Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001555 Účasť na školení ""Moderný rozvoj tímov (Nový pohľad na rozvoj tímov) v termíne 15. - 16. 2. 2018, účastník: doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD, OÚ spoluHRame s. r. o. 708,00 € 09.01.2018 Objednávka
1000001556 Oprava motorového vozidla - výmena čelného skla po škodovej udalosti ŠPZ: BL 284 EA, OA IMPA, a. s. 66,39 € 09.01.2018 Objednávka
1000001553 Oprava motorového vozidla Škoda Szperb ev.č. BL798KV ävýmane predných a zadných brzdových platničiek), OA V.G.CARS, s. r. o. 208,64 € 05.01.2018 Objednávka
1000001551 Montáž a dodanie mliečnych okenných fólií pre potreby školiaceho strediska v priestoroch budovy ÚVSR na Hlavnom námestí 8 v Bratislave, OPT Martin Krištály 231,20 € 04.01.2018 Objednávka
1000001552 Pravidelná kontrola hasiacich prístrojov (kontrola a oprava - tlaková skúška - prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a tlakové skúšky požiarnych hadíc vo všetkých objektoch Úradu vlády SR), OPT HOREX HX, s.r.o. 1 753,08 € 04.01.2018 Objednávka
2000000776 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 1 000,00 € 04.01.2018 Objednávka
1000001548 Ventilátor do chladiacej jednotky York YUE000359 REFRI Slovensko, s. r. o. 375,60 € 03.01.2018 Objednávka
1000001549 Oprava motorového vozidla Škoda Superb, ev.č. BL743GP - výmena napínaka remeňa a klinového remeňa, OA IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 91,52 € 03.01.2018 Objednávka
2000000774 Potraviny do vyčerapnia celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS KUGLUF spol. s r.o. 3 000,00 € 29.12.2017 Objednávka
2000000775 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokadanej sumy v roku 2018, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 3 000,00 € 29.12.2017 Objednávka
3100002465 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 82,80 € 29.12.2017 Faktúra
3100002466 Mesačná kontrola EPS 122017, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 29.12.2017 Faktúra
1000001544 Zabezpečenie strážnej služby v objektoch Úradu vlády SR: Nám. Slobody 29, Radlinského 13, Štefánikova 2, Hlavné nám. 8, ÚZ Rusovce, ÚZ Bôrik na obdobie od 2. 1. 2018 - 1. 2. 2018, OPT Trezor Slovakia, s. r. o. 26 181,84 € 28.12.2017 Objednávka
1000001545 Zabezpečenie laboratórneho rozboru vody v roku 2018 v ÚZ Agra, ÚZ Agra RÚVZ so sídlom v Trenčíne 716,40 € 28.12.2017 Objednávka
1000001546 Zabezpečenie opravy výťahov po odborných prehliadkach v priestoroch Úradu vlády SR: Nám. Slobody 1, BA, Hlavné nám. 8, BA, OPT LUKO-SK, s.r.o. 3 104,52 € 28.12.2017 Objednávka
3100002464 Poradenské služby 122017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 45 293,62 € 28.12.2017 Faktúra
3100002459 Ovocie, zelenina, OS METRO Cash&Carry SR 52,07 € 28.12.2017 Faktúra
3100002458 Poskytnutie poradenských služ. 122017, OP TP STENGL, a.s. 137 182,88 € 28.12.2017 Faktúra
3100002460 Potraviny, OS METRO Cash&Carry SR 18,38 € 28.12.2017 Faktúra
3100002461 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 110,18 € 28.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »