Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1422/2015 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 323,65 € 13.07.2015 Faktúra
1423/2015 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 3 000,58 € 13.07.2015 Faktúra
1548/2015 Opakované dodanie elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 05.08.2015 Faktúra
1599/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok júl 2015 ZSE Energia, a. s. 23 930,35 € 10.08.2015 Faktúra
1202/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 846,62 € 11.06.2015 Faktúra
1203/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 343,15 € 11.06.2015 Faktúra
1639/2015 Vyúčtovanie 7/2015 ZSE Energia, a. s. 1 587,02 € 13.08.2015 Faktúra
1640/2015 Vyúčtovanie 7/2015 ZSE Energia, a. s. 340,08 € 13.08.2015 Faktúra
1730/2015 Dodanie tovarov a služieb ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 04.09.2015 Faktúra
1801/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 23 584,90 € 11.09.2015 Faktúra
1826/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 319,65 € 16.09.2015 Faktúra
1827/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 2 580,37 € 16.09.2015 Faktúra
1928/2015 Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 06.10.2015 Faktúra
1986/2015 Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 19 603,86 € 09.10.2015 Faktúra
2029/2015 Vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 324,66 € 14.10.2015 Faktúra
2030/2015 Vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 3 359,77 € 14.10.2015 Faktúra
2204/2015 Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 05.11.2015 Faktúra
2222/2015 Faktúra za elektrina za 10/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 18 666,50 € 09.11.2015 Faktúra
2244/2015 Faktúra za elektrinu za 10/2015 ZSE Energia, a. s. 319,39 € 09.11.2015 Faktúra
2300/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 10/2015 ZSE Energia, a. s. 352,95 € 13.11.2015 Faktúra