Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25420
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000381/2018 Nákup vysielacieho času, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 62 205,70 € 13.03.2018 Faktúra
3100000383/2018 Nákup vysielacieho času, OIP MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 61 776,00 € 13.03.2018 Faktúra
3100002947 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 61 715,58 € 06.12.2016 Faktúra
1682/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os1za mesiac júl 2015 stengl a. s. 61 404,52 € 25.08.2015 Faktúra
3100000326 Poradenské služby, SOP KPMG Slovensko, s.r.o. 60 796,80 € 21.02.2017 Faktúra
2429/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - za november 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 60 762,00 € 01.12.2015 Faktúra
606/2015 Dodávka tovaru a služieb AutoCont Sk, a. s. 59 868,74 € 02.04.2015 Faktúra
577/2016 "Strategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámcia nástrjovj viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry" - Návrh procesných, metodických a technických zmien Deloitte Advisory, s. r. o. 59 706,00 € 21.03.2016 Faktúra
3100002440 Poskyt. poraden. služ. 112017, OPIS STENGL, a.s. 59 542,38 € 21.12.2017 Faktúra
3100002558/2018 Poradenské služby 122017, OPIS STENGL, a.s. 59 366,15 € 17.01.2018 Faktúra
978/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - február 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 58 032,00 € 16.05.2016 Faktúra
3100000382/2018 Nákup vysielacieho času, OIP C.E.N. s.r.o. 57 726,22 € 13.03.2018 Faktúra
3100000565/2018 Kampaň OP Technická pomoc, OIP Radio Services a.s. 57 649,68 € 17.01.2018 Faktúra
2460/2015 Poskytnutie právnych služieb a poradenstva Valko Marián & partners, s. r. o. 57 600,00 € 03.12.2015 Faktúra
3100002506/2018 Vysielanie reklamy za 122017, OIP Media RTVS, s.r.o. 57 480,00 € 08.01.2018 Faktúra
3100000380/2018 Nákup vysielacieho času, OIP Media RTVS, s.r.o. 57 480,00 € 13.03.2018 Faktúra
1022/2016 Poradenské služby súvisiace s podporou v rámci OP TP pre PO 2014-2020 stengl a. s. 57 469,63 € 23.05.2016 Faktúra
3100002512/2018 Kampaň OP Technická pomoc, OIP Radio Services a.s. 57 465,94 € 11.01.2018 Faktúra
3100002600/2018 Reklama odvysielaná v TV TA3 122017, OIP C.E.N. s.r.o. 56 859,46 € 11.01.2018 Faktúra
979/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 56 394,00 € 16.05.2016 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »