Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24379
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000887 Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, OS Peter Šarmír 68,00 € 26.01.2017 Objednávka
1000000890 Skratácia elektronických nosičov informácií, OIES Green Wave Recykling, s.r.o. 36,00 € 26.01.2017 Objednávka
1000001034 Služby na čistenie, vývoz a likvidáciu obsahu z odlučovačov tukov v kuchyni objektov ÚVSR - Námestie slobody 1 a ÚZ Hotel Bôrik, OPT KANAL M. P. S. s. r. o. 2 296,02 € 06.04.2017 Objednávka
1000001053 Zabezpečenie konferencií v rámci programov kultúrneho dedičstva, domáceho a rodovo podpmieneného násilia a cehraničnej spolupráce s Ukrajinou financovaných z grantov EHP a Nórska v Košiciach, ONG Interhouse Košice, a.s. 24 920,00 € 18.04.2017 Objednávka
1000001054 Zabezpečenie sťahovacích prác pre potreby ÚVSR v Bratislave, OPT Entfield, s.r.o. 5 352,19 € 18.04.2017 Objednávka
1000001090 Oprava príjazdovej komunikácie v areáli Úradu vlády SR - Nám. Slobody 1, Bratislava, OPT Peter Kudrnáč KUDO 11 405,04 € 05.05.2017 Objednávka
1000001160 Technické zabezpečenie záverečných konferencií SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha a SK 07 Zelené inovácie v priemysle v termíne 8. 6. 2017 v ÚZ Hotel Bôrik, ONG CONTEST, s. r. o. 656,40 € 06.06.2017 Objednávka
1000001158 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020, III." v dňoch 7.6.- 8.6.2017 na miesto konania školenia v Mojmírovcich 919 a späť, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 588,00 € 05.06.2017 Objednávka
2000000573 Tonery do tlačiarní, OPT PERGAMON, s. r. o. 915,00 € 07.06.2017 Objednávka
1000001161 Posúdenie technického stavu elektrospotrebičov navrhnutých na vyradenie, SETS OddSMŠ Jozef Šimkovič - AVET 166,00 € 08.06.2017 Objednávka
1000001162 Zapezpečenie cien pre Roadshow 2016 II., OIP AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. 1 667,40 € 08.06.2017 Objednávka
1000001163 Zabezpečenie výroby propagačných predmetov - reklamné nálepky a pásky, OIP ANATEX s.r.o. 12,48 € 08.06.2017 Objednávka
1000001164 Zabezpečenie cien pre ROADSHOW 2016 III., OIP Fast Web s.r.o. 1 230,00 € 08.06.2017 Objednávka
1000001165 Posúdenie technického stavu klimatizérov a chladničiek navrhnutých na vyradenie, SETS OddSMŠ Peter Šarmír 210,00 € 08.06.2017 Objednávka
1000001166 Zviazanie odborný publikácii ročník 2015-2016, SVL Stredná odborná škola polygrafická 576,60 € 08.06.2017 Objednávka
1000001169 Pravidelná údržba frankovacieho zariadenia NEOPOST IJ 40/50, OIES MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 90,60 € 08.06.2017 Objednávka
1000001173 Zámočnícke práce - demontáž trezorového zámku, prekódovanie zámku, výroba a dodanie 2 ks 120 mm dvojbradových dlhých kľúčov, montážne práce, OPT Milan Tabara 150,00 € 09.06.2017 Objednávka
1000001217 Prevádzkové kvapaliny do motorových vozidiel, OA Tomáš Teniak TENA OIL 114,96 € 30.06.2017 Objednávka
2000000596 Potraviny do vyčerpania predpokladanej celkovej sumy, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 30.06.2017 Objednávka
1000001228 Oprava motorového vozidla NISSAN NV 200, ŠPZ: BL 305 MC po škodovej udalosti, OA IMPA a. s. 81,53 € 10.07.2017 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »