Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
131/3/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 960,24 € 07.02.2011 Faktúra
131/2/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 55,28 € 07.02.2011 Faktúra
131/1/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,80 € 07.02.2011 Faktúra
130/2/2011 Občerstvenie - novoročné pracovné stretnutie s ministrami, a zamestnancami ÚVSR Správa Zariadení Úradu vlády SR 256,53 € 07.02.2011 Faktúra
130/3/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie a výberové konania Správa Zariadení Úradu vlády SR 15,63 € 07.02.2011 Faktúra
130/1/2011 Občerstvenie - zasadnutie vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 199,27 € 07.02.2011 Faktúra
129/2/2011 Občerstvenie - otváranie ponúk Správa Zariadení Úradu vlády SR 17,36 € 07.02.2011 Faktúra
129/3/2011 Občerstvenie - tlačovka ZV SR, pracovné rokovanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 170,23 € 07.02.2011 Faktúra
128/3/2011 Občerstvenie - zasadnutie HSR SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 104,43 € 07.02.2011 Faktúra
129/1/2011 Občerstvenie - stretnutie poradcu PV s predstavitelmi cirkvi, prijatie predstavitelov ZMOS, atď Správa Zariadení Úradu vlády SR 1 988,48 € 07.02.2011 Faktúra
128/2/2011 Občerstvenie - stretnutie poradcu PVL a VV Japonska a stretnutie predsedu ZP s riaditeľom záchranárskych psov Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,12 € 07.02.2011 Faktúra
128/1/2011 Občerstvenie - stretnutie pracovnej skupiny k Olympiáde ľudských práv, rokovanie MPSVR a MV SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 13,17 € 07.02.2011 Faktúra
127/3/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie s humanitárnymi organizáciami Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,75 € 07.02.2011 Faktúra
127/2/2011 Občerstvenie - 31. zasadnutie IDMV pre OPIS Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,56 € 07.02.2011 Faktúra
127/1/2011 Občerstvenie - stretnutie k národnému konventu EU Správa Zariadení Úradu vlády SR 5,10 € 07.02.2011 Faktúra
126/3/2011 Občerstvenie - 5., 6., 7. rokovanie LR vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 268,10 € 07.02.2011 Faktúra
126/2/2011 Občerstvenie - zasadnutie pracovnej skupiny Správa Zariadení Úradu vlády SR 12,51 € 07.02.2011 Faktúra
126/1/2011 Občerstvenie - pracovné stretnutie informatizácia samospráv Správa Zariadení Úradu vlády SR 3,54 € 07.02.2011 Faktúra
125/3/2011 Občerstvenie - zasadnutie MPS k vypracovaniu správy o bezpečnosti SR za rok 2010 Správa Zariadení Úradu vlády SR 6,77 € 07.02.2011 Faktúra
125/2/2011 Občerstvenie - prijatie velvyslanca USA, prezentácia inovatívnych prístupov Správa Zariadení Úradu vlády SR 115,28 € 07.02.2011 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »