Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24095
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002381 Dodanie elektriny 11017, OPT Slov. plynarensky priemysel 1 246,31 € 14.12.2017 Faktúra
3100002384 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 8 899,19 € 14.12.2017 Faktúra
3100002388 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 723,23 € 14.12.2017 Faktúra
3100002370 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 200,04 € 14.12.2017 Faktúra
3100002376 Poskyt. služieb práčovní 112017, ÚZ Agra Jozef Kostelanský 32,26 € 14.12.2017 Faktúra
3100002382 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 598,09 € 14.12.2017 Faktúra
3100002383 Dod.elektriny 112017, OPT Slov. plynarensky priemysel 3 409,62 € 14.12.2017 Faktúra
3100002398 Zabezpeč. rokovania Častá Papier., OKMBŠ Kancelaria NR SR 1 034,70 € 14.12.2017 Faktúra
3100002412 Poskyt. praktic. vyučovania žiakov, SETS Odborné učilište 266,40 € 14.12.2017 Faktúra
3100002413 Poskyt. praktic. vyučovania žiakov, SETS Odborné učilište 105,00 € 14.12.2017 Faktúra
3100002401 Poskyt., odber a využ.spr. ser., 122017, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 14.12.2017 Faktúra
3100002399 Provízie,poplatky, 112017, OFR VUB, a.s. 79,19 € 14.12.2017 Faktúra
3100002374 Oprava mot. vozidla BL 306 KJ, OA Todos Košice s. r. o. 259,45 € 13.12.2017 Faktúra
3100002359 Poskyt.IT služieb, OIES Národná agentúra pre sieť. služby 24 450,00 € 13.12.2017 Faktúra
3100002360 LED svetelný pás vrátane montáže, OPT Siemens s. r. o. 4 409,26 € 13.12.2017 Faktúra
3100002391 Rezané kvety, slolový aranžmán, ÚZ HB RE+MI, s.r.o. 260,00 € 13.12.2017 Faktúra
3100002361 Nákup čist. a hygien. prost., OPT Gabriela Spišáková-Majster Papier 14 913,78 € 13.12.2017 Faktúra
3100002450 Špeciálne poradenské služby, SOP STENGL, a.s. 109 691,62 € 13.12.2017 Faktúra
1000001514 Murárske, maliarske a natieračské práve v priestoroch ÚV SR - Miestodržiteľský palác, Hlavné nám. 8, BA, OPT Peter Kudrnáč KUDO 5 617,20 € 12.12.2017 Objednávka
1000001515 Predný pravý brzdový strmeň na motorové vozidlo VW Passat, ŠPZ: BA XB266, OA DielyMM s. r. o. 230,00 € 12.12.2017 Objednávka