Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
982/2015 Dodanie tovru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 352,99 € 18.05.2015 Faktúra
1108/2015 Opakované dodanie tovaru a služby 6/2015 ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 04.06.2015 Faktúra
1140/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 5 735,85 € 08.06.2015 Faktúra
1159/2015 Dodanie tovarov a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 9 007,06 € 08.06.2015 Faktúra
1160/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok máj 2015 ZSE Energia, a. s. 3 884,87 € 08.06.2015 Faktúra
1343/2015 Faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 06.07.2015 Faktúra
1412/2015 Dodanie elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 22 420,00 € 10.07.2015 Faktúra
1422/2015 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 323,65 € 13.07.2015 Faktúra
1423/2015 Dodávka elektriny - vyúčtovanie 6/2015 ZSE Energia, a. s. 3 000,58 € 13.07.2015 Faktúra
1548/2015 Opakované dodanie elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 05.08.2015 Faktúra
1599/2015 Dodanie tovaru a služieb - nedoplatok júl 2015 ZSE Energia, a. s. 23 930,35 € 10.08.2015 Faktúra
1202/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 846,62 € 11.06.2015 Faktúra
1203/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 5/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 343,15 € 11.06.2015 Faktúra
1639/2015 Vyúčtovanie 7/2015 ZSE Energia, a. s. 1 587,02 € 13.08.2015 Faktúra
1640/2015 Vyúčtovanie 7/2015 ZSE Energia, a. s. 340,08 € 13.08.2015 Faktúra
1730/2015 Dodanie tovarov a služieb ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 04.09.2015 Faktúra
1801/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 23 584,90 € 11.09.2015 Faktúra
1826/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 319,65 € 16.09.2015 Faktúra
1827/2015 Dodanie tovaru a služby - vyúčtovanie 8/2015 ZSE Energia, a. s. 2 580,37 € 16.09.2015 Faktúra
1928/2015 Opakované dodanie tovaru a služby - elektriny ZSE Energia, a. s. 1 067,47 € 06.10.2015 Faktúra