Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1000000839 Justičná Revue, ročník 2017, SVL Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 266,64 € 02.01.2017 Objednávka
1000000841 Zabezpečenie pluhovania snehu a posyp príjazdovej cesty v mesiacoch január až marec 2017 v ÚZ Kamzík Starý Smokovec, OPT VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 599,40 € 02.01.2017 Objednávka
1000000845 Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) s platnosťou 3 roky, OIES Disig a.s. 86,40 € 02.01.2017 Objednávka
1000000846 Oprava vonkajšej žalúzie v rokovacom salóniku č. 225 vrátane dopravy, ÚZ Bôrik SunPet s.r.o. 105,07 € 02.01.2017 Objednávka
1000000847 Rakúske dialničné nálepky na motorové vozidlá, 12 ks, OA S.V.S. partners, s.r.o. 1 036,80 € 02.01.2017 Objednávka
2000000398 Potraviny do vyčerpania celkovej sumy, OS KUGLUF spol. s r.o. 5 000,00 € 02.01.2017 Objednávka
2000000399 Ovocie, zeleniny, bylinky, ryby a koloniálny tovar v mesiaci január 2017, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s r. o. 500,00 € 02.01.2017 Objednávka
2000000400 Koloniálny tovar do vyčerpania celkovej sumy, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 02.01.2017 Objednávka
2000000401 Ryby na mesiac január 2017, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 1 000,00 € 02.01.2017 Objednávka
2000000402 Ovocie, zelenina, bylinky na mesiac január 2017, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 3 000,00 € 02.01.2017 Objednávka
2000000403 Jednorázové plastové potreby, OPT PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 416,28 € 04.01.2017 Objednávka
1000000852 Nákup motorových olejov a nemrznúcich zmesí do ostrekovačov, OA Tomáš Teniak TENA OIL 943,50 € 05.01.2017 Objednávka
1000000887 Oprava mraziaceho boxu Elektrolux, OS Peter Šarmír 68,00 € 26.01.2017 Objednávka
1000000890 Skratácia elektronických nosičov informácií, OIES Green Wave Recykling, s.r.o. 36,00 € 26.01.2017 Objednávka
1000001034 Služby na čistenie, vývoz a likvidáciu obsahu z odlučovačov tukov v kuchyni objektov ÚVSR - Námestie slobody 1 a ÚZ Hotel Bôrik, OPT KANAL M. P. S. s. r. o. 2 296,02 € 06.04.2017 Objednávka
1000001053 Zabezpečenie konferencií v rámci programov kultúrneho dedičstva, domáceho a rodovo podpmieneného násilia a cehraničnej spolupráce s Ukrajinou financovaných z grantov EHP a Nórska v Košiciach, ONG Interhouse Košice, a.s. 24 920,00 € 18.04.2017 Objednávka
1000001054 Zabezpečenie sťahovacích prác pre potreby ÚVSR v Bratislave, OPT Entfield, s.r.o. 5 352,19 € 18.04.2017 Objednávka
1000001090 Oprava príjazdovej komunikácie v areáli Úradu vlády SR - Nám. Slobody 1, Bratislava, OPT Peter Kudrnáč KUDO 11 405,04 € 05.05.2017 Objednávka
1000001160 Technické zabezpečenie záverečných konferencií SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha a SK 07 Zelené inovácie v priemysle v termíne 8. 6. 2017 v ÚZ Hotel Bôrik, ONG CONTEST, s. r. o. 656,40 € 06.06.2017 Objednávka
1000001158 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020, III." v dňoch 7.6.- 8.6.2017 na miesto konania školenia v Mojmírovcich 919 a späť, OIP RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 588,00 € 05.06.2017 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »