Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1986/2015 Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 19 603,86 € 09.10.2015 Faktúra
2029/2015 Vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 324,66 € 14.10.2015 Faktúra
2030/2015 Vyúčtovanie 9/2015 ZSE Energia, a. s. 3 359,77 € 14.10.2015 Faktúra
2204/2015 Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 05.11.2015 Faktúra
2222/2015 Faktúra za elektrina za 10/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 18 666,50 € 09.11.2015 Faktúra
2244/2015 Faktúra za elektrinu za 10/2015 ZSE Energia, a. s. 319,39 € 09.11.2015 Faktúra
2300/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 10/2015 ZSE Energia, a. s. 352,95 € 13.11.2015 Faktúra
2301/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 10/2015 ZSE Energia, a. s. 3 314,15 € 13.11.2015 Faktúra
2577/2015 Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 11/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 17 955,92 € 09.12.2015 Faktúra
2616/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za 11/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 412,07 € 14.12.2015 Faktúra
2617/2015 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie za 11/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 355,06 € 14.12.2015 Faktúra
77/2016 Vyúčtovanie za dodanie tovaru a služby za 12/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 19 797,79 € 12.01.2016 Faktúra
100/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok - Nám. Slobody 29 ZSE Energia, a. s. 977,45 € 15.01.2016 Faktúra
109/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok Starý Smokovec ZSE Energia, a. s. 4 128,70 € 15.01.2016 Faktúra
71/2016 Vyúčtovacia faktúraza elektrinu - preplatok ZSE Energia, a. s. -285,06 € 11.01.2016 Faktúra
110/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - preplatok Trenčianske Teplice ZSE Energia, a. s. -140,42 € 15.01.2016 Faktúra
460/2016 Dodávka a distribúcia elektriny-nedoplatok ZSE Energia, a. s. 433,48 € 07.03.2016 Faktúra
117/2016 Vyúčtovania faktúra ZSE Energia, a. s. 32,28 € 18.01.2016 Faktúra
119/2016 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Nám. Slobody 29 ZSE Energia, a. s. 388,72 € 18.01.2016 Faktúra
481/2016 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 2/2016 ZSE Energia, a. s. 15 972,40 € 09.03.2016 Faktúra