Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25749
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001764 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 71 850,66 € 30.08.2017 Faktúra
3100001859 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 71 850,66 € 30.08.2017 Faktúra
1673/2015 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah", za obdobie júl 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 71 473,70 € 24.08.2015 Faktúra
1836/2015 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah", za obdobie august 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 71 228,75 € 18.09.2015 Faktúra
3100002265 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 70 904,27 € 24.10.2017 Faktúra
374/2016 Poradenské služby v oblasti asistencie pri riadení projektu "Digitálne učivo na dosah" - september 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 70 438,79 € 22.02.2016 Faktúra
2364/2012 Projektový výstup hodnotenie OPIS PO1 Jenewein Slovakia, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 27.08.2012 Faktúra
64/2013 Poskytnutie služieb - Priebežná správa: Hodnotenie PO 1 "elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb" Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 09.01.2013 Faktúra
2562/2013 Vypracovanie Záverečnej správy: Hodnotenie prioritnej osi 1 OPIS "Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb" Jenewein Group, s. r. o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava 69 915,96 € 30.09.2013 Faktúra
1799/2014 Dodanie diela "Analýza vývoja vyrovnávania regionálnych disparít v SR" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 69 375,00 € 11.07.2014 Faktúra
3100002086 Poskytnutie mediál.služieb, OP TP STENGL, a.s. 68 973,08 € 05.08.2016 Faktúra
3100002091 Poskytnutie mediál.služieb, OP TP STENGL, a.s. 68 973,08 € 05.08.2016 Faktúra
3100002601/2018 Real. med. kampane FUN RADIO, OIP FUN MEDIA GROUP, a.s. 68 227,49 € 15.01.2018 Faktúra
820/2014 Poskytnutie IT služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služiby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 68 100,00 € 09.04.2014 Faktúra
3100002212 Poskytovanie porad. služieb 102017, OP TP STENGL, a.s. 68 044,51 € 24.11.2017 Faktúra
1163/2014 Dodanie diela s názvom "Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 66 040,80 € 23.05.2014 Faktúra
1453/2014 Dodanie diela "Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom" KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24 66 040,80 € 20.06.2014 Faktúra
610/2015 Preddavok na II. štvrťrok 2015 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 07.04.2015 Faktúra
638/2016 Preddavok na II. Štvrťrok 2016 ETN Slovakia, s.r.o. 65 000,00 € 05.04.2016 Faktúra
3100002381 Poskyt.mediálnych služieb, OIP Creo/Young&Rubicam, s.r.o. 64 545,46 € 14.09.2016 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »