Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002226 Murárske a maliarske práce, OPT Peter Kudrnáč KUDO 8 632,32 € 30.11.2017 Faktúra
3100002228 Montáž systému GPS, OA SECAR, s.r.o. 198,00 € 30.11.2017 Faktúra
1000001489 Elektrický sporák MORA E 120 AW, OPT FAST PLUS, s.r.o. 166,66 € 29.11.2017 Objednávka
3100002221 Oprava strešnej krytiny na budove ÚV SR OPT STAV-LM s.r.o. 2 808,00 € 29.11.2017 Faktúra
3100002222 Pozáručný servis tlačiarne, OIES COPY SERVICE P.Kucharek 664,80 € 29.11.2017 Faktúra
3100002224 Koloniálny tovar 092017, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 53,45 € 29.11.2017 Faktúra
3100002225 Vysávač E10 Dolphin, ÚZ Agra MARINER, s.r.o. 657,60 € 29.11.2017 Faktúra
3100002231 Zabzpeč. odborných konzult.služieb, OIP MW PROMOTION, spol. s r.o. 48 782,40 € 28.11.2017 Faktúra
3100002348 Vyprac.projekt.dokumentácie,ÚZHB MHMH, s.r.o. 22 200,00 € 28.11.2017 Faktúra
3100002216 Licencia ESET, OIES LYNX, s.r.o. 360,00 € 28.11.2017 Faktúra
3100002214 Pekárenské výrobky, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 103,44 € 28.11.2017 Faktúra
3100002215 Náhradné podušky do paginovačky, OPT Andrea Kornošová - LICHTMAN 64,15 € 28.11.2017 Faktúra
3100002223 Poradenské služby, OPIS STENGL, a.s. 1 248,00 € 28.11.2017 Faktúra
3100002219 Podpora internet. aplikácie 102017, OIES SoftSolutions, s.r.o. 199,00 € 28.11.2017 Faktúra
1000001477 Vstupenky na divadelné predstavenie "Čarodejník z krajiny OZ" v termíne 10. 12. 2017, KGTSÚ Divadlo Nová Scéna 812,70 € 27.11.2017 Objednávka
3100002217 Spätné zrkadlo na vozdilo Nissan BL305MC, OA DielyMM s. r. o. 210,00 € 27.11.2017 Faktúra
3100002218 Deratizácia a dezinfekcia za rok 2017, OPT Redinex, s.r.o. 2 520,00 € 27.11.2017 Faktúra
1000001472 Oprava drevených balkónových madiel v ÚZ Kamzík, OPT Michal Hrebenár 574,62 € 24.11.2017 Objednávka
3100002212 Poskytovanie porad. služieb 102017, OP TP STENGL, a.s. 68 044,51 € 24.11.2017 Faktúra
3100002186 Účastnícky poplatok za konferenciu, SŠSVS agentúra Motiv P, s.r.o. 1 360,80 € 24.11.2017 Faktúra