Všetky dokumenty

Počet záznamov: 26366
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100002233/2018 Havarijné poistenie KASKO, STS OPT Komunálna poistovňa 1 730,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002235/2018 Cestov. poistenie zam. na služ.ces., STS OPT Komunálna poistovňa 396,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002220/2018 Dod. alko, nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 237,60 € 13.12.2018 Faktúra
3100002232/2018 Úrazové poistenie osôb v mot. voz., STS OPT Komunálna poistovňa 800,00 € 13.12.2018 Faktúra
3100002243/2018 Pečivo a dezerty, ÚZ HB Bidfood Slovakia s.r.o. 1 142,33 € 13.12.2018 Faktúra
1000002190 Oprava chladiaceho boxu Elektrolux, ÚZ Bôrik Peter Šarmír 101,00 € 12.12.2018 Objednávka
3100002236/2018 Poist. zodpov. za škodu spôs. prev. MV, STS OPT Komunálna poistovňa 1 080,08 € 12.12.2018 Faktúra
3100002149/2018 Školenie vybr. zamest. A. Kotvanová, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 21,60 € 12.12.2018 Faktúra
3100002140/2018 Koloniálny tovar 112018, ÚZ Košice MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 56,30 € 12.12.2018 Faktúra
3100002141/2018 Dodanie alko a nealko náp. 112018, ÚZ KE KON-RAD, s.r.o. 184,33 € 12.12.2018 Faktúra
3100002142/2018 Mäsové výrobky 122018, ÚZ Košice METRO Cash&Carry SR 91,60 € 12.12.2018 Faktúra
3100002148/2018 Vodné, stočné, zrážky Hl. nám. 8, STS OPT BVS a.s. 212,51 € 12.12.2018 Faktúra
3100002169/2018 Oprava mrazničky Elektrolux RS, ÚZ HB Peter Šarmír 81,00 € 12.12.2018 Faktúra
3100002150/2018 Poskyt. lekárs. prevent. prehl. 112018, OÚ TeamPrevent Santé, s.r.o. 546,20 € 12.12.2018 Faktúra
3100002170/2018 Dodanie alko a nealko náp. 112018, ÚZ KA KON-RAD, s.r.o. 392,59 € 12.12.2018 Faktúra
3100002171/2018 Poskyt. služieb práčovní 112018, ÚZ Limbora RENOVA, s.r.o. 127,02 € 12.12.2018 Faktúra
3100002172/2018 Koloniálny tovar 112018, ÚZ Kamzík MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 248,64 € 12.12.2018 Faktúra
3100002173/2018 Vreckové filtre pre zar. vzduchotech., ÚZ HB MaR servis, s.r.o. 241,44 € 12.12.2018 Faktúra
3100002151/2018 Mesačná kontrola EPS 112018, STS OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 12.12.2018 Faktúra
3100002151/2018 Mesačná kontrola EPS 112018, STS OPT Global Facility, s.r.o. 114,00 € 12.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »