Všetky dokumenty

Počet záznamov: 24058
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
610/2015 Preddavok na II. štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 07.04.2015 Faktúra
638/2016 Preddavok na II. Štvrťrok 2016 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 05.04.2016 Faktúra
3100002381 Poskyt.mediálnych služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 64 545,46 € 14.09.2016 Faktúra
3100002945 Poradenské služby, EŠIF, SOP KPMG Slovensko, s.r.o. 63 836,64 € 06.12.2016 Faktúra
3100000180 Poskyt.poradenských služieb, EŠIF KPMG Slovensko, s.r.o. 63 836,64 € 20.01.2017 Faktúra
2054/2015 Reklamná a konunikačná kampaň pre OP IS - Media 9/2015 Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 63 692,04 € 19.10.2015 Faktúra
3100002486 Poradenské služby, SCKO KPMG Slovensko, s.r.o. 63 609,00 € 24.10.2016 Faktúra
2053/2015 Poskytnuté poradenské lsužby pozostávajúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS" za mesiac september 2015 stengl, a. s. 63 570,00 € 16.10.2015 Faktúra
1680/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os1za mesiac jún 2015 stengl a. s. 63 251,94 € 25.08.2015 Faktúra
1247/2015 Poradenské služby súvisiaci s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - práce za mesiac február, marec 2015 stengl a. s. 62 986,04 € 18.06.2015 Faktúra
1472/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, prioritná os 1 - apríl 2015 stengl a. s. 62 517,04 € 21.07.2015 Faktúra
3100002947 Poradenské služby, EŠIF, SOP STENGL, a.s. 61 715,58 € 06.12.2016 Faktúra
1682/2015 Poskytnuté poradenské služby súvisiace s podporou činností pri ukončovaní projektov OPIS v rámci PO 2007-2013, prioritná os1za mesiac júl 2015 stengl a. s. 61 404,52 € 25.08.2015 Faktúra
3100000326 Poradenské služby, SOP KPMG Slovensko, s.r.o. 60 796,80 € 21.02.2017 Faktúra
2429/2015 Poradenské služby "Podpora projektu ITMS" - za november 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 60 762,00 € 01.12.2015 Faktúra
606/2015 Dodávka tovaru a služieb AutoCont Sk, a. s. 59 868,74 € 02.04.2015 Faktúra
577/2016 "Strategický a procesný model činnosti CKO ÚV SR a definovanie rámcia nástrjovj viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry" - Návrh procesných, metodických a technických zmien Deloitte Advisory, s. r. o. 59 706,00 € 21.03.2016 Faktúra
3100002440 Poskyt. poraden. služ. 112017, OPIS STENGL, a.s. 59 542,38 € 21.12.2017 Faktúra
978/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - február 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 58 032,00 € 16.05.2016 Faktúra
2460/2015 Poskytnutie právnych služieb a poradenstva Valko Marián & partners, s. r. o. 57 600,00 € 03.12.2015 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »