Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24600
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
119/2016 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - Nám. Slobody 29 ZSE Energia, a. s. 388,72 € 18.01.2016 Faktúra
481/2016 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 2/2016 ZSE Energia, a. s. 15 972,40 € 09.03.2016 Faktúra
526/2016 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 2/2016 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 4 750,11 € 14.03.2016 Faktúra
711/2016 Dodanie tovaru a služieb - Vyúčtovanie 3/2016 nedoplatok ZSE Energia, a. s. 7 143,95 € 11.04.2016 Faktúra
722/2016 Dodanie tovaru a služieb - Vyúčtovanie 3/2016 nedoplatok ZSE Energia, a. s. 9 255,77 € 11.04.2016 Faktúra
749/2016 Dodanie tovaru a služieb 03/2016 ZSE Energia, a. s. 331,45 € 14.04.2016 Faktúra
750/2016 Dodanie tovaru a služieb 03/2016 ZSE Energia, a. s. 4 189,93 € 14.04.2016 Faktúra
108/2016 Vyúčtovanie r. 2015 - nedoplatok ÚZ Bystrica ZSE Energia, a. s. 375,04 € 15.01.2016 Faktúra
203/2016 Faktúra za elektrinu 2/2016 ZSE Energia, a. s. 1 187,60 € 04.02.2016 Faktúra
339/2016 Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovania 1/2016 nedoplatok ZSE Energia, a. s. 6 621,80 € 15.02.2016 Faktúra
345/2016 Dodanie tovaru a služieb - vyúčtovanie 1/2016 nedoplatok ZSE Energia, a. s. 17 968,04 € 15.02.2016 Faktúra
357/2016 Vyúčtovanie - elektrická energia ZSE Energia, a. s. 341,39 € 16.02.2016 Faktúra
412/2016 Opakované dodanie tovaru a služby, elektriny - 3/2016 ZSE Energia, a. s. 1 187,60 € 03.03.2016 Faktúra
527/2016 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 2/2016 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 361,91 € 14.03.2016 Faktúra
857/2016 Spotreba elektriny ZSE Energia, a. s. 1 187,60 € 05.05.2016 Faktúra
920/2016 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 4/2016 ZSE Energia, a. s. 5 669,48 € 10.05.2016 Faktúra
942/2016 Faktúra za elektrinu - vyúčtovanie 4/2016 ZSE Energia, a. s. 7 549,62 € 11.05.2016 Faktúra
961/2016 Dodatnie tovaru - vyúčtovanienedoplatku za 04/2016 ZSE Energia, a. s. 3 039,66 € 13.05.2016 Faktúra
962/2016 Dodatnie tovaru - vyúčtovanie nedoplatku za 04/2016 ZSE Energia, a. s. 321,98 € 13.05.2016 Faktúra
8/2012 Zemiaky čistené celé Zruženie ZEMIAK s.r.o., Lieskovec 13, 821 06 Bratislava 44,46 € 04.01.2012 Faktúra