, s. r. o. 390,00 € 20.06.2019 Objednávka
1000002509 Oprava teplotného čidla 10 KOHM na chladiacom zariadení CIAT v priestoroch hotela Bôrik KVT servis, s. r. o. 161,51 € 20.06.2019 Objednávka
1000002510 Zviazanie zbierok zákonov, uznesení vlády. Plánov a záznamov za roky 2017-2018 Stredná odborná škola polygrafická 595,67 € 20.06.2019 Objednávka
1000002511 Zabezpečenie opravy kanalizácie po zistení poruchy na kanalizačnom potrubí pod apartmánom č. 1 v hoteli Bôrik DINI, s.r.o. 5 335,20 € 20.06.2019 Objednávka
1000002501 Zabezpečenie opráv výťahov v hoteli Bôrik a v Miestodržiteľskom paláci, STS OPT LUKO-SK, s. r. o. 2 428,80 € 18.06.2019 Objednávka
2000001272 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019 SINTRA, spol. s r. o. 1 500,00 € 18.06.2019 Objednávka
1000002500 Odborná právnická literatúra a odborné knižné publikácie právnického zamerania Erudite, s.r.o. 738,94 € 17.06.2019 Objednávka
1000002494 Vykonanie úpravy trávnikov, zabezpečenie vysadenie kvetov do okrasných črepníkov v areáli Úradu vlády SR, OHS Lesy SR, š. p., OZ Semenoles 3 891,60 € 13.06.2019 Objednávka
1000002495 Montáž a dodanie GPS do motorových vozidiel Š.Superb, STS-OA SECAR BRATISLAVA, a. s. 684,40 € 13.06.2019 Objednávka
1000002498 Oprava chladničky VESTFROST FKS 470/95, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 103,00 € 13.06.2019 Objednávka
1000002499 Zabezpečenie odstránenia havarijnej situácie na kanalizácii v hotelovej časti v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT Kanal servis BA s. r. o. 1 152,00 € 13.06.2019 Objednávka
1000002491 Zabezpečenie večere v termíne 13.6.2019 v rámci podujatia "Informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá v rámci programu Kultúra, SFN-OGN REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. 281,40 € 11.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »