Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24874
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000794/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 250,44 € 28.05.2018 Faktúra
1000001793 Náhradné diely na motorové vozidlá,OA DielyMM s. r. o. 1 453,40 € 25.05.2018 Objednávka
3100000785/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 54,20 € 24.05.2018 Faktúra
1000001789 Zabezpečenie výroby, dodávky a montáže atypického výťahového elektrického rozvádzača s inštaláciou, OPT LUKO-SK, s.r.o. 11 220,00 € 23.05.2018 Objednávka
1000001790 Oprava motorového vozdidla VW Passat, ŠPZ: BA 573TR - oprava klimatizácie, OA AutoservisMT s. r. o. 642,00 € 23.05.2018 Objednávka
3100000783/2018 Zabezpečenie práv. služ. 042018, KVÚV JUDr. M. Torokova 300,00 € 22.05.2018 Faktúra
3100000778/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 118,37 € 21.05.2018 Faktúra
3100000767/2018 Dod.alko,nealko nápojov, 042018,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 15 690,03 € 21.05.2018 Faktúra
3100000769/2018 Chlieb,pečivo, 052018,ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 126,55 € 21.05.2018 Faktúra
3100000768/2018 Dofaktúrov.DL 1211812636,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 28,56 € 21.05.2018 Faktúra
3100000761/2018 Štvrťročná a mesačná kont. EPS 042018, OPT Global Facility, s.r.o. 330,00 € 18.05.2018 Faktúra
3100000771/2018 Poskyt. výhrad. licen. na použ. diela, KVÚV Galamboš, s.r.o. 3 600,00 € 18.05.2018 Faktúra
3100000837/2018 Poskyt. výhrad. licen.na použ. diela, KVÚV Galamboš, s.r.o. 3 600,00 € 18.05.2018 Faktúra
1000001781 Komplexné zabezpečenie vzdelávacieho seminára "Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR" v termíne 30. 5 - 1. 6. 2018 - ubytovanie, prenájom konferenčných miestností, technické zabezpečenie, strava, SK-OCKÚ pre OLAF HOTEL MOST SLÁVY s. r. o. 4 783,22 € 17.05.2018 Objednávka
1000001782 Zabezpečenie prepravy na vzdelávací seminár v termíne 30. 5. 2018 - 1. 6. 2018 v Trenčianskych Tepliciach "Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR", SK-OCKÚ pre OLAF Miloš Kohút - JoMI CAR 456,00 € 17.05.2018 Objednávka
1000001784 Ohrevné teleso o výkone 66 W na chladiace zariadenie YORK, vrátane dodávky a montáže, OPT REFRI Slovensko, s. r. o. 626,40 € 17.05.2018 Objednávka
1000001785 Oprava motorového vozidla Nissan NV, ŠPZ: BL 305MC, OA AUTO-IMPEX spol. s r. o. 128,72 € 17.05.2018 Objednávka
3100000762/2018 Vodné, stočné, zrážky Dom hostí Košice, OPT Vychodoslov.vod. spolocnost 753,50 € 17.05.2018 Faktúra
3100000765/2018 Tlačoviny pre zabezp. protokol. potrieb, OP František Belica - Belica print 4 575,00 € 17.05.2018 Faktúra
3100000766/2018 Cukrárenské výrobky, OS Danela, s.r.o 388,80 € 17.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »