Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1716/2012-ÚV SR Tlačové materiály, OÚ EQUILIBRIA, s.r.o., Poštová 13, 040 01 Košice 15,41 € 03.12.2012 Objednávka
745/2012-ÚV SR Preklad zo SJ do NJ, Zákazka číslo: 1205-01777, OP SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava 15,60 € 30.05.2012 Objednávka
754/2012-ÚV SR Preklad zo slovenského do anglického jazyka, Zákazka číslo: 1206-00577, OP SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava 15,60 € 01.06.2012 Objednávka
944/2012-ÚV SR Preklad textu z anglického do slovenského jazyka, Zákazka číslo: 1207-00373, OP SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava 15,60 € 12.07.2012 Objednávka
1090/2012-ÚV SR Preklad informácií zo slovenského do anglického jazyka, Zákazka číslo: 1208-01498, TIO SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava 15,60 € 28.08.2012 Objednávka
1668/2013-ÚVSR Preklad listu zo slovenského do anglického jazyka, KPV EduPoint Language School, s. r. o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 16,35 € 15.10.2013 Objednávka
1000000101 Oprava motorového vozidla AUDI A6, ŠPZ: BA 201 SS drážkový remeň, olej do posilňovača riadenia, OA PETERSON SK, s.r.o. 16,60 € 09.02.2016 Objednávka
1410/2013-ÚVSR Povinné zmluvné poistenie vozidla Škoda Superb, BL 784 DU do 30.9.2013, OA Generali - Slovensko poisťovňa a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 16,80 € 04.09.2013 Objednávka
1407/2012-ÚV SR Publikácie v anglickom jazyku Economic Survey - the Slovak Republic 2012, OPP Stála misia SR pri OECD Paríž - Francúzsko, 28 avenue d´ Eylau, 750 16 Paríž 17,10 € 16.10.2012 Objednávka
324/2012-ORF Internet - Program Magio interner Turbo 3 - pre ÚZ Dom hostí Košice, OIES Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 17,33 € 08.03.2012 Objednávka
458/2012-ÚV SR Diagnostika notebooku a servisný zásah, OIES SWISS s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava 18,00 € 03.04.2012 Objednávka
812/2013-ÚVSR Potraviny, OS RYBA s.r.o., Košická 4, 825 15 Bratislava 18,00 € 23.05.2013 Objednávka
999/2014-UVSR Korektúra textu, OP STILUS, s.r.o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava 18,00 € 29.07.2014 Objednávka
1778/2012-ÚV SR Mrazené potraviny, OS Ryba, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 19,20 € 11.12.2012 Objednávka
1395/2014-UVSR Ročný servisný poplatok za 1 ks karty Skylink v priestoroch autodopravy ÚVSR, OHS Satelitná televízia SKYLINK, P.O.BOX 11, 022 04 Čadca 4, Skylink® - registrovaná obchodná značka užívaná M7 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2,L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 157989; povolenie k podnikaniu č. 00143760/1 19,20 € 30.10.2014 Objednávka
106/2013-ÚVSR Preklad rozhodnutia švajčiarskej konfederácie o predĺžení doby realizácie projektu do anglického jazyka, ORIŠFM STILUS s.r.o., Grosslingova 71, 811 09 Bratislava 19,62 € 25.01.2013 Objednávka
1294/2013-ÚVSR Overenie prekladu dokumentu - Dodatok k programovej dohode o financovaní programu "Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národnostných nerovností a podporu sociálnej inklúzie" z anglického do slovenského jazyka, ORINFM EduPoint Language School, s. r. o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 19,62 € 13.08.2013 Objednávka
187/2014-UVSR Tlač obálok pri príležitosti návštevy veľvyslancov krajín EÚ, OP Belica s.r.o., Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 19,74 € 14.02.2014 Objednávka
1477/2012-ÚV SR Smútočná vlajka, SETS 2U spol. s r.o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 20,00 € 30.10.2012 Objednávka
161/2013-ÚVSR Preklad menu lístkov - turečtina, OP Bariš Gönen, Narcisová 54, 821 01 Bratislava 20,00 € 04.02.2013 Objednávka
166/2013-ÚVSR Nádoba na odpadový toner, OHS COPY PRINT Bratislava s.r.o., Drieňová 3, 821 01 Bratislava 20,00 € 05.02.2013 Objednávka
453/2013-ÚVSR Preklad menu lístokov pri príležitosti zasadnutia vlád SR a Poľska dňa 27.3.2013, OP Zbyhněv Stebel, Šancová 110, 832 99 Bratislava 20,00 € 26.03.2013 Objednávka
457/2013-ÚVSR Kvety do kaplnky, KVÚV Re+MI s.r.o., Kvetinárstvo Orchidea, Hlavné námestie 2, 811 00 Bratislava 20,00 € 27.03.2013 Objednávka
1507/2013-ÚVSR Osobný certifikát na CRZ, OIES Disig, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 20,00 € 20.09.2013 Objednávka
1766/2013-ÚVSR Účast na konferencií CEEC v termíne 25.11.-26.1.12013, KPPV Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 20,00 € 28.10.2013 Objednávka
1865/2013-UVSR Nákup zariadenai Huawei E3251 USB, 20 ks, OHS Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 20,00 € 18.11.2013 Objednávka
1127/2014-UVSR Osobný certifikát pre potreby vystavovania potvrdení o zverejnení zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, OIES Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 20,00 € 09.09.2014 Objednávka
915/2015-UVSR Osobný certifikát na CRZ, OIES Disig, a.s. 20,00 € 20.08.2015 Objednávka
1000000572 Osobný certifikát na CRZ, OIES Disig a.s. 20,00 € 12.08.2016 Objednávka
1000001351 Certifikát pre elektronický podpis, OIES Disig, a. s. 20,00 € 29.09.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »