Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000002488 Vykonanie diagnostiky poruchy zariadenia CIAT v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT KVT servis, s. r. o. 209,70 € 10.06.2019 Objednávka
1000002489 Skartovačka - 1 ks, OIES FULL SERVIS, spol. s. r. o. 162,24 € 10.06.2019 Objednávka
1000002474 Nástroj pre komplexnú správu vlastných sociálnych sietí /vlastnej účasti na sociálnych sieťach z jedného miesta, OIP dotcom.sk s. r. o. 2 520,00 € 07.06.2019 Objednávka
1000002471 Dodávka elektroinštalačného materiálu, svetelných zdrojov, svietidiel a príslušenstva pre ÚV SR, STS-OPT LIGHT Spectrum 48 601,97 € 06.06.2019 Objednávka
1000002467 Oprava a údržba umývacích strojov značky ZANUSSI a ARISTACO, STS-OS Zoltán Kamenár - ZOMA 174,44 € 05.06.2019 Objednávka
1000002458 Kompletná dodávka gumovej granulátovej podlahy v prevedení puzzle s jednoduchou inštaláciou bez lepenia, OHS ProActive s. r. o. 2 611,20 € 03.06.2019 Objednávka
1000002459 Zabezpečenie odbornej prípravy pre obsluhu plynových zariadení kotlov nad 100 kW a obsluhu tlakových zariadení kotlov V.triedy pre zamestnancov ÚV SR v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, OÚ Elšpec H.H., s. r. o. 622,40 € 03.06.2019 Objednávka
1000002460 Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch posilňovne v budove ÚV SR, OHS Daniel Gombár - INTEGO 1 575,40 € 03.06.2019 Objednávka
1000002461 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac jún 2019, ÚZ Bôrik RE+MI, s. r. o. 800,00 € 03.06.2019 Objednávka
1000002462 Oprava chladiaceho boxu "Elektrolux MSG", ÚZ Bôrik Peter Šarmír 75,00 € 03.06.2019 Objednávka
1000002457 Tlačiarenské služby - grafická úprava, tlač a dodávka 2000 ks papierových obalov so záložkou/foldrov na prezentácie, 2100 ks poznámkových blokov, vrátane grafického návrhu a s potlačami, OCKÚ OLAF Stredná odborná škola polygrafická 1 969,42 € 30.05.2019 Objednávka
1000002451 Dodanie a montáž brán do priestorov Úradu vlády SR, STS-OA PEMAT Slovakia, s. r. o. 11 250,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002452 Reaktivácia licencie Disig Desktop Singer, OIES Disig, a. s. 24,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002453 Dodávka a montáž protipožiarnych dverí, ÚZ Bôrik PRIMA INVEST, s. r. o. 4 918,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002454 Zabezpečenie cateringu pre 100 účastníkov podujacia " Informačné dni pre samosprávu v termíne 7.6.2019 v Košiciach", SFP OPNS Technická univerzita Košice 1 373,50 € 29.05.2019 Objednávka
1000002455 Vykonanie arboristických prác na pozemku ÚVSR v Rusovciach - park, STS OPT Arbor Vitae - Arboristika 1 800,00 € 29.05.2019 Objednávka
1000002450 Odborný audit časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, STS-IO I.N.I., s. r. o. 2 340,00 € 28.05.2019 Objednávka
1000002448 Publikácia ÚV SR zameraná na projekty financované z EŠIF 2014-2020" v náklade 3000 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická 15 400,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002449 Tlač a zviazanie vládneho materiálu "Správa o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2017-2018"" - 100 ks v SJ, 80 ks v AJ, ÚSVNM Kancelária NR SR 2 246,86 € 27.05.2019 Objednávka
2000001268 Cukrárenské výrobky (torty, zákusky) , OS Danela, s. r. o. 4 000,00 € 27.05.2019 Objednávka
1000002441 Fitnes zariadenia pre ÚZ Bôrik, ÚZ Bôrik ProActive s. r. o. 23 721,07 € 24.05.2019 Objednávka
1000002442 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice - odkalenie v priestoroch ÚZ hotel Bôrik KANAL M.P.S 747,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002443 Zabezpečenie autokozmetiky, STS-OA Group INDORS, s. r. o. 1 946,40 € 24.05.2019 Objednávka
1000002444 Oprava plynového kotla K1 MGK 130, STS-OPT Pavol Vlkovič - Bioplyn 1 027,20 € 24.05.2019 Objednávka
1000002445 Likvidácia toxického odpadu v priestoroch kaštieľa Rusovce, STS-OPT Redinex, s. r. o. 2 220,00 € 24.05.2019 Objednávka
1000002440 Prenájom priestorov v termíne 7.6.2019 pre 80 osôb,OPNS Technická univerzita Košice 45,97 € 23.05.2019 Objednávka
1000002435 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII" v termíne 27.-28.5.2019 na trase Bratislava-Šamorín a späť, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 357,60 € 22.05.2019 Objednávka
1000002438 Norma STN "ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie" v elektronickej forme, OPK Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 41,44 € 22.05.2019 Objednávka
1000002439 Výmena nefunkčného elektrického pohonu ventilu ústredného kúrenia, STS-OPT Johnson Controls, s. r. o. 246,00 € 22.05.2019 Objednávka
1000002430 Zabezpečenie školenia "Implementácia pre Nórsky finančný mechanizmus a finančný mechanizmus EHP v PO 2014-2020 VII", ORaKBFN MEGA Education, s. r. o. 3 800,17 € 20.05.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »