Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1758/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 24 778,68 € 27.09.2011 Faktúra
1759/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 12 501,31 € 27.09.2011 Faktúra
1760/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 24 778,68 € 27.09.2011 Faktúra
2036/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 8 051,03 € 14.10.2011 Faktúra
2065/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 18.10.2011 Faktúra
2065/2011 za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 18.10.2011 Faktúra
2365/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 16 107,48 € 10.11.2011 Faktúra
2402/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 3 999,02 € 14.11.2011 Faktúra
2800/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 14 382,31 € 13.12.2011 Faktúra
2836/2011 Za dodanie tovaru a služieb ZSE Energia, a. s. 7 964,00 € 15.12.2011 Faktúra
879/2015 Opakované dodanie tovaru a služby 5/2015 ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 07.05.2015 Faktúra
967/2015 Dodanie tovaru a služby 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 17 630,50 € 14.05.2015 Faktúra
981/2015 Dodanie tovaru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 571,37 € 18.05.2015 Faktúra
982/2015 Dodanie tovru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 352,99 € 18.05.2015 Faktúra
1108/2015 Opakované dodanie tovaru a služby 6/2015 ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 04.06.2015 Faktúra
1140/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 5 735,85 € 08.06.2015 Faktúra
1159/2015 Dodanie tovarov a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 9 007,06 € 08.06.2015 Faktúra
1160/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 3 884,87 € 08.06.2015 Faktúra
1343/2015 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 06.07.2015 Faktúra
1412/2015 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 22 420,00 € 10.07.2015 Faktúra