Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6849
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002455 Vykonanie arboristických prác na pozemku ÚVSR v Rusovciach - park, STS OPT Arbor Vitae - Arboristika 1 800,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002450 Odborný audit časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, STS-IO I.N.I., s. r. o. 2 340,00 € 28.05.2019 Objednávka
1000002448 Publikácia ÚV SR zameraná na projekty financované z EŠIF 2014-2020" v náklade 3000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 15 400,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002449 Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018"" - 100 ks v SJ, 80 ks v AJ, ÚSVNM Kancelária NR SR 2 246,86 € 27.05.2019 Objednávka
2000001268 Cukrárenské výrobky (torty, zákusky) , OS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002441 Fitnes zariadenia pre ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik ProActive s. r. o. 23 721,07 € 24.05.2019 Objednávka
1000002442 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice - odkalenie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik KANAL M.P.S 747,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002443 Zabezpečenie autokozmetiky, STS-OA Group INDORS, s. r. o. 1 946,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002444 Oprava plynového kotla K1 MGK 130, STS-OPT Pavol Vlkovič - Bioplyn 1 027,20 € 24.05.2019 Objednávka
1000002445 Likvidácia toxického odpadu v priestoroch kaštieľa Rusovce, STS-OPT Redinex, s. r. o. 2 220,00 € 24.05.2019 Objednávka
1000002440 Prenájom priestorov v termíne 7.6.2019 pre 80 osôb,OPNS Technická univerzita Košice 45,97 € 23.05.2019 Objednávka
1000002435 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII" v termíne 27.-28.5.2019 na trase Bratislava-Šamorín a späť, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 357,60 € 22.05.2019 Objednávka
1000002438 Norma STN "ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie" v elektronickej forme, OPK Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 41,44 € 22.05.2019 Objednávka
1000002439 Výmena nefunkčného elektrického pohonu ventilu ústredného kúrenia, STS-OPT Johnson Controls, s. r. o. 246,00 € 22.05.2019 Objednávka
1000002430 Zabezpečenie školenia "Implementácia pre Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP v PO 2014-2020 VII", ORaKBFN MEGA Education, s. r. o. 3 800,17 € 20.05.2019 Objednávka
1000002433 Oprava chladničky Elektronic, STS-OS Peter Šarmír 76,00 € 20.05.2019 Objednávka
1000002434 Motorový olej Castrol Edge Professional LLIII 5W-30 1L - 100 ks, STS-OA Tomáš Teniak TENA OIL 863,00 € 20.05.2019 Objednávka
2000001255 Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 20.05.2019 Objednávka
1000002427 Zabezpečenie školenia "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII., OIP MEGA Education, s. r. o. 14 177,77 € 17.05.2019 Objednávka
1000002428 Služby spojené s odvzdušnením, napustením plynu, uvednie plynovodu do prevádzky do objektu ÚV SR-Nám.slobody 29, STS-OPT Dušan Kandela - cd REVYTEZ 200,40 € 17.05.2019 Objednávka
1000002420 Stavebné úpravy kuchynských priestorov spojené s úpravou povrchu a konštrukčných prác v budove ÚV SR, STS-OPT Enfield, s. r. o. 2 869,54 € 15.05.2019 Objednávka
1000002421 Oprava a údržba kávovarov JURA a Saeco, STS-OPT COFFEE CLINIC, s. r. o. 180,00 € 15.05.2019 Objednávka
1000002422 Monitoring printových a elektronických médií v mesiaci jún 2019, TIO Slovakia Online, s. r. o. 7 215,60 € 15.05.2019 Objednávka
1000002415 Servis frankovacieho zariadenia, toner do frankovacieho zariadenia, OIES MAILTEC Slovakia, s. r. o. 289,80 € 13.05.2019 Objednávka
1000002417 Predĺženie predplatného licencie na Autodesk LT 2018 s platnosťou 2 roky - 3 ks, OIES AutoCont SK, s. r. o. 2 793,60 € 13.05.2019 Objednávka
1000002412 Obed a občerstvenie 15.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Trebišove, OS Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta 2 933,40 € 07.05.2019 Objednávka
1000002413 Občerstvenie 14.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Hanušovciach nad Topľou, OS Základná škola 996,00 € 07.05.2019 Objednávka
1000002414 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac máj 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 800,00 € 07.05.2019 Objednávka
1000002409 Predplatné na obdobie 1 roka "Verejné obstarávanie profi", SVO Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o. 475,20 € 06.05.2019 Objednávka
1000002410 Oprava kávovaru JURA, STS-OPT COFFEE CLINIC, s. r. o. 260,00 € 06.05.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »