Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25235
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2562/2013 Vypracovanie Záverečnej správy: Hodnotenie prioritnej osi 1 OPIS "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb" Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 30.09.2013 Faktúra
1799/2014 Dodanie diela "Analýza vývoja vyrovnávania regionálnych disparít v SR" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 69 375,00 € 11.07.2014 Faktúra
3100002086 Poskytnutie mediál.služieb, OP TP STENGL, a.s. 68 973,08 € 05.08.2016 Faktúra
3100002091 Poskytnutie mediál.služieb, OP TP STENGL, a.s. 68 973,08 € 05.08.2016 Faktúra
3100002601/2018 Real. med. kampane FUN RADIO, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 68 227,49 € 15.01.2018 Faktúra
820/2014 Poskytnutie IT služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služiby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 68 100,00 € 09.04.2014 Faktúra
3100002212 Poskytovanie porad. služieb 102017, OP TP STENGL, a.s. 68 044,51 € 24.11.2017 Faktúra
1163/2014 Dodanie diela s názvom "Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 66 040,80 € 23.05.2014 Faktúra
1453/2014 Dodanie diela "Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 66 040,80 € 20.06.2014 Faktúra
610/2015 Preddavok na II. štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 07.04.2015 Faktúra
638/2016 Preddavok na II. Štvrťrok 2016 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 05.04.2016 Faktúra
3100002381 Poskyt.mediálnych služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 64 545,46 € 14.09.2016 Faktúra
3100002945 Poradenské služby, EŠIF, SOP KPMG Slovensko, s.r.o. 63 836,64 € 06.12.2016 Faktúra
3100000180 Poskyt.poradenských služieb, EŠIF KPMG Slovensko, s.r.o. 63 836,64 € 20.01.2017 Faktúra
2054/2015 Reklamná a konunikačná kampaň pre OP IS - Media 9/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 63 692,04 € 19.10.2015 Faktúra
3100002486 Poradenské služby, SCKO KPMG Slovensko, s.r.o. 63 609,00 € 24.10.2016 Faktúra
2053/2015 Poskytnuté poradenské lsužby pozostávajúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS" za mesiac september 2015 stengl, a. s. 63 570,00 € 16.10.2015 Faktúra
1680/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os1za mesiac jún 2015 stengl a. s. 63 251,94 € 25.08.2015 Faktúra
1247/2015 Poradenské služby súvisiaci s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - práce za mesiac február, marec 2015 stengl a. s. 62 986,04 € 18.06.2015 Faktúra
1472/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - apríl 2015 stengl a. s. 62 517,04 € 21.07.2015 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »