Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
908/2013-ÚVSR ´Výmena havarijného termostatu, teplomeru, regulačného termostatu, vypícacieho termostatu, nastavenie termostatov, funkčné odskúšanie kotlov v plynovej kotolni ÚZ Hotel Bôrik, OHS Trend servis s.r.o., Studená 5, 821 04 Bratislava 218,40 € 04.06.2013 Objednávka
893/2013-ÚVSR ´Kosenie trávy v areáli parku Rusovce, OHS Ruseko - miestny podnik, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 3 740,65 € 03.06.2013 Objednávka
1000002164 Zvukovo-technické zabezpečenie podujatia v termíne 29.11.2018 v priestoroch Bratislavského hradu - summit "Priatelia kohézie", OP CONTEST, s.r.o. 14 602,80 € 28.11.2018 Objednávka
1000002104 Zvukovo-technické zabezpečenie podujatia v termíne 26.10.2018 v priestoroch Bratislavského hradu - oficiálna návšteva francúzskeho prezidenta E.Macrona, OP CONTEST, s. r. o. 2 679,36 € 25.10.2018 Objednávka
1509/2014-UVSR Zvukovo - technické zabezpečenie pre zorganizovanie VIII. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia "Annual Meeting" za rok 2014 dňa 26.11.2014, SCKO CONTEST s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 325,20 € 24.11.2014 Objednávka
1507/2014-UVSR Zvukovo - technické zabezpečenie pre zorganizovanie VIII. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia "Annual Meeting" za rok 2014 dňa 25.11.2014, SCKO CONTEST s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava 349,20 € 24.11.2014 Objednávka
1000001327 Zvislý elektrický ohrievač vody EURO 120 - objem 120 litrov, OPT ELÍZ ohrievače vody, s. r. o. 191,25 € 19.09.2017 Objednávka
1073/2015-UVSR Zvislé elektrické ohrievače vody 2 ks, 120 litrový a 80 litrový ohrievač pre ÚZ Ždiar, OHS ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. 450,00 € 29.09.2015 Objednávka
1000002510 Zviazanie zbierok zákonov, uznesení vlády. Plánov a záznamov za roky 2017-2018 Stredná odborná škola polygrafická 595,67 € 20.06.2019 Objednávka
968/2015-UVSR Zviazanie zbierky zákonov, OHS František Belica 172,80 € 02.09.2015 Objednávka
1043/2015-UVSR Zviazanie zbierky zákonov, OHS František Belica 129,60 € 23.09.2015 Objednávka
110/2015-UVSR Zviazanie publikácií: Zbierka zákonov ročník 2014, SVL František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 86,40 € 04.02.2015 Objednávka
332/2014-UVSR Zviazanie publikácií - Zbierka zákonov r. 2013, SVL František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 129,60 € 14.03.2014 Objednávka
1000001166 Zviazanie odborný publikácii ročník 2015-2016, SVL Stredná odborná škola polygrafická 576,60 € 08.06.2017 Objednávka
1899/2013-UVSR Zviazane publikácie Zbierky zákonov - ročník 2012, SVL František Belica, Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava 144,96 € 21.11.2013 Objednávka
1269/2013-ÚVSR Zverenie inzerátu online v Hospodárskych novinách prostredníctvom hypertextového odkazu, OÚ ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, P. O. BOX 55, 820 07 Bratislava 8,40 € 31.07.2013 Objednávka
1737/2013-ÚVSR Zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu "Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020", SKFEÚ ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, P. O. BOX 55, 820 07 Bratislava 300,00 € 24.10.2013 Objednávka
850/2012-ÚV SR Zverejnenie oznámenia o revízii OPIS - 1/4 strany A4 - farebná inzercia v denníku SME PETIT Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 000,00 € 25.06.2012 Objednávka
1333/2013-ÚVSR Zverejnenie oznámenia - rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020", SKFEÚ ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, P. O. BOX 55, 820 07 Bratislava 300,00 € 22.08.2013 Objednávka
1000002334 Zverejnenie inzerice "Výzva na prihlásenie záujemecov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti" v denníku Hospodárske noviny, SPKKM MAFRA Slovakia, a.s. 902,40 € 28.03.2019 Objednávka
1189/2014-UVSR Zverejnenie inzerecie v denníku PRAVDA v rozmere 82x60 mm o vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ONG PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 575,64 € 24.09.2014 Objednávka
1419/2014-UVSR Zverejnenie inzerecie v denníku PRAVDA v rozmere 82x60 mm "Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014", ONG PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 575,64 € 04.11.2014 Objednávka
1000002220 Zverejnenie inzercie: 1. časti hromadného výberového konania v rámci portálu profesia na obdobie 2 týždňov, OÚ Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 11.01.2019 Objednávka
1000002041 Zverejnenie inzercie, vrátane grafického spracovania "Výzva na prihlásenie kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie" v denníku Hospodárske noviny, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 05.10.2018 Objednávka
1000001837 Zverejnenie inzercie, vrátane grafického spracovania "Výzva na prihlásenie kandidátorv na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie" v denníku Hospodárske noviny, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 18.06.2018 Objednávka
1000001137 Zverejnenie inzercie v rozmere 93 mm x 159 mm vrátane grafického spracovania na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie v celonárodnom denníku Hospodárske noviny v termíne 1.6.2017, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 29.05.2017 Objednávka
1000001190 Zverejnenie inzercie v rozmere 93 mm x 159 mm vrátane grafického spracovania na prihlásenie kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie v celonárodnom denníku Hospodárske noviny v termíne 27.6.2017, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 20.06.2017 Objednávka
1000000443 Zverejnenie inzercie v rozmere 93 mm x 159 mm (1/8), čierno-biela tlač, vrátane grafického spracovania o zverejnení výtvy na výber členov Rady úradu pre verejné obstarávanie, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 816,00 € 13.06.2016 Objednávka
1397/2015-UVSR Zverejnenie inzercie v rozmere 82 x 60 mm vrátane grafického spracovania o zverejnenom oznámení o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2015, termín uverejnenia 21.12.2015, ONG PEREX, a.s. 575,64 € 16.12.2015 Objednávka
692/2014-UVSR Zverejnenie inzercie v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér č. 9/2014 - 1/3 redakčnej strany k pripravovanému Dňu otvorených dverí na ÚVSR, TIO STAROMEŠŤAN, s.r.o., Sedlárska 8, 811 01 Bratislava 702,00 € 27.05.2014 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »