Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000001969 Účasť na školení v termíne 24.9.2018 "Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach" pre 1 osobu, OÚ Nakladatelství FORUM, s. r. o., organizačná zložka 214,92 € 31.08.2018 Objednávka
161/2015-UVR Autošampón 18 ks, OA Group INDORS s.r.o. 79,92 € 16.02.2015 Objednávka
162/2015-UVSR Elektromateriál pre potreby zabezpečenia bežnej údržby v budovách ÚVSR na Námestí slobod 1, Námestie slobody 29, Štefánikova 2, ul. 1. Mája a Radlinského 13, Bratislava, OHS LIGHT Spectrum, s.r.o., 3 320,45 € 16.02.2015 Objednávka
163/2015-UVSR Nemrznúca zmes do ostrekovača 30 ks, OA PETERSON SK, s.r.o. 130,68 € 16.02.2015 Objednávka
166/2015-UVSR Grafická príprava, korektúra, tlač a knihárske spracovanie dokumentu "Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov" pre programové obdobie 2014 - 2020 v náklade 2500 ks, OIP Stredná odborná škola polygrafická, 22 699,96 € 16.02.2015 Objednávka
260/2015-UVSR Drobné opravy stien v priestoroch budovy ÚVSR na ul. Štefánikova 2, Bratislava, OHS Tibor Ševčík AZSTAV 2 607,64 € 04.03.2015 Objednávka
261/2015-UVSR Odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a odborná prehliadka kotolne v ÚZ Kamzík, OHS Emil Bednarčík - Plynoservis 933,24 € 04.03.2015 Objednávka
262/2015-UVSR Kontrola a servis elektrickej požiarnej signalizácie v budove ÚVSR Námestie slobody 1, Bratislava v roku 2015, OHS Karol Soják - servis EPS 2 676,00 € 04.03.2015 Objednávka
266/2015-UVSR Oprava fasády budovy na Arcibiskupskom paláci, OHS Tibor Ševčík AZSTAV 5 929,32 € 05.03.2015 Objednávka
267/2015-UVSR Výmena sondy chlóru a sondy pH s kalibráciou dávkovacej stanice v bazéne, ÚZ Kamzík Mountfield SK, s.r.o. 304,30 € 05.03.2015 Objednávka
268/2015-UVSR Preventívna prehliadka zariadení MaR v objekte hotela, ÚZ Bôrik MaR servis, spol. s.r.o. 574,00 € 05.03.2015 Objednávka
269/2015-UVSR Výmena radiátorových ventilov za termostatické ventily s blokovaním, 88 ks, OHS JA & MI, s.r.o. 5 753,04 € 05.03.2015 Objednávka
271/2015-UVSR Školenie vodičov služobných motorových vozidiel, OA AUTOŠKOLA GAMA, s.r.o. 208,00 € 05.03.2015 Objednávka
273/2015-UVSR Emulzia na ošetrenie plastov, 18 ks, OA Group INDORS s.r.o. 109,30 € 05.03.2015 Objednávka
274/2015-UVSR Oprava posuvnej brány, ÚZ Košice ABRA automatické brány, s.r.o. 328,80 € 05.03.2015 Objednávka
275/2015-UVSR Zabezpečenie obedu pre 11 zástupcov v rámci organizovania zasadnutia Výberovej komisie pre program SK09, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2015, ONG Stefanka s.r.o. 111,10 € 05.03.2015 Objednávka
276/2015-UVSR 3-dňový intenzívny jazykový kurz pre zamestnancov ÚVSR SOP OPIS Academia Istropolitana Nova 2 100,00 € 05.03.2015 Objednávka
277/2015-UVSR Regálové nadstavce 5 ks, SOP OPIS Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 315,00 € 05.03.2015 Objednávka
279/2015-UVSR Opätovné zapojenie zabezpečovacieho systému v priestoroch ÚZ Bystrica, OHS Pavel Drašnar ALKAS 300,00 € 05.03.2015 Objednávka
301/2015-UVSR Účasť na školení: Verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska od 1.3. 2015 v praxi", za: Ing. E.Kovácsová, Ing. M. Zámečníková, Ing. J. Michoň, Ing. J. Sedlářová, Mgr. P.Jakubíková, JUDr. Ing. R. Cserhelyi, Mgr. D. Sabová, Mgr. E. Kovačo EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 512,00 € 13.03.2015 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »